Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 1/2011

Paikka: Sähköposti

Aika: 23.05.2011 – 24.05.2011

Läsnä:

Antti Huttunen, varapuheenjohtaja
Noa Saarelma, sihteeri
Antero Sihvonen, jäsen
Pete Räsänen, varajäsen
Jussi Laakso, varajäsen
Eero Etelälahti, varajäsen

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse 23.5.2011 klo 3:40.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun sääntöjen edellyttämä määrä hallituksen jäseniä osallistui siihen sähköpostitse.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus järjestäytyi edellisessä kokouksessa 3/2010, jonka jälkeen puheenjohtaja Pasi Matilainen on eronnut tehtävästään (päivämäärällä 01.12.2010). Varapuheenjohtaja hoitaa vt. puheenjohtajan tehtäviä seuraavaan ylimääräiseen tai sääntömääräiseen vuosikokoukseen saakka. Koska ex-puheenjohtaja Matilainen oli lisäksi valittu rahastonhoitajaksi, on valittava uusi rahastonhoitaja. Vt. puheenjohtaja esittää, että rahastonhoitajaksi nimetään vt. puheenjohtaja Antti Huttunen. Samalla yhdistyksen tilin Sampo 840007-10415067 käyttöoikeus poistetaan Matilaiselta ja siirretään Huttuselle.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen hallituksen kokous oli 27.09.-30.09.2010. Pöytäkirja on verkossa .

Päätös: Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja.

6. Jäsenrekisteri ja jäsenhakemukset

Uusia jäsenhakemuksia on tullut seitsemän: J.A. (01.06.2010), L.S. (28.10.2010), J.M. (16.1.2011), A.U. (17.4.2011), H.H. (21.4.2011), J.R. (9.5.2011) ja T.H. (14.5.2011). Lisäksi eronpyyntöjä on tullut yksi: V.D. (22.5.2011). Vt. puheenjohtaja esittää, että kaikki hakemukset hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin kaikki hakemukset.

Tämän jälkeen yhdistykseen kuuluu 124 jäsentä.

7. Tilinpäätös

Yhdistyksen neljännen tilikauden 1.3.2010-28.2.2011 tulos oli 152,39 euroa alijäämäinen, johtuen lähinnä siitä, että vain 45 jäsentä maksoi jäsenmaksunsa, minkä voinee olettaa johtuneen toiminnan puutteesta. Tilikauden päättyessä yhdistyksellä oli varoja 363,84 euroa, joten alijäämä ei ole hälyyttävä. Tilintarkastaja on antanut kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä myönteisen lausunnon. Vt. puheenjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi ja vie sen vuosikokoukseen.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja viedään vuosikokoukseen.

8. Vuosikokous

On aika järjestää yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Vt. puheenjohtaja esittää, että vuosikokous järjestetään 28.5.2011 klo 12:00-14:00 Helsingissä ja että sihteerille annetaan valtuudet hoitaa tarvittava tilavaraus. Yhdistyksen sääntöjen 11 § mainittuja jäsenaloitteita ei ole hallitukselle tehty, joten sellaisia ei vuosikokouksen esityslistalla ole.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen sähköpostitse 24.5.2011 klo 3:26.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This