Hallituksen kokous 5/2008

Paikka: Sähköposti

Aika: 22.1.2008

Osallistujat:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Pete Räsänen, varapuheenjohtaja
Eero Etelälahti, sihteeri
Antti Huttunen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, tästä eteenpäin PJ, avasi kokouksen sähköpostilla 22.1.2008.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PJ esittää, että kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun jokainen hallituksen jäsen kuittaa sähköpostin. Kokous todettu lainvoimaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

PJ esittää että esityslista hyväksytään sellaisenaan. Jos jollain jotain lisättävää, se voidaan kuitenkin tehdä. Esityslista hyväksytty sellaisenaan.

4. Aiempien päätösten seuranta

– 4/2007 6§ PJ lähetti korjatut säännöt viranomaisille.

– 4/2007 7§ Ilmeisesti tekstiä ei ole tuotettu sen paremmin kuin kuviakaan, joten julisteasia jää vielä pöydälle.

– 3/2007 8§ PJ:n mielestä surfacestations-projektiin osallistumiseen ei taida tällä hetkellä löytyä resursseja, mutta palataan aiheeseen myöhemmin.

5. Jäsenhakemusten käsittely ja jäsenrekisteri

Edellisen kokouksen jälkeen on tullut kuusi (6) jäsenhakemusta. Kaikki hyväksytään jäseniksi. Jäsenmäärä nyt 25 kappaletta.

PJ esittää, että maksumuistutukset siirretään jäsenrekisterin ylläpitäjän tehtäväksi. Hyväksytty.

6. Yhdistyksen rekisteröinti

Todetaan, että yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin päivämäärällä 23.11.2007.

7. Meta

Rahastonhoitajan ominaisuudessa PJ toteaa, että yhdistyksen talous on kunnossa, koska menoja ei ole esiintynyt.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen, kun kaikki asiat oli käsitelty.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This