Ilmastofoorumi ry:n jäsenkyselyssä ilmeni, että kyselyyn vastanneet yhdistyksen jäsenet haluavat Suomeen nykyistä vähemmän ilmastopolitiikkaa ja aikovat äänestää pääosin Kokoomusta ja Perussuomalaisia.

Kysymykseen Ilmastofoorumin fokuksesta jäsenten mielipide oli selvä: yhdistyksen tulee keskittyä ensisijaisesti ilmastokeskusteluun internetissä ja tiedotusvälineissä (33,3% vastaajista) sekä energiapolitiikan muuttamiseen (14,3%). Ilmastolain vastustamisen katsoi ensisijaiseksi tavoitteeksi vain 7,1% vastaajista.

Enemmistö (59,5%) kyselyyn vastanneista Ilmastofoorumin jäsenistä uskoo, että ihmisen tuottamat hiilidioksidipäästöt vaikuttavat ilmastonmuutokseen jonkin verran, mutta eivät vaarallisen paljon, selvän vähemmistön (37,8%) vastanneista katsoessa, että hiilidioksidipäästöt eivät vaikuta ilmastoon lainkaan. Vain 2,7% vastanneista oli sitä mieltä, että hiilidioksidipäästöt aiheuttavat vaarallista ilmastonmuutosta. Median maalaama kuva skeptikoista ”ilmastonmuutoksen kieltäjinä” ei siis ainakaan jäsenkyselyn perusteella pidä paikkaansa.

Ilmastopoliittisista toimenpiteistä kysyttäessä ylivoimainen enemmistö vastaajista halusi niitä vähennettävän (38,9%) tai niistä luovuttavan kokonaan (41,7%). Nykyistä ilmastopolitiikan tasoa piti riittävänä 5,6% vastaajista ja lisää ilmastopolitiikkaa kaipasi 13,9% vastanneista.

Kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista koki saaneensa riittävästi tietoa yhdistyksen toiminnasta, lopun kolmanneksen jäädessä kaipaamaan enemmän tietoa. Siinä siis yhdistykselle selvästi petrattavaa, vaikka yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja saivatkin vastanneilta hyvän arvion suoriutumisestaan. Kiitettävänä hallituksen ja puheenjohtajan suoritusta piti 13,9% vastanneista, hyvänä 52,8% ja kohtalaisena 30,6%. Heikkona suoritusta piti 2,8% vastanneista.

Yhdistyksen tiedotteiden saamisessa mieluisimpia välineitä vastaajille olivat tasavertaisesti yhdistyksen nettisivut (36,1%) ja sähköposti (niinikään 36,1%). Facebookia piti mieluisimpana 22,2% vastaajista ja automaattisia puhelintiedotteita 5,6%.

Kevään eduskuntavaaleissa yhdistyksen jäsenet pitävät ilmastokysymyksiä tärkeinä. Peräti 52,8% vastaajista sanoo, että ilmastokysymykset vaikuttavat paljon ehdokasvalintaan, kolmanneksen arvellessa niiden vaikuttavan vähän. Loppujen ehdokasvalintaan ilmastokysymykset eivät vaikuta.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, kyselyyn vastanneista 36,1% äänestäisi Perussuomalaisia ja 25,0% Kokoomusta. Keskustaa äänestäisi 13,9%, Vihreitä 2,8% ja Piraattipuoluetta 5,6%. Yksi vastaajista harkitsi vielä Muutoksen ja Itsenäisyyspuolueen välillä. Vain yksi vastanneista aikoo jättää äänestämättä, joten äänestysaktiivisuus vaikuttaa korkealta Ilmastofoorumin jäsenten keskuudessa.

Ilmastofoorumin jäsenkysely toteutettiin automaattisena puhelinkyselynä lauantaina 10.1.2015 ja sen toteutti On-Time Research Solutions Oy. Kysely kohdistettiin niille 123 jäsenelle, joiden puhelinnumero oli tiedossa, ja kaikkiin kysymyksiin vastasi 36 jäsentä.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This