Ilmastofoorumi ry:n tiedote 27.2.2014
Vapaa julkaistavaksi heti

Ilmastofoorumi ry tyrmää luonnosesityksen ilmastolaiksi, ehdottaa lisättäväksi exit-pykälää

Ilmastofoorumi ry on toimittanut Ympäristöministeriölle ilmastolakia koskevan lausuntonsa, jonka mukaan ilmastolakia ei tulisi nykymuodossaan säätää lainkaan tai siihen tulisi vähintäänkin lisätä exit-pykälä, joka kumoaa ilmastolain kymmenen vuoden kuluttua, jos ilmastolakiesityksen perusteluissa viitatut hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n ennusteet eivät toteudukaan.

Ilmastofoorumin lausunto tulee yllättäen ja pyytämättä, sillä huolimatta asemastaan ilmastopolitiikan ainoana järjestäytyneenä ja riippumattomana kriitikkona Suomessa kansalaisjärjestöä ei kelpuutettu mukaan lausuntopyynnön jakeluun. Sen sijaan YM oli katsonut aiheelliseksi pyytää lausuntoa ilmastopolitiikan varmoilta kannattajilta, kuten siitä suoraan hyötyvien ja jopa täysin riippuvaisten yritysten etujärjestöiltä, mitä Ilmastofoorumin on ilmastopolitiikan kustannusten maksajien eli veronmaksajien ja kuluttajien puolesta paheksuttava.

Ilmastolakiesitysluonnoksen keskeisin ongelma Ilmastofoorumi ry:n mielestä on 6 §:n 2. momenttiin kirjattu tavoite siitä, että Suomen on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen toteutumisen haitat ja kustannukset on tarkoituksella – kierrellen ja kaarrellen – jätetty lakiesityksen perusteluista pois, mutta kuten yhdistyksen lausunnossa esitetyistä laskelmista ilmenee, ne olisivat erittäin merkittävät. Lyhyesti sanottuna kyseinen tavoite tarkoittaisi Suomen kylmissä talvissa nälkää, kurjuutta ja kuolemaa.

Tällaisen tavoitteen kirjaaminen lakiin ilman perusteellisia selvityksiä sen toteutumisen kustannuksista ja haitoista olisi puhtaasti eduskunnan ja kansalaisten harhaanjohtamista. Tämän vuoksi Ilmastofoorumi ry ehdottaa lausunnossaan lakihankkeen hylkäämistä tai lain perusteluiden täydentämistä kattavilla perusteluilla asian suhteen.

Lisäksi Ilmastofoorumi ry on aiemminkin ollut huolestunut ilmastopolitiikan vaihtoehdottomuudesta ja varautumattomuudesta muihin vaihtoehtoihin, kuten siihen, että kasvihuonekaasupäästöjen merkitys ilmastonmuutokselle on mahdollisesti arvioitu liian suureksi ja todellisuudessa onkin vähäinen.

Esimerkiksi viimeisen 17 vuoden aikana maapallon ilmasto kokonaisuutena ei ole enää satelliittimittausten mukaan lämmennyt, vaikka samaan aikaan kasvihuonekaasupäästöt ovat vain kasvaneet. Lisäksi hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n tuorein AR5-raportti toi esiin uusia epävarmuuksia ilmastotieteessä muun muassa erittäin keskeisen ilmastoherkkyyden osalta.

Ilmastotieteen epävarmuuksien huomioimiseksi ja muihin vaihtoehtoihin varautumiseksi Ilmastofoorumi ry ehdottaakin ilmastolakiin lisättäväksi exit-pykälää, joka automaattisesti kumoaisi ilmastolain sekä tiettyjä muita lakeja ja sopimuksia, jos IPCC:n tuoreen AR5-raportin ennusteet eivät kymmenen vuoden tarkastelujakson päätteeksi olekaan toteutuneet.

Exit-pykälä ei siis koskaan laukea, jos IPCC:n AR5:n arviot kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen pitävät paikkansa, eikä siten aiheuta siinä tilanteessa minkäänlaista haittaa ilmastotavoitteiden täyttymiselle. Sen sijaan exit-pykälä laukeaa, jos arviot päästöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ovat olleet liioiteltuja, jolloin on taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti erittäin tärkeää, että tarpeettomat, kalliit ja haitalliset sääntelyt saadaan purettua mahdollisimman nopeasti eikä vasta pitkäkestoisen poliittisen prosessin päätteeksi, jos sittenkään.

Exit-pykälä ei kuitenkaan millään muotoa heikentäisi ilmastolakia eikä vähentäisi sen merkitystä. Exit-pykälän puuttuminen kuitenkin antaisi vaikutelman, että lain tarkoitus ei liitykään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, vaan sillä on joitain muita tarkoitusperiä. Jos exit-pykälää ei kirjata ilmastolakiin, ei ilmastolakia tule yhdistyksen mielestä säätää lainkaan.

Ilmastofoorumi ry:n lausunto on saatavilla osoitteessa http://www.ilmastofoorumi.fi/wp-content/uploads/2014/02/ilmastofoorumin-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-ilmastolaiksi-27.2.2014.pdf. Lisätietoja asiasta antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi J. Matilainen, email etunimi.sukunimi@ilmastofoorumi.fi.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, joka kantaa huolta ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista ja pelkää, että ilmastonmuutoksen torjuntaan panostetaan liikaa todellisten ympäristöongelmien ja kansalaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Yhdistyksen näkemyksen mukaan tieteellisen tutkimuksen valossa ei ole lainkaan selvää, että ihminen aiheuttaisi merkittävän osan ilmastonmuutoksesta ja että ilmastonmuutosta voitaisiin millään mielekkäällä ja taloudellisella tavalla torjua. Ilmastofoorumi ry:n nettisivut ovat osoitteessa http://ilmastofoorumi.fi/.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This