Tiedote: Vihreiden ilmastoreformi on tehoton ja kallis, toteaa Ilmastofoorumi ry

Mediatiedote 08.10.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Vihreiden ilmastoreformi on tehoton ja kallis, toteaa Ilmastofoorumi ry

JYVÄSKYLÄ – 08.10.2008 – Vihreän liiton tiistaina kuntavaaleja varten julkaisema 12 kohdan ilmastoreformi on tavoitteisiinsa nähden tehoton ja veronmaksajille erittäin kallis paketti, toteaa kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry.

Vihreä liitto tavoittelee reformissaan 30% asukaskohtaisia päästövähennyksiä kunnissa vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Hiilidioksidipäästöt pitäisi siis pudottaa vajaassa 12 vuodessa 1960-luvun lopun tasolle. Vuonna 2006 (viimeisin tilasto) Suomen hiilidioksidipäästöt olivat 21% suuremmat kuin vuonna 1990, joten päästöjen leikkaustarve olisi Vihreiden reformin mukaan lähes 45% nykytilanteesta.

Hieman yli puolet Suomen energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella. Karkeasti arvioituna niiden käytön tulisi siis laskea puoleen nykyisestä. Kustannukset kyseisen energian korvaamisesta kalliimmilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla olisivat erittäin tuntuvat ja yhdessä energiankäytön vähenemisen kanssa pureutuisivat voimakkaasti kaikkien suomalaisten ja erityisesti vähäosaisimpien elintasoon.

”Tämä kustannus ei ole hyväksyttävissä, varsinkin kun ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen vaikutus ilmastonmuutokseen on edelleen avoin kysymys tieteessä, erityisesti viime aikoina julkaistujen luonnollisten tekijöiden merkitystä painottavien uusien tutkimusten valossa,” kommentoi Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen.

Ilmastofoorumi ry paheksuu myös Vihreän liiton tavoitetta ilmastonsuojelun sisällyttämisestä jo päiväkotilastenkin opetusohjelmaan. Väitetyn ilmastokriisin kauhuskenaariot aiheuttavat jo voimakasta ahdistusta peruskoulujen oppilaissa. On erittäin huolestuttavaa pyrkiä ulottamaan tämä ahdistus yhä pienempiin lapsiin, varsinkin kun monet väitetyt katastrofit ovat osoittautuneet vääriksi.

Esimerkiksi Vihreän liiton ilmastoreformin kirjoittaneen kansanedustaja Oras Tynkkysen ilmasto.org -sivustolla olevassa peruskouluihin suunnatussa oppimateriaalissa pelotellaan Tyynenmeren Tuvalu-saarivaltion uppoamisella ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurauksena, Mitään hälyyttävää merenpinnan nousua saarella ei ole kuitenkaan havaittu. Ihmisten muista toimista kuten maankäytöstä aiheutuvaa eroosiota ja tulvimista sen sijaan on todettu.

Ilmastofoorumi ry tukee Vihreiden tavoitteita energiankäytön tehostamisesta yleensä, jätteiden vähentämisestä ja kevyen liikenteen mahdollisuuksien parantamisesta, joista on yleisesti ottaen hyötyä vaikkakaan ei havaittavia ilmastollisia vaikutuksia.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoitus on osallistua julkiseen ilmastonmuutoskeskusteluun ja tuoda esiin sen puutteita ja virheitä. Siihen kuuluu julkisen keskustelun, ilmastopolitiikan ja ympäristön tilasta huolestuneita kansalaisia ympäri Suomea. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, email pasi.matilainen ät ilmastofoorumi.fi. Yhdistyksen Internet-sivut löytyvät osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/. Puheenjohtaja Pasi Matilainen on itse Kokoomuksen sitoutumattomana kunnallisvaaliehdokkaana Jyväskylässä.

Tiedote: Ilmastofoorumi ry ei hyväksy aloitteita ilmastolaiksi

Tiedote 10.9.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Ilmastofoorumi ry ei hyväksy aloitteita ilmastolaiksi

JYVÄSKYLÄ — 10.9.2008 — Kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry ei hyväksy kansanedustajien Tanja Karpela (kesk.) ja Annika Lapintie (vas.) aloitteita ilmastolaiksi. Molemmat lakialoitteet tähtäävät merkittäviin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin vuosisadan puoliväliin mennessä. Toteutuessaan kumpi tahansa lakialoite palauttaisi yhteiskuntamme lähes sata vuotta ajassa taaksepäin.

Karpelan lakialoite tähtää siihen, että vuoteen 2050 mennessä Suomen kasvihuonekaasupäästöt olisivat 87 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Tämä vastaa karkeasti vuoden 1950 tasoa. Lapintien aloitteessa vähennykset olisivat vain hieman maltillisempia eli 60-80% vuoden 1990 tasosta vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä vastaisi karkeasti 1950-60-lukujen tasoa.

Siinä missä Karpelan aloite ei ota kantaa vähennysten tekniseen toteutukseen, Lapintie ehdottaa energiankäytön tehostamista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Ydinvoiman lisärakentamista ei ehdota kumpikaan.

Viime vuosisadan puolivälissä Suomen sähköistäminen oli vielä kesken, ja monen kansalaisen pääasiallinen kulkuväline oli vielä hevonen. Asukkaitakin maassa oli tuolloin vain neljä miljoonaa.

Energiantarve on monissa eri muodoissa kasvanut sen jälkeen moninkertaiseksi. Lisäksi nykyisin käyttämämme energia on valtaosin modernille elämäntavalle lähes välttämätöntä. Esitettyihin vähennyksiin voidaankin päästä vain vähentämällä energiankulutusta erittäin voimakkaasti tai maksamalla energiasta monin verroin enemmän kuin nyt. Molemmat ratkaisut ovat tuhoisia hyvin energiaintensiiviselle teollisuudellemme, työpaikoillemme ja viime kädessä myös terveydellemme ja elintasollemme.

Tällaisten lakialoitteiden hyväksyminen olisi edesvastuutonta tilanteessa, jossa ehdotettujen ratkaisujen hyödyistä ei ole vielä mitään takeita. Ihmisen osuus nykyiseen ilmastonmuutokseen on edelleen avoin kysymys tieteessä, vaikkakin suuri osa tiedemiehistä pitää ihmisen vaikutusta todennäköisenä. Kuitenkin erityisesti viime vuosina luonnollista ilmastonmuutosta puoltavat tutkimukset ovat lisääntyneet voimakkaasti, kuten myös nykyistä ilmastonmuutosta luonnollisena pitävien tiedemiesten määrä.

Näistä syistä johtuen Ilmastofoorumi ry ei voi hyväksyä Karpelan ja Lapintien aloitteita ilmastolaiksi. Lisäksi Ilmastofoorumi ry vaatii, että kaikissa ilmastolakialoitteissa tulee ottaa huomioon se vaihtoehto, että nykyinen ilmastonmuutos ei olekaan ihmisen aiheuttamaa, ja tieteellisen konsensuksen mahdollisesti kääntyessä ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtyjen toimenpiteiden tulee olla helposti purettavissa.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoitus on osallistua julkiseen ilmastonmuutoskeskusteluun ja tuoda esiin sen puutteita ja virheitä. Siihen kuuluu julkisen keskustelun ja ilmastopolitiikan tilasta huolestuneita kansalaisia ympäri Suomea. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.