Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n 5. arviointiraportin mukaan vuoden 1950 jälkeisestä ilmastonlämpenemisestä on 95 prosentin varmuudella ihmisen aiheuttamaa vähintään puolet. Kotimainen ilmastopolitiikkaan kriittisesti suhtautuvana tunnettu kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry on nyt saanut haltuunsa todisteita, joiden mukaan lähes puolet tilastoidusta esiteollisen ajan jälkeisestä ilmastonmuutoksesta on hyvin suurella todennäköisyydellä ihmisten tekosia. Tämä todistusaineisto, jonka esittelemme seuraavaksi, on niin kiistatonta, että skeptikkokaan ei sitä voi kieltää.

IPCC:nkin lähteenään käyttämä, NASA:n julkaisema pintalämpötilamittauksiin perustuva GISTEMP-lämpötilasarja on ”kuumin” neljästä globaalista lämpötilasarjasta eli se näyttää usein eniten lämpenemistä. Vuosien 1880-2014 välisenä aikana maapallon ilmasto on sen mukaan lämmennyt keskimäärin 0,10 astetta vuosikymmenessä. Kyseisestä lämpötilasarjasta on kuitenkin olemassa erilaisten korjausten myötä lukuisia eri versioita. Esimerkiksi vuonna 1999 NASA:n julkaisema versio näyttää suurinpiirtein samanlaiselta kuin nykyinen, mutta lämpeneminen ei ole yhtä jyrkkää. Oheisessa kuvassa on kumpikin versio.

gistemp-1999-vs-2015

Kuvien asteikko on vuotuinen poikkeama vuosien 1951-1980 keskiarvosta. Vahvennettu viiva on tästä viiden vuoden keskitetty keskiarvo.

Siinä missä uudempi versio näyttää noin 0,12 astetta lämpenemistä per vuosikymmen vuosien 1880-1998 välillä, niin vanhempi versio tyytyy 0,07 asteen lämpenemiseen per vuosikymmen. Ero on selkeämpi, jos laitamme kuvaajat alkamaan samasta kohdasta, kuten seuraavassa kuvassa, jossa vuoden 1999 julkaisua on laskettu 0,3 astetta alaspäin.

gistemp-1999-vs-2015-norm

Mutta hetkinen, kysymyshän oli pintalämpötilamittauksista eikä esimerkiksi rekonstruktioista. Eiväthän lämpömittareiden talteen kirjatut lukemat muutu jälkikäteen, luettiin kirjauksia sitten vuonna 1999 tai 2015? Mutta silti kuvistakin näemme, että vuonna 2015 vuosi 1998 oli 0,23 astetta lämpimämpi kuin vuonna 1999, ja vastaavasti vuonna 2015 vuosi 1880 oli 0,33 astetta viileämpi kuin vuonna 1999. Jos normalisoimme käyrien alkuajankohdat jälkimmäisen kuvan tavoin, niin vuonna 2015 vuosi 1998 oli jopa puoli astetta lämpimämpi kuin vuonna 1999!

Eikö sitä luulisi, että vuonna 1999 edellinen vuosi oli paremmin muistissakin kuin tänä vuonna, jos niihin ylöskirjattuihin lämpötiloihin ei kerran ollut luottaminen?

No, virallinen vastaus on tietenkin se, että kirjattuihin lukemiin on eksynyt virheitä, joita on täytynyt jälkikäteen korjata. Menneinä aikoina on esimerkiksi saatettu katsoa lämpömittariin eri kellonlyömällä kuin myöhemmin, mittarin sijainti on saattanut muuttua, tai jotain muuta sellaista. Virhekorjausta tehtiin NASA:ssa jo vuonna 1999 ja aiemminkin, mutta luonnollisesti virhekorjausmenetelmätkin kehittyvät.

Tällaiset virheet ovat kuitenkin luonnostaan satunnaisia ja jakautuvat siten tasaisesti molempiin suuntiin, siis lämmittävään ja viilentävään suuntaan. Mutta miltä näyttääkään käppyrä, jos vähennämme vuoden 1999 ja 2015 versiot toisistaan, jolloin saamme niiden erotuksen eli versioiden välillä tapahtuneet muutokset? Tältä.

gistemp-1999-2015-diff

Vanhat, siis nykynuoren mittapuulla muinaiset, mittaukset ovat järjestään viilentyneet ja tuoreempi historia lämmennyt. Toisin sanoen, modernit mittaukset ovat virhekorjauksen näkökulmasta näyttäneet järjestään liian viileää, kun taas menneinä aikoina mittarit ovat järjestään näyttäneet mukamas liian lämmintä.

Ei näytä kovin satunnaiselta vaan pikemminkin hyvin jännältä. Kokonaisvaikutus on siis 0,56 astetta lämmittävä vuosien 1880-1998 välillä eli 0,05 astetta vuosikymmenessä, epäsatunnaisuudesta päätellen hyvinkin keino- eli ihmistekoisesti. Suuri osa tilastoidusta ilmastonmuutoksesta siis todellakin näyttää ihmisten aiheuttamalta.

***

Vuoden 1999 GISTEMP-julkaisu on NASA:n sivuilta jo poistettu, mutta verkkovälimuistista löytyy kopio kuvaajasta. Vuoden 1999 numeroaineisto on tiettävästi päässyt NASA:lta katoamaan vahingossa kokonaan, kuten myös alkuperäinen eli korjaamaton aineisto, joten olen digitoinut kuvaajan arvot tähän tiedostoon. Vuoden 2015 numeroaineisto löytyy NASA:n sivuilta, mutta sen katoamisen tai uusien korjausten varalta 13.10.2015 päivätty kopio siitä löytyy täältä. Tämän kirjoituksen innoituksena toimi Steven Goddardin vastaava kirjoitus.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This