Autoverouudistus meni metsään

VTT:n tutkijan Juhani Laurikon mukaan hallituksen tuore autoverouudistus suosii saasteita. Vaikka hiilidioksidipäästöt todennäköisesti vähenevätkin, siirtyminen dieseleihin tulee lisäämään merkittävästi typenoksidipäästöjä, joita dieselmoottori tuottaa 4-5 kertaa enemmän kuin bensiinikone. Typenoksidit aiheuttavat maaperän ja vesistöjen happamoitumista, hengitysilman pilaantumista sekä happosateita, eli ihan oikeita ympäristöongelmia.

Uudistuksen kuitenkin sanotaan vievän kasvihuoneilmiön kannalta oikeaan suuntaan. Entä jos ihmisen tuottama hiilidioksidi ei vaikutakaan merkittävästi ilmastonlämpenemiseen, mihin jatkuvasti kasvava tieteellinen todistusaineisto viittaa? Silloin tämänkin uudistuksen nettovaikutus on sekä luonnon että ihmisten kannalta täysin negatiivinen.

On tietysti trendikästä tehdä merkittäviä poliittisiä päätöksiä kaiken varalta, erityisesti jos päätös mitenkään sivuaa ilmastonmuutosta. Trendikkyyteen onkin merkittävästi vaikuttanut tuo aikamme profeetta, Nobel-palkittu melkein Yhdysvaltain presidentti Albert Gore, jonka paljon puhutusta diaesityksestä brittiläinen tuomioistuin kuitenkin löysi taannoin yhdeksän vakavaa asiavirhettä ja kanadalainen tutkija Steve McIntyre tukijoineen tällä viikolla kymmenennen, jossa Gore käytti tunnetun ja jo moneen kertaan vääräksi todistetun lätkämailakäyrän perusteluna lätkämailakäyrää itseään, syyllistyen kehäpäätelmään.

Olisiko siis kuitenkin aiheellista olla turhaan hötkyilemättä ja tehdä sitä politiikkaa vakaasti harkiten ja kaikkiin todisteisiin ja näkökulmiin tutustuen? Kyseessä on kuitenkin paitsi koko ihmiskunnan tulevaisuus, myös ainoan maapallomme ja kaikkien muidenkin sillä elävien eläin- ja kasvilajien tulevaisuus.

Mediatiedote – Hehkulamppujen kieltäminen ei pelasta maailmaa

Hehkulamppujen kieltäminen ei pelasta maailmaa

Kansanedustaja Christina Gestrinin (RKP) ehdottama hehkulamppujen kieltäminen ei ole ympäristöystävällinen ratkaisu, erityisesti jos tilalle haetaan nk. energiansäästölamppuja eli perinteiseen hehkulamppukantaan sopivia pieniä loisteputkia. Energiansäästölamput ovat itseasiassa ongelmajätteitä sisältämänsä elohopean vuoksi. Lisäksi niiden valmistus kuluttaa enemmän energiaa ja raaka-aineita kuin hehkulamppujen. Ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry:n mielestä siirtyminen hehkulampuista CFL-lamppuihin olisi jopa ympäristölle haitallista.

Jos keskimääräinen säännösten mukaan valmistettu CFL-energiansäästölamppu rikkoutuisi kesken käytön, elohopean ollessa höyrystyneenä lampun sisällä, kaasun tulisi levitä tehokkaasti lähes 17.000 kuutiometriin ilmaa, jotta sen pitoisuus alittaisi ihmisille vaarallisena pidetyn määrän. Vertailun vuoksi keskikokoisen kerrostalohuoneiston tilavuus on noin 200 kuutiota eli 85 kertaa liian vähän, jotta energiansäästölampun rikkoutuminen olisi turvallista. On siis selvää, että jos vanhoja energiansäästölamppuja ei hävitetä ongelmajätteinä vaan normaalin kotitalousjätteen seassa, tavallisella kaatopaikalla ei tarvitse olla montakaan rikkoutunutta lamppua, jotta koko kaatopaikka on vaarallinen.

