Tervehdys, arvoisa vastaanottaja! Tämä on ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry:n joulukuun 2007 uutiskirje, jossa raportoimme tiiviisti tiedemaailman kuulumisia ilmastonmuutoksen saralta. Aiheinamme tällä kertaa ovat Ross McKitrickin ja Patrick J. Michaelsin lämpötilamittausten ja -tilastojen laatua koskeva uusi tutkimus, David Douglassin ja John Christyn ilmastomalleja koskeva uusi tutkimus, Craig Loehlen uusi kahden vuosituhannen lämpötilarekonstruktio, Roy Spencerin (et al) pilvien vaikutusta ilmastonmuutokseen käsittelevä uusi tutkimus sekä Ison-Britannian Ilmatieteen laitoksen Hadley-keskuksen lämpötilaennusteen seuranta. Kustakin aiheesta on lyhyt johdanto ja www-linkki lisätietoihin.

HUOM! Jos haluat jatkossa tällaisia tiedotteita suoraan sähköpostiisi, liity yhdistyksen postituslistalle täältä.

MCKITRICK & MICHAELS

Uudessa vertaisarvioidussa tutkimuksessaan McKitrick ja Michaels [1] osoittavat, että maapallon pintalämpötilamittauksissa on huomattavia häiriöitä eivätkä tilastoihin tehdyt korjauslaskelmat onnistu poistamaan näitä virheitä, vaan vuoden 1980 jälkeen mitatusta lämpenemisestä jopa puolet on itse asiassa kaupungistumisesta ja muusta kehityksestä johtuvan paikallisen mittausvirheen aiheuttamaa. He myös löysivät YK:n ilmastopaneelin IPCC:n toimintatavoista virheitä sekä totesivat sen antavan valheellista kuvaa tilastojensa laadusta. [2]

[1] McKitrick, R. & Michaels, P.J. 2007. Quantifying the influence of anthropogenic surface processes and inhomogeneities on gridded global climate data. Journal of Geophysical Research – Atmosphere. In Press. [DOI:10.1029/2007JD008465] http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/jgr07/jgr07.html (viitattu 12.12.2007)

[2] McKitrick, R. 2007. Contaminated Data. Financial Post, 05.12.2007. http://www.nationalpost.com/opinion/story.html?id=145245 (viitattu 12.12.2007)

DOUGLASS & CHRISTY

Douglassin (et al) vertaisarvioitu tutkimus [3] puolestaan osoittaa, että lämpötilamittaukset eivät vastaa kasvihuoneilmiöteorian odotuksia. Teorian mukaan hiilidioksidin lämmittävän vaikutuksen tulisi näkyä voimakkaammin ilmakehässä kuin maan pinnalla, mutta mittaukset osoittavat päinvastaista, joten nykyinen ilmaston lämpeneminen ei voi johtua yksinomaan hiilidioksidista tai muista kasvihuonekaasuista. Todennäköisemmin suurin vaikutus ilmastonmuutokseen tuleekin auringon aktiivisuuden vaihteluista. Douglass et al toteaakin, että nykyiset ilmastotietokonemallit yliarvioivat suuresti kasvihuonekaasujen vaikutuksen sekä jättävät kokonaan huomiotta pilvien ja vesihöyryn aiheuttamat negatiiviset vastasyötteet. Tutkimukseen osallistunut S. Fred Singer puolestaan toteaa johtopäätöksenä, että hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen on täten kallis mutta tehoton tapa puuttua ilmastonmuutokseen.

