Oheinen kirjoitus lähetty tällä päivämäärällä Keskisuomalaisen yleisönosastolle. Päivitys: Julkaistu lyhennettynä Ksml 22.08.08.

Ilmastonmuutos ei ole sukupuolikysymys

Heini Utunen kirjoitti Puheenvuorossaan (Ksml 20.08.08), että ilmastonmuutos lyö pahiten naisia. On varmaankin totta, että varsinkin köyhimmissä maissa naiset joutuvat kantamaan suurimman taakan luonnonkatastrofeista. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että ilmastonmuutos ilmiönä ei olisi sukupuolineutraali, vaan kyseessä lienee se valitettava tosiasia, että suuressa osassa maailman maita – ja erityisesti köyhissä maissa – kauniimpi sukupuoli on muutenkin heikommassa asemassa.

Utunen väittää ilmastonmuutoksen lisänneen naisten kärsimystä, koska se on hänen mukaansa lisännyt luonnonkatastrofeja, joista hän mainitsee esimerkkeinä Burman pyörremyrskyn ja Kiinan maanjäristyksen. Ilmaston lämpenemisen ei kuitenkaan ole todistettu lisäävän kumpiakaan.

Itse asiassa viimeaikainen tutkimustieto (esimerkiksi Emanuel et alia 2008, Hurricanes and global warming) osoittaa, että ilmaston lämpeneminen ei vaikuta pyörremyrskyjen esiintymistiheyteen tai -voimakkuuteen. Niissä esiintyy vain luonnollista vaihtelua siinä missä muissakin luonnonilmiöissä. YK:n ilmastopaneeli ei tosin tätä käännettä vielä tuoreimmassa raportissaan tiedä, sillä 2007 julkaistuun raporttiin huomioitiin vain viimeistään vuonna 2005 julkaistuja tutkimuksia.

Sukupuolten välisen tasa-arvon puute on maailmanlaajuisesti todellinen ihmisoikeusongelma. Sen ratkaisemiselle ei kannata tehdä karhunpalvelusta sitomalla se ilmastonmuutokseen, joka on ongelma vain poliitikkojen ja ympäristöaktiivien puheissa, kun todellisuudessa se on vain luonnollista vaihtelua, johon ihmiskunnalla ei ole osaa eikä arpaa.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
Jyväskylä

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This