Ilmastotiedettä

Ilmastoa ja sen muutoksia tutkitaan jatkuvasti, aiheesta onkin olemassa lukuisia tutkimuksia. Tietämyksemme ilmastosta on vielä varsin suppea, mutta kehittyy koko ajan. Tälle sivulle pyritään keräämään keskeisimpiä uusia tutkimustuloksia ilmastonmuutoksesta. Sivun otsikoita ovat:

Osallistu tämän sivun keskusteluketjuun!

Yhdysvaltain historiallinen lämpötila-aineisto uudessa valossa

Yhdysvalloissa kerättyä historiallista lämpötila-aineistoa (USHCN) on yleisesti pidetty maailman laadukkaimpana, sillä se sisältää kattavasti tilastoja jopa 1870-luvulta lähtien, ja havaintoasemien laatukriteerit ovat olleet hyviä. Tietokoneella tehtyjen ilmastomallien oikeellisuuden tarkistamisessa käytetäänkin hyväksi juuri näitä tilastoja, joten niiden laadulla on keskeinen vaikutus mallien laatuun. Ja nämä tilastot ovat näyttäneet lievää lämpenemistä viime vuosikymmeninä.

Kesällä 2007 havaintoasemia alettiin kuitenkin tarkastaa vapaaehtoisvoimin ja lukuisilta asemilta onkin löytynyt merkittäviä puutteita ja jopa suoranaisia virheitä. Laatukriteerien mukaan mittausvälineiden tulisi sijaita avoimella paikalla etäällä rakennuksista, puista, asfalttipinnoista, ynnä muista häiriönlähteistä.

Useiden mittauspisteiden välittömässä läheisyydessä on kuitenkin rakennuksia, parkkipaikkoja ja laajaa asfaltointia. Moniin mittareihin osuu jopa suoraan ilmastointilaitteiden poistoilma! Asemakohtaisissa tilastoissa näkyy selvästi pysyviä hyppäyksiä ylöspäin, jotka ajoittuvat rakennusten ja ilmastointilaitteiden ilmaantumiseen lähiympäristöön. Sen sijaan monien ennallaanpysyneiden havaintoasemien tilastoissa ei ole havaittavissa muutostrendiä.

Mittauspaikkojen ei voi kuitenkaan odottaakaan säilyvän muuttumattomina. Monesti mittauslaitteistoja on jopa jouduttu siirtämään. Näiden toimenpiteiden aiheuttamien virheiden korjaamiseksi tutkijat ovat pyrkineet tekemään korjauksia tilastoihin. Kuitenkin myös tilastojen korjausmenetelmistä on löydetty huomauttamisen varaa.

Lue lisää aiheesta:

« Palaa sivun alkuun

Virallisessa ilmastonmuutostutkimuksessa hämäriä piirteitä

Ilmastonmuutoskeskustelun kantavana voimana toimivat YK:n Ilmastopaneelin (IPCC) raportit, joista tänä vuonna on julkaistu neljäs versio. Raporttien julkaisujen yhteydessä jokaiselle on tullut tutuksi valtava mediamylläkkä, kun raporttien tekstiä on vielä hallitusten voimin rukattu pari viimeistä päivää ennen julkaisua.

Raporttien muokkaaminen viime hetkessä on sikäli harhaanjohtavaa, ettei siinä vaiheessa enää varsinaista tiedettä tehdä, vaan raporttien tieteellinen osuus (eli varsinainen sisältö) on jo etukäteen kommentoitua ja osin muokattua. Viime hetkellä käydään enää kiistaa raporttien tiivistelmäosuudesta, joka tunnetaan nimellä Summary for Policymakers eli tiivistelmä poliitikoille/päättäjille.

Tiivistelmäosuus on se dokumentti, jonka pohjalta paitsi tehdään kansallista politiikkaa, myös uutisoidaan Ilmastopaneelin tuloksista. Ja kuten todettua, kyseisen dokumentin sisällöstä päätetään YK:n Ilmastopaneeliin osallistuvien maiden kesken poliittisesti! Ei siis liene ihme, että vaikka tiivistelmäosuus perustuukin tieteelliseen raporttiin, ne eivät aina ole olleet keskenään lähellekään yhteneväiset johtopäätöksiltään tai perusteluiltaan.

Myöskään raportin tieteellinen osuus ei ole ongelmaton. Viime aikoina on paljastanut muun muassa epäselvyyksiä raportin vertaisarviointiprosessissa, kun ensin vertaisarviointikommentteja ja niiden vastauksia ei haluttu julkistaa tekijänoikeuksiin vedoten, ja kun ne lopulta julkaistiin, paljastui että monia asiallisia kommentteja on hylätty perustelematta ja toisiin oli keksitty hyödyttömiä korjauksia.

Lue lisää aiheesta:

« Palaa sivun alkuun

Auringon vaikutus ilmastonmuutokseen on yleisesti luultua suurempi

Eräät tutkijat ovat jo pitkään olleet sitä mieltä, että auringon vaikutus maapallon ilmastoon on selvästi yleisestä käsitystä suurempi. Viime aikoina käsitykselle on saatu myös tieteellistä vahvistusta. Aurinko vaikuttaakin monella tavoin.

Esimerkiksi auringon aktiivisuus, jonka vaihtelu näkyy mm. auringonpilkkujen määrän muutoksina, vaikuttaa suoraan maapallolle saapuvan kosmisen säteilyn määrään, millä on merkittävä vaikutus pilvien muodostumiseen. Myös maapallon ja auringon välinen etäisyys vaihtelee paitsi vuodenajoittain (elliptinen rata), myös vuosittain auringon oman kierron seurauksena. Vaihteluilla on myös pidempiä syklejä. Uudet tutkimukset myös vahvistavat käsitystä, että ihmisen vaikutus ilmaston vaihteluihin on joko pieni tai olematon.

Lisää aiheesta:

« Palaa sivun alkuun

Share This