Energiansäästölamppujen tuoma hyöty energiankulutuksessa on myös Suomen olosuhteissa erittäin kyseenalainen verrattuna esimerkiksi Australiaan, jossa hehkulamput on kielletty. Siinä missä Australiassa sisätiloja viilennetään ilmastointilaittein suuren osan vuodesta, Suomessa hehkulamput osallistuvat omalta osaltaan lämmitykseen, ja jos niitä luovutaan, muuta lämmitystä todennäköisesti lisätään vastaavasti. Erityisen selvää tämä on sähkölämmitteisissä taloissa, joissa on käytännössä lähes sama lämmitetäänkö pattereilla vai hehkulampuilla.

Lisäksi energiansäästölamput ovat moninkertaisesti kalliimpia kuin hehkulamput. Teoriassa niiden pitäisi kestää kauemmin kuin vastaava määrä hehkulamppuja, mutta monet kuluttajat ovat jo todenneet tämän väitteen vääräksi. Kansalaisten pakottaminen huomattavasti kalliimpiin vaihtoehtoihin voi siis olla jopa ympäristölle haitallista, koska ensinnäkin voidaan lähes varmasti arvioida, että joka ainut energiansäästölamppu ei päädy ongelmajätekierrätykseen, ja toisekseen kuluttajien ostovoiman heiketessä heidän mahdollisuutensa tehdä oikeasti ympäristöystävällisiä valintoja vähenevät.

GreenFree Finland ry:n yleisarvio kansanedustaja Gestrinin aloitteesta on seuraava: sillä ei ole myönteistä vaikutusta sen paremmin ympäristön tilaan kuin energian kulutukseenkaan, ilmastonmuutoksesta puhumattakaan. Itse asiassa elohopeariskien toteutuessa kotitalouksissa ja/tai kaatopaikoilla seuraukset ympäristölle ja ihmisille voivat olla jopa vakavammat.

Lisätietoja: GreenFree Finland ry, puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti etunimi.sukunimi.ei.roskapostia.kiitos@greenfree.fi, internet: www.greenfree.fi.

Lähteitä:

Greenpeace: Elohopean vaarat
http://www.greenpeace.org/usa/news/get-tested-for-mercury-contami

Wikipedia: Elohopeamyrkytys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Elohopeamyrkytys

Junk Science: Light Bulb Lunacy
http://www.foxnews.com/story/0,2933,268747,00.html

Keskustelu: Ympäristöä pitäisi suojella energiansäästölampuilta
http://www.greenfree.fi/foorumi/viewtopic.php?t=37

Maailman kymmenen saastuneinta paikkaa

Blacksmith-instituutti on jälleen julkaissut maailman kymmenen saastuneimman paikan Top Ten -listansa. Linkin takaa löytyy sekä lista että googlekartta, johon paikat on merkitty. Kärkikymmenikköön kuuluvat seuraavat paikat:

Huomattavaa — mutta ei yllättävää — listassa on se, että listalla ei ole yhtään läntisen maailman maata. Itseasiassa länsimaat eivät ole päässeet edes kolmenkymmenen saastuneimman kärkeen. Kääntäen voidaan todeta, että kaikki listalla olevat paikat ovat alueilla, joissa yksityisomistusta ei juuri ole tai sitä ei kunnioiteta.

Sen lisäksi, että yksityisomistus lisää vaurautta, se on myös ympäristöystävällistä. Jos maanomistaja voi oikeusteitse periä korvauksia hänen maa-alueilleen tehdyistä ympäristörikoksista, on epätodennäköistä, että kukaan lähtisi edes koettamaan onneaan levittämälle saasteita kyseiselle maa-alueelle. Lisäksi maanomistajilla on kannustin olla itse saastuttamasta omia maitaan, koska se vähentäisi niiden arvoa. Vauraus puolestaan mahdollistaa ympäristön kehittämisen ja ympäristöystävällisten valintojen tekemisen. Muunmuassa siksi onkin monesti todettu että ”Wealthier is healthier,” mikä koskee sekä ihmisiä että ympäristöä.

Lue lisää: Mises Blog ja Foundation for Economic Education: Why Socialism Causes Pollution.

PS. Ilmastonmuutokseen tämä liittyy siten, että koska ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tarkoitetut poliittiset toimenpiteet ovat kalliita, niin vauraus vähentyy (ja jopa yksityisomistukselle voidaan ajan myötä asettaa ilmastorajoitteita) ja sitä kautta ympäristön tila ennen pitkää heikentyy myös lännessä.