[3] Douglass, D.H., Christy, J.R., Pearson, B.D. & Singer, S.F. 2007. A comparison of tropical temperature trends with model predictions. International Journal of Climatology, Royal Meteorological Society. In Press. [DOI: 10.1002/joc.1651] http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/117857349/ABSTRACT , tiedote: http://science-sepp.blogspot.com/2007/12/press-release-dec-10-2007.html (viitattu 12.12.2007)

LOEHLE

loehle-2007-plus-hadcrut3gif.png

Useimmat lämpötilarekonstruktiot nojaavat voimakkaasti puiden vuosirenkaiden perusteella tehtyihin päätelmiin. Niissä havaittujen ongelmien (puiden kasvuun vaikuttavat muutkin tekijät kuin lämpötila) vuoksi Craig Loehlen vertaisarvioitu tutkimus [4] muodostaa uuden lämpötilarekonstruktion viimeiseltä kahdelta vuosituhannelta 18 lähteen perusteella ilman vuosirengaslähteitä. Ylläoleva kuvaaja osoittaa selvästi, että nykyisin ei ole poikkeuksellisen lämmintä. Lisäksi vaikuttaa siltä, että viime vuosisadan puolenvälin jälkeen instrumentaaliset lämpötilamittaukset (punainen viiva) alkavat poiketa rekonstruktioista, mikä viittaa mahdolliseen mittausvirheeseen, esimerkiksi kaupungistumisen seurauksena.

[4] Loehle, C. 2007. A 2000-year global temperature reconstruction based on non-treering proxies. Energy & Environment 18(7-8): 1049-1058. http://www.ncasi.org/publications/Detail.aspx?id=3025 (viitattu 12.12.2007)

SPENCER ET AL

Roy Spencerin (et al) vertaisarvioitu tutkimus [5] on löytänyt todisteita pilvien aiheuttamasta negatiivisesta vastasyötteestä (negative feedback), eli ilmastoa viilentävästä vaikutuksesta. Satelliittihavaintojen perusteella ilmaston lämpeneminen vähentää cirrus-tyyppisiä pilviä, joilla itsellään on lämmittävä vaikutus. Kyseisten pilvien vähentyessä ylimääräinen lämpö pääsee poistumaan maapallolta paremmin. Nykyiset ilmastomallit olettavat päinvastoin lämpenemisen johtavan cirrus-pilvien lisääntymiseen, synnyttäen positiivisen vastasyötteen, joten tutkimus osoittaa ilmastomalleissa olevan korjattavaa. Ilmastomallien ennusteet ovat täten todennäköisesti yläkanttiin. (Toim.huom. Pilvien rooli ylipäätään on suuri epävarmuustekijä ilmastomalleissa, koska niitä ei vielä tunneta kovin hyvin.) Lisäksi tutkimus tukee professori Richard S. Lindzenin nk. iiris-teoriaa, jonka mukaan ilmastossa on itsesääteleviä mekanismeja, jotka muunmuassa lisäävät ja vähentävät pilvisyyttä vastavoimana lämpötilan muutoksille.

[5] Spencer, R., Braswell, W.D., Christy, J.R. & Hnilo, J. 2007. Cloud and radiation budget changes associated with tropical intraseasonal oscillations. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 34, L15707, doi:10.1029/2007GL029698, 2007. http://www.agu.org/pubs/crossref/2007/2007GL029698.shtml

HADLEY-KESKUKSEN LÄMPÖTILAENNUSTE

hadleycentreprediction.jpg

Oheinen kaavio kuvaa Ison-Britannian ilmatieteenlaitoksen Hadley-tutkimuskeskuksen [6] julkaisema kasvihuonekaasuihin perustuvaa lämpötilaennustetta sekä saman keskuksen virallisia lämpötilatilastoja. Ennuste näyttää voimakasta nousua, mutta viimeisimmät tiedot osoittavat päinvastaista. Jäämme seuraamaan tilannetta.

[6] Climatic Research Unit, http://www.cru.uea.ac.uk/cru/

GREENFREE FINLAND RY

Tämän uutiskirjeen toimitti ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry. Lisätietoja uutiskirjeen aiheista sekä yhdistyksestä saa yhdistyksen puheenjohtajalta Pasi Matilaiselta, email etunimi.sukunimi.ei.roskapostia@greenfree.fi. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa http://www.greenfree.fi/.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This