Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 3/2010

Paikka: Sähköposti

Aika: 27.09.2010 – 30.09.2010.

Osallistujat:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja

Antti Huttunen, varapuheenjohtaja

Noa Saarelma, sihteeri

Antero Sihvonen, jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 27.09.2010.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytiin yksimielisesti.

4. Hallituksen järjestäytyminen

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.5.2010 Jyväskylässä, jossa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Pasi Matilainen, hallituksen jäseniksi niin ikään jatkokaudelle Antti Huttunen, Noa Saarelma ja Antero Sihvonen sekä hallituksen varajäseniksi jatkokaudelle Pete Räsänen ja Eero Etelälahti sekä uutena Jussi Laakso. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus valitsee itselleen varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan.

Hallitus päätti, että puheenjohtajana ja rahastonhoitajana toimii Pasi Matilainen, varapuheenjohtajana Antti Huttunen ja sihteerina Noa Saarelma.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen hallituksen kokous oli 30.4.-2.5.2010. Pöytäkirja on verkossa. Pöytäkirja oli ok.

6. Jäsenrekisteri ja jäsenhakemukset

Uusia jäsenhakemuksia ei ole tullut. Sen sijaan yksi eroanomus on tullut keskustelupalstan kautta, T.T. on pyytänyt eroa 3.6.2010. Puheenjohtaja esittää, että ero myönnetään.

Tämän jälkeen yhdistykseen kuuluu 121 jäsentä.

7. Muut esille tulevat asiat

Hallitus miettii ilmastoskeptikon käsikirja Vol 2 suomennoksen mahdollista painattamista.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 30.9.2010.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This