Ilmastonmuutos on luonnollinen asia

Eilisessä Keskisuomalaisessa julkaistu yli-insinööri Seppo Kuhmosen puheenvuoro ilmastonmuutoksesta (luettavissa täältä) kirvoitti allekirjoittaneelta oheisen vastineen, jonka olen lähettänyt myös saman lehden yleisönosastolle. Päivitys: KSML julkaisi kirjoituksen 23.1.08.

Ilmastonmuutos on luonnollinen asia

Seppo Kuhmonen kirjoitti Keskisuomalaiseen puheenvuoron 17.1.2008, jossa hän paheksui Jyväskylän poliitikkojen toimintaa ilmastonmuutokseen nähden. Puheenvuoro alkoi hyvin, kerraten luonnollista, ikiaikaista ilmastonmuutosta, mutta nykytilanteeseen päästessä faktat karkasivatkin käsistä. Ei ole nimittäin olemassa mitään tutkimuksia, joiden mukaan ”lämpötila kuitenkin jatkaa nousua kiihtyvällä nopeudella.”

rms_amsu.jpg

Päinvastoin. Kuhmonen toteaa, että luonnollisessa ilmastonmuutoksessa lämpenemisen pitäisi nyt alkaa hidastua, ja itseasiassa tuoreimmat sateellitti- ja radiosondimittaukset alkavat jopa osoittaa hienoista jäähtymistä lyhyen aikavälin keskiarvoissa vuoden 2004 jälkeen. Tähdennettäköön kuitenkin, että kyseessä on liian lyhyt aikaväli, jotta voitaisiin puhua ilmastonmuutoksen suunnan kääntymisestä. Ilmasto tarkoittaa aina pitkän aikavälin, vähintään 30 vuoden, keskimääräistä säätilaa. Ja kuten jokainen voi ikkunasta ulos katsoessaan huomata, olemme edelleen pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, vaikka ilmastonmuutoksen suunta näyttäisikin olevan kääntymässä.

Ilman sen kummempia perusteluita Kuhmonen jatkaa, että lämpötilan nousun aiheuttaa ihminen hiilidioksidipäästöillään. Tämä väite on kuitenkin viimeksi viime vuonna tieteellisessä vertaisarvioidussa tutkimuksessa (Douglass et al 2007) todettu vääräksi, koska todetut lämpötilamuutokset ilmakehän eri kerroksissa eivät vastaa niitä malleja, joiden mukaan lämpenemisen pitäisi tapahtua, jos se aiheutuisi lisääntyneestä hiilidioksidista. (Lisätietoja tästä löytyy mm. yhdistyksemme Internet-sivuilta.)

Mitä tämä sitten tarkoittaa Jyväskylän lämpövoiman lisärakentamisen kannalta? Jos ja kun olemme menossa kohti kylmempiä aikoja, lisälämpöä tullaan aivan varmasti tarvitsemaan. Eri asia on kuitenkin miten se lisälämpö tulee tuottaa, ja omasta mielestäni siihen parhaan vastauksen antavat viime kädessä lämmön kuluttajat eivätkä poliitikot. Päästökauppa ja muut rangaistusmenettelyt ovat kuitenkin uusimman tutkimustiedon valossa täysin aiheettomia ja siksi niistä pitäisi luopua eikä niiden pohjalta tulisi tehdä poliittisia ratkaisuja.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry
Jyväskylä
www.greenfree.fi

Avoin kirje YK:n pääsihteerille

Avoin kirje Yhdistyneiden Kansakuntien Pääsihteerille

Joulukuun 11 p:nä 2007

Hänen Korkeutensa Ban Ki-Moon
Pääsihteeri, Yhdistyneet Kansakunnat
New York, NY
Amerikan Yhdysvallat

Arvoisa Herra Pääsihteeri,

Asia: YK:n ilmastokonferenssi on viemässä Maailmaa täysin väärään suuntaan

Ilmastonmuutosta ei voi pysäyttää, sillä se on ihmiskuntaa aikojen kuluessa koskettanut luonnollinen ilmiö. Niin arkeologiset, suulliset kuin myös kirjalliset historiat kaikki todistavat niistä dramaattisista haasteista, joita arvaamattomat lämpötilat, sateet, tuulet ja muut ilmastotekijät ovat ihmiskuntaa rasittaneet. Meidän tulee tämän takia edesauttaa kansakuntia selviytymään eri luonnontapahtumien koko kirjosta kehittämällä taloudellista kasvua ja edistämällä yleistä hyvinvointia.

