Ilmastofoorumin jäsenkysely: Ilmastopolitiikkaa vähemmän, kannatusta Kokoomukselle ja Perussuomalaisille

Ilmastofoorumi ry:n jäsenkyselyssä ilmeni, että kyselyyn vastanneet yhdistyksen jäsenet haluavat Suomeen nykyistä vähemmän ilmastopolitiikkaa ja aikovat äänestää pääosin Kokoomusta ja Perussuomalaisia.

Kysymykseen Ilmastofoorumin fokuksesta jäsenten mielipide oli selvä: yhdistyksen tulee keskittyä ensisijaisesti ilmastokeskusteluun internetissä ja tiedotusvälineissä (33,3% vastaajista) sekä energiapolitiikan muuttamiseen (14,3%). Ilmastolain vastustamisen katsoi ensisijaiseksi tavoitteeksi vain 7,1% vastaajista.

Enemmistö (59,5%) kyselyyn vastanneista Ilmastofoorumin jäsenistä uskoo, että ihmisen tuottamat hiilidioksidipäästöt vaikuttavat ilmastonmuutokseen jonkin verran, mutta eivät vaarallisen paljon, selvän vähemmistön (37,8%) vastanneista katsoessa, että hiilidioksidipäästöt eivät vaikuta ilmastoon lainkaan. Vain 2,7% vastanneista oli sitä mieltä, että hiilidioksidipäästöt aiheuttavat vaarallista ilmastonmuutosta. Median maalaama kuva skeptikoista ”ilmastonmuutoksen kieltäjinä” ei siis ainakaan jäsenkyselyn perusteella pidä paikkaansa.

Ilmastopoliittisista toimenpiteistä kysyttäessä ylivoimainen enemmistö vastaajista halusi niitä vähennettävän (38,9%) tai niistä luovuttavan kokonaan (41,7%). Nykyistä ilmastopolitiikan tasoa piti riittävänä 5,6% vastaajista ja lisää ilmastopolitiikkaa kaipasi 13,9% vastanneista.

Kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista koki saaneensa riittävästi tietoa yhdistyksen toiminnasta, lopun kolmanneksen jäädessä kaipaamaan enemmän tietoa. Siinä siis yhdistykselle selvästi petrattavaa, vaikka yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja saivatkin vastanneilta hyvän arvion suoriutumisestaan. Kiitettävänä hallituksen ja puheenjohtajan suoritusta piti 13,9% vastanneista, hyvänä 52,8% ja kohtalaisena 30,6%. Heikkona suoritusta piti 2,8% vastanneista.

Yhdistyksen tiedotteiden saamisessa mieluisimpia välineitä vastaajille olivat tasavertaisesti yhdistyksen nettisivut (36,1%) ja sähköposti (niinikään 36,1%). Facebookia piti mieluisimpana 22,2% vastaajista ja automaattisia puhelintiedotteita 5,6%.

Kevään eduskuntavaaleissa yhdistyksen jäsenet pitävät ilmastokysymyksiä tärkeinä. Peräti 52,8% vastaajista sanoo, että ilmastokysymykset vaikuttavat paljon ehdokasvalintaan, kolmanneksen arvellessa niiden vaikuttavan vähän. Loppujen ehdokasvalintaan ilmastokysymykset eivät vaikuta.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, kyselyyn vastanneista 36,1% äänestäisi Perussuomalaisia ja 25,0% Kokoomusta. Keskustaa äänestäisi 13,9%, Vihreitä 2,8% ja Piraattipuoluetta 5,6%. Yksi vastaajista harkitsi vielä Muutoksen ja Itsenäisyyspuolueen välillä. Vain yksi vastanneista aikoo jättää äänestämättä, joten äänestysaktiivisuus vaikuttaa korkealta Ilmastofoorumin jäsenten keskuudessa.

Ilmastofoorumin jäsenkysely toteutettiin automaattisena puhelinkyselynä lauantaina 10.1.2015 ja sen toteutti On-Time Research Solutions Oy. Kysely kohdistettiin niille 123 jäsenelle, joiden puhelinnumero oli tiedossa, ja kaikkiin kysymyksiin vastasi 36 jäsentä.

Hallituksen kokous 2/2010

Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 2/2010

Paikka: Sähköposti

Aika: 30.4.2010 – 2.5.210

Osallistujat:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Antti Huttunen, varapuheenjohtaja
Noa Saarelma, sihteeri
Antero Sihvonen, jäsen
Santtu Mäki, varajäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 30.4.2010 kello 12:53.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytiin yksimielisesti.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen hallituksen kokous oli 14.1.2010. Pöytäkirja oli kunnossa.
5. Vuosikokous

Puheenjohtaja esitti, että vuosikokous järjestetään lauantaina 29.5.2010
klo 13-14 ja perinteinen ilmastoseminaari heti perään klo 14-17, paikkana
Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen Alpha-sali (osoite Mattilanniemi 2,
Jyväskylä).

Salin vuokra on 78,08e/tunti, lisäksi tarvitaan kahdelta tunnilta
virastomestaripalvelu 47,21 e/tunti, yhteensä 406,74 e.

Lisäksi puheenjohtaja esitti, että seminaarin puhujille korvataan
matkakulut (juna tai linja-auto).

Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

6. Jäsenrekisteri ja jäsenhakemukset

Uusia jäsenhakemuksia on tullut 12 kappaletta: L. H., Helsinki
(4.2.2010), T. T., Espoo (4.2.), K. M., Jyväskylä
(4.2.), M. H., Tampere (5.2.), S. V., Oulu (5.2.), J.
L., Turku (5.2.), P. S., Helsinki (5.2.), J. P.,
Hausjärvi (7.2.), J. K., Lappeenranta (2.3.), A. M., Kotka
(11.3.), T. P., Espoo (6.4.) ja K.H., Jyväskylä (26.4.).

Kaikki jäsenhakemukset hyväksyttiin. Tämän jälkeen yhdistykseen kuuluu 122 jäsentä.

7. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 2.5. kello 15:55