GreenFree Finland hallituksen kokous 6/2008

Paikka: Messenger
Aika: 14.4.2008 klo 21:00
Osallistujat:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja

Eero Etelälahti, sihteeri

Pete Räsänen

Antti Huttunen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 20.58

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettu.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitetään lisättäväksi kohdat:

7. Tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajan lausunto

8. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

9. Sääntömuutokset

Siten, että kohta 7. Meta numeroidaan kohdaksi 10 ja kohta 8 kokouksen päättäminen numeroidaan kohdaksi 11.

Hyväksyttiin muutokset.

4. Aiempien päätösten seuranta

Todetaan, että yhdistykselle on saatu tehtyä esite, muiden päätösten osalta tilanne säilynyt muuttumattomana.

5. Jäsenhakemusten käsittely ja jäsenrekisteri

Jäsenhakemuksia on saapunut edellisen kokouksen jälkeen 14 kappaletta. Hallittus hyväksyi kaikki uudet hakemukset.

6. Yhdistyksen vuosikokouksen järjestäminen

Vuosikokous järjestetään 17.5.2008 klo 10:00 Helsingin yliopiston päärakennuksen Auditorium XIII:ssä. Samassa yhteydessä järjestetään ilmastonmuutosaiheinen yleisölle avoin esitelmätilaisuus.

Tapahtuman markkinointi siirretään puheenjohtajan vastuulle.

7: Tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajan lausunto (liite 1)

Todetaan että tilintarkastaja Ville Manninen on tarkastanut tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja tilintarkastuskertomuksessaan toteaa että tilinpäätös on johdettu oikein kirjanpidosta.

Hyväksytään tilinpäätös ilman muutoksia.

8: Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio (liite 2)

Puheenjohtaja on tehnyt esitykset toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi. Hyväksyttiin ilman muutoksia.

9. Sääntömuutokset (liite 3)

Puheenjohtajan esityksestä keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti viedä sääntömuutokset vuosikokoukselle hyväksyttäviksi.

10. Meta

Ei muita käsiteltäviä asioita.

11.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:37.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This