NIPCC:n Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede

NIPCC:n Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede

Lehdistötiedote 26.9.2013 / Ilmastofoorumi ry
Vapaa julkaistavaksi heti

Riippumaton tieteellinen yhteenvetoraportti hälventää huolia ilmastonmuutoksesta

Kansainvälisen ilmastopaneelin NIPCC:n laaja katsaus tieteellisestä tutkimuksesta osoittaa, että ihmiskunnan aiheuttama globaali ilmastonmuutos on vähäisempää kuin ilmaston luonnollinen vaihtelu, eikä se ole vaarallista. Globaali ilmasto on ainaisessa muutostilassa. Tällä hetkellä lämpeneminen on pysähtynyt osoittaen jopa vähäistä viilenemistä 1900-luvun keskivaiheen lievän lämpenemisen jälkeen. On varmaa, että samankaltaisia luonnollisia ilmastonvaihteluita esiintyy vastaisuudessakin.

Päättäjien pitäisi vastustaa lobbausryhmien pyrkimyksiä vaientaa sellaiset tutkijat, jotka kyseenalaistavat IPCC:n omaksuman roolin olla ilmastotieteen ainoa auktoriteetti. NIPCC:n ”Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede” -julkaisu paljastaa, että tiedeyhteisössä esiintyy paljon epävarmuutta IPCC:n tietokonemallinnuksista, oletuksista ja aihetodisteiden tulkinnasta. Tämä kritiikki ei tule tiedeyhteisön laidalta: se todetaan selvästi ja toistetaan tuhansissa vertaisarvioidun tiedekirjallisuuden artikkeleissa.

Näin toteaa yli 50 tiedemiehestä ympäri maailmaa koostuvan ei-valtiollisen kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin (NIPCC) viime viikolla julkaistu tuorein arviointiraportti, ”Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede”. Sen päättäjille tarkoitettu yhteenveto julkaistaan tänään suomeksi kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry:n toimesta.

NIPCC:n raportti vastaa aihepiiriltään hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n 1. työryhmän (Working Group I) tekemää työtä. IPCC:n 1. työryhmän raportin päättäjille tarkoitettu yhteenveto julkaistaan tällä viikolla Tukholmassa ja varsinainen raportti sähköisesti verkossa tammikuussa 2014. NIPCC:n raportti keskittyy ilmastonmuutosten taustalla olevan luonnollisen vaihtelun ja muiden vaihtoehtoisten teorioiden selvittämiseen, toisin kuin YK:n alainen IPCC, jonka mandaattiin kuuluu huomioida lähinnä ihmisen hiilidioksidipäästöjen vaikutuksia.

Oslon yliopiston resurssi- ja ympäristögeologian ja geokemian professori Tom V. Segalstad on NIPCC:n raportin kansainvälisen kirjoittajaryhmän ainoa pohjoismaalainen jäsen. Hän on toiminut aikaisemmin myös IPCC:n asiantuntija-arvioijana. Professori Segalstadin mukaan ”Hiilidioksidi on ’elämän kaasu’. Mitä enemmän hiilidioksidia, sitä enemmän elämää. Lisääntyvä hiilidioksidi tarkoittaa, että voimme ruokkia enemmän ihmisiä maapallolla. CO2 aiheuttaa vain hyvin pienen osan ’kasvihuoneilmiöstä’. Pilvillä on paljon enemmän vaikutusta lämpötilaan.”

Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen tutkimusaseman johtaja professori Antero Järvinen toteaa: ”Avoimessa yhteiskunnassa tiede perustuu tosiasioiden ennakkoluulottomaan ja kriittiseen punnitsemiseen eri näkökulmista. Ilmastokysymys muodostaa hyvin monimutkaisen tieteellisen, taloudellisen ja poliittisen ongelmavyyhden, jota on vaikea avata pelkästään tieteen keinoin. Mahdollisimman järkevien ratkaisujen löytäminen vaatii kaiken saatavilla olevan tiedon ja osaamisen käyttöönottamista. NIPCC:n ilmastoraportti on arvokas dokumentti demokraattisen päätöksenteon tueksi.”

IPCC:n pelottelusanomaa jo pari vuosikymmentä kritisoinut eläkkeellä oleva merigeologian dosentti Boris Winterhalter sanoo: ”Pidän hyvin tärkeänä, että Ilmastofoorumi ry tarjoaa suomalaisille päättäjille ja medialle tekemänsä suomennoksen NIPCC:n tutkijakaartin laatiman ilmastonmuutoksen tieteellisiä perusteita koskevan arviointiraportin päättäjille suunnatusta yhteenvedosta, joka toimii kriittisenä vastineena IPCC:n viimeistelyvaiheessa olevalle vastaavalle raportille. NIPCC:n päättäjille suunnattu suomenkielinen yhteenveto ja etenkin sen varsinainen englanninkielinen 1200-sivuinen raportti osoittavat kiistattomasti missä IPCC on eksynyt tiukasta tieteellisestä aiheen käsittelystä. Näin IPCC:n ilmastopelottelulta on putoamassa pohja pois.” Fil.tri Winterhalter on osallistunut aiemmin itsekin NIPCC:n työskentelyyn.

NIPCC:n arviointiraportin ”Ilmastomuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede” päättäjille tarkoitetun yhteenvedon suomennos on saatavilla osoitteessa: http://www.ilmastofoorumi.fi/wp-content/uploads/2013/09/ccr-ii-fysikaalinen-tiede-yhteenveto-paattajille.pdf. Yhteenveto on saatavilla myös painettuna Ilmastofoorumin verkkokaupasta.

Arviointiraportti kokonaisuudessaan englanniksi on saatavilla osoitteessa: http://climatechangereconsidered.org/

Lisätietoja antaa Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ilmastofoorumi.fi.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, joka kantaa huolta ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista ja pelkää, että ilmastonmuutokseen keskitytään ja panostetaan liikaa todellisten ympäristöongelmien kustannuksella. Yhdistyksen näkemyksen mukaan tieteellisen tutkimuksen valossa ei ole lainkaan selvää, että ihminen aiheuttaisi merkittävän osan ilmastonmuutoksesta ja että ilmastonmuutosta voitaisiin millään mielekkäällä ja taloudellisella tavalla torjua. Ilmastofoorumi ry:n nettisivut ovat osoitteessa http://ilmastofoorumi.fi/.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This