Ilmastoskeptikkojen ansiosta…

Ilmastonmuutoskeskustelun voidaan katsoa olleen kunnolla käynnissä jo yli kolmekymmentä vuotta. Politiikan tasolle ilmastonmuutos (tai tuolloin vielä ilmastonlämpeneminen) nousi viimeistään 1988, jolloin James Hansen todisti ilmastonlämpenemisestä Yhdysvaltain kongressille ja esitti surullisenkuuluisat kolme skenaariotaan lämpenemisestä.

Aina siitä lähtien ilmastoskeptikot ovat olleet ilmastopolitiikassa niskan päällä.

Kyllä, luit aivan oikein.

Mediasta ilmastoskeptikkojen dominanssia ei kyllä huomaa, sillä erityisesti Suomessa ilmastokeskustelu on hyvin yksipuolista ja kriittiset, realistiset sekä skeptiset näkökulmat pääsevät enää harvoin esille, varsinkaan valtakunnan tasolla. Sen sijaan saamme päivittäin lukea lehdistä ja nähdä uutislähetyksistä uusista ihmiskunnan väitetysti aiheuttamista ilmastokauhuista.

Myös politiikassa ilmastoaktivistit näyttävät pinnallisesti olevan voitolla, sillä ovathan esimerkiksi lähes kaikki eduskuntapuolueet yhdessä rintamassa vaatimassa lisää tekoja ilmastonmuutosta vastaan. Eduskuntavaalien 2019 alla puolueet ja poliitikot tuntuvat jopa kilpailevan siitä, kuka heistä kieltäisi autot ensimmäisenä.

Kaikesta tästä huolimatta ilmastoskeptikot ovat edelleen voitolla. Siis ainakin jos uskomme ilmastoaktivisteja, jotka toistuvasti syyttävät skeptikoita siitä, että skeptikoiden takia tarvittavia, riittävän tehokkaita ilmastopäätöksiä ei ole vieläkään saatu aikaiseksi. Aktivistien eli ilmastopolitiikan kannattajien mukaan ilmastoskeptikot ovat tehokkaasti torjuneet ilmastopolitiikkaa.

Vaikka me Ilmastofoorumi ry:ssä mielellämme otammekin vastaan osamme tästä kaikille ilmastoskeptikoille koituvasta kunniasta, niin todellisuudessa kysymys on tietenkin ollut yksinkertaisesti siitä, että ehdotettu ilmastopolitiikka on järjettömän kallista, hyödytöntä ja jopa haitallista. Siksi tiukan paikan tullen äänestäjät ja poliitikot eivät sitä kannata, aivan joitain pieniä ihmisvihamielisiä ääriryhmiä lukuunottamatta, vaikka juhlapuheissa ja vaalilupauksissa ilmasto onkin näkyvästi esillä.

Taistelu kuitenkin kiihtyy! Ilmastopolitiikka on ollut tehokas keino poliitikoille kiristää verotusta, lisätä sääntelyä ja ohjata tukiaisia mieleisille yrityksille. Ja jos yhtään mitään tiedämme poliitikoista, niin sen, että he rakastavat verottamista ja muiden ihmisten elämään puuttumista. Tämä saa nyt riittää.

Jotta voimme tehokkaasti sanoa ei, tarvitsemme Sinut mukaan. Mitä Sinä voisit tehdä?

Kiitos osallistumisesta! Yhdessä voimme vahvemmin puolustaa elämäntapaamme!

Share This