Sain haastattelun kuudelta presidenttiehdokkaalta. Aiheena oli ilmastopolitiikka. Haastattelun antoivat Pekka Haavisto, Paavo Lipponen, Paavo Väyrynen, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet ja Timo Soini, edellä mainitussa järjestyksessä. Sauli Niinistö koki olevansa niin kiireinen, että ei ehtinyt uhrata 3 minuuttia kysymyksilleni. Timo Soinin haastattelusta kirjoitin erillisen artikkelin, joka löytyy osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/2012/01/10/soinin-kanta-ilmastonmuutokseen-skeptinen/#more-105548 ja Haaviston haastattelusta tehty artikkeli löytyy osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/2012/01/05/haavisto-ylenkatsoo-ilmastopoliittista-tutkimusta/ .

Jokainen ehdokas, paitsi Timo Soini, puolsi päästörajoitteita. Haavisto koki, että päästörajoitteet ovat sijoituksia tulevaisuuteen ja ne tuovat uusia teknologisia mahdollisuuksia. Hän mainitsi puoltavansa 30% leikkaustavoitteita ja piti niitä myös realistisina. Paavo Väyrynen painotti yhteistyötä EU:n kanssa, jotta unionin mailla olisi tasavertainen asema. Myös Arhinmäki mainitsi EU:n yhteistyön ja koki, että jonkun taytyy maailmassa näyttää asiassa esimerkkiä.

Kaikki ehdokkaat, paitsi Soini, pitivät hyvänä asiana vihreiden työpaikkojen lisäämistä vielä senkin jälkeen, kun kerroin heille Espanjassa tehdystä tutkimuksesta, joka osoittaa yhden vihreän työpaikan lisäämisen aiheuttavan 2,2 normaalin työpaikan siirtymisen ulkomaille. Paavo Lipposen perustelu asiaan oli se, että Espanjassa ei olla osattu hoitaa asiaa oikein, mutta Suomessa osaaminen on korkeampaa. Haavisto ja Biaudet epäilivät tutkimusta virheelliseksi.

Kun kysyin ehdokkailta, millaisen viestin he haluaisivat viedä tulevaan YK:n ilmastokokoukseen tai vastaavaan suureen ilmastokokoukseen, vastaus oli kauttaaltaan yhteistyötä peräänkuuluttava. Lisäksi sekä Biaudet että Arhinmäki toivoivat koulutusta ja sivistystason nostoa jokaisessa maassa. Soini vuorostaan ihmetteli, kuinka sivistysvaltio Kanada irroittautui Kioton sopimuksesta. Perussuomalaisten ehdokas toivoikin, että tämä esimerkki herättäisi ajatuksia ihmisissä.

Haastattelut ovat kokonaisuudessaan nähtävissä youtubessa:

– Pekka Haavisto http://www.youtube.com/watch?v=27eg8VwbpLs
– Paavo Lipponen http://www.youtube.com/watch?v=MPQoB-Crop8
– Paavo Väyrynen http://www.youtube.com/watch?v=RNfyvYYZzJs
– Paavo Arhinmäki http://www.youtube.com/watch?v=VGgU_h4gYfE
– Eva Biaudet http://www.youtube.com/watch?v=hgkhGBO4bww&feature=related
– Timo Soini http://www.youtube.com/watch?v=6QfEI8leEYY&feature=related

Hansi Harjunharja

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This