Luonnontieteessä ilmastonmuutos tarkoittaa ilmaston lämpenemistä, ilmaston viilenemistä, sekä nopeita että hitaita muutoksia.

Ilmastonmuutoksella voidaan tarkoittaa myös muutoksia ilmakehän koostumuksessa, tai muissa ilmasto-olosuhteissa, lähtien siitä ajasta kun maapallo sai ilmakehän 4,5 miljardia vuotta sitten.

Ilmastonmuutos on määritelty YK:n artiklassa, EU:n asetuksessa ja Suomen ilmastolaissa, joissa se on rajattu käsittämään vain ihmisen osuus. Juuri tämän määritelmän mukaan on laadittu IPCC:n tehtävänkuva. 

Suomen Ilmastolaki rajaa ilmastonmuutoksen samalla poliittisella, ei tieteellisellä, merkityksellä Suomen ilmastopaneelin tehtävänkuvaan.

Kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry on saanut kansalaisilta paljon palautetta, että luonnontieteen vastaisten materiaalien käyttö lisääntyy kouluissa. 

Materiaaleissa käytetään usein sanalle ilmastonmuutos vain sen poliittista määritelmää, jossa luonnolliset syyt on suljettu pois ja ainoana syynä ilmastonmuutoksiin esitetään ihmiskunnan vaikutus. 

Monelle voi tulla yllätyksenä, että sanalle on kaksi toisistaan poikkeavaa määritelmää. Ilmastoaktivistien, median, YK:n, monien talousmahtien, sekä poliitikkojen käytössä ilmastonmuutoksella viitataan vain ihmisen toiminnassa ilmaan vapautuvan hiilidioksidin aiheuttamaan oletettuun katastrofaaliseen ilmaston lämpenemiseen. 

Ilmastofoorumi ry vaatii, että koulujen opetuksessa käytetään yli sata vuotta käytössä ollutta tieteellistä ja arkijärjen mukaista määritelmää, jossa ilmastonmuutokselle on muitakin syitä kuin ihminen.

 

Ilmastofoorumi ry:n hallituksen puolesta

Pasi Matilainen
puheenjohtaja

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This