Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 2/2010

Paikka: Sähköposti

Aika: 30.4.2010 – 2.5.210

Osallistujat:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Antti Huttunen, varapuheenjohtaja
Noa Saarelma, sihteeri
Antero Sihvonen, jäsen
Santtu Mäki, varajäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 30.4.2010 kello 12:53.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytiin yksimielisesti.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen hallituksen kokous oli 14.1.2010. Pöytäkirja oli kunnossa.
5. Vuosikokous

Puheenjohtaja esitti, että vuosikokous järjestetään lauantaina 29.5.2010
klo 13-14 ja perinteinen ilmastoseminaari heti perään klo 14-17, paikkana
Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen Alpha-sali (osoite Mattilanniemi 2,
Jyväskylä).

Salin vuokra on 78,08e/tunti, lisäksi tarvitaan kahdelta tunnilta
virastomestaripalvelu 47,21 e/tunti, yhteensä 406,74 e.

Lisäksi puheenjohtaja esitti, että seminaarin puhujille korvataan
matkakulut (juna tai linja-auto).

Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

6. Jäsenrekisteri ja jäsenhakemukset

Uusia jäsenhakemuksia on tullut 12 kappaletta: L. H., Helsinki
(4.2.2010), T. T., Espoo (4.2.), K. M., Jyväskylä
(4.2.), M. H., Tampere (5.2.), S. V., Oulu (5.2.), J.
L., Turku (5.2.), P. S., Helsinki (5.2.), J. P.,
Hausjärvi (7.2.), J. K., Lappeenranta (2.3.), A. M., Kotka
(11.3.), T. P., Espoo (6.4.) ja K.H., Jyväskylä (26.4.).

Kaikki jäsenhakemukset hyväksyttiin. Tämän jälkeen yhdistykseen kuuluu 122 jäsentä.

7. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 2.5. kello 15:55

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This