Jatka artikkeliin Avoin kirje YK:n pääsihteerille

GreenFree Finland ry:n joulukuun 2007 uutiskirje

Tervehdys, arvoisa vastaanottaja! Tämä on ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry:n joulukuun 2007 uutiskirje, jossa raportoimme tiiviisti tiedemaailman kuulumisia ilmastonmuutoksen saralta. Aiheinamme tällä kertaa ovat Ross McKitrickin ja Patrick J. Michaelsin lämpötilamittausten ja -tilastojen laatua koskeva uusi tutkimus, David Douglassin ja John Christyn ilmastomalleja koskeva uusi tutkimus, Craig Loehlen uusi kahden vuosituhannen lämpötilarekonstruktio, Roy Spencerin (et al) pilvien vaikutusta ilmastonmuutokseen käsittelevä uusi tutkimus sekä Ison-Britannian Ilmatieteen laitoksen Hadley-keskuksen lämpötilaennusteen seuranta. Kustakin aiheesta on lyhyt johdanto ja www-linkki lisätietoihin.

HUOM! Jos haluat jatkossa tällaisia tiedotteita suoraan sähköpostiisi, liity yhdistyksen postituslistalle täältä.

MCKITRICK & MICHAELS

Uudessa vertaisarvioidussa tutkimuksessaan McKitrick ja Michaels [1] osoittavat, että maapallon pintalämpötilamittauksissa on huomattavia häiriöitä eivätkä tilastoihin tehdyt korjauslaskelmat onnistu poistamaan näitä virheitä, vaan vuoden 1980 jälkeen mitatusta lämpenemisestä jopa puolet on itse asiassa kaupungistumisesta ja muusta kehityksestä johtuvan paikallisen mittausvirheen aiheuttamaa. He myös löysivät YK:n ilmastopaneelin IPCC:n toimintatavoista virheitä sekä totesivat sen antavan valheellista kuvaa tilastojensa laadusta. [2]

[1] McKitrick, R. & Michaels, P.J. 2007. Quantifying the influence of anthropogenic surface processes and inhomogeneities on gridded global climate data. Journal of Geophysical Research – Atmosphere. In Press. [DOI:10.1029/2007JD008465] http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/jgr07/jgr07.html (viitattu 12.12.2007)

[2] McKitrick, R. 2007. Contaminated Data. Financial Post, 05.12.2007. http://www.nationalpost.com/opinion/story.html?id=145245 (viitattu 12.12.2007)

DOUGLASS & CHRISTY

Douglassin (et al) vertaisarvioitu tutkimus [3] puolestaan osoittaa, että lämpötilamittaukset eivät vastaa kasvihuoneilmiöteorian odotuksia. Teorian mukaan hiilidioksidin lämmittävän vaikutuksen tulisi näkyä voimakkaammin ilmakehässä kuin maan pinnalla, mutta mittaukset osoittavat päinvastaista, joten nykyinen ilmaston lämpeneminen ei voi johtua yksinomaan hiilidioksidista tai muista kasvihuonekaasuista. Todennäköisemmin suurin vaikutus ilmastonmuutokseen tuleekin auringon aktiivisuuden vaihteluista. Douglass et al toteaakin, että nykyiset ilmastotietokonemallit yliarvioivat suuresti kasvihuonekaasujen vaikutuksen sekä jättävät kokonaan huomiotta pilvien ja vesihöyryn aiheuttamat negatiiviset vastasyötteet. Tutkimukseen osallistunut S. Fred Singer puolestaan toteaa johtopäätöksenä, että hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen on täten kallis mutta tehoton tapa puuttua ilmastonmuutokseen.

[3] Douglass, D.H., Christy, J.R., Pearson, B.D. & Singer, S.F. 2007. A comparison of tropical temperature trends with model predictions. International Journal of Climatology, Royal Meteorological Society. In Press. [DOI: 10.1002/joc.1651] http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/117857349/ABSTRACT , tiedote: http://science-sepp.blogspot.com/2007/12/press-release-dec-10-2007.html (viitattu 12.12.2007)

LOEHLE

loehle-2007-plus-hadcrut3gif.png

Useimmat lämpötilarekonstruktiot nojaavat voimakkaasti puiden vuosirenkaiden perusteella tehtyihin päätelmiin. Niissä havaittujen ongelmien (puiden kasvuun vaikuttavat muutkin tekijät kuin lämpötila) vuoksi Craig Loehlen vertaisarvioitu tutkimus [4] muodostaa uuden lämpötilarekonstruktion viimeiseltä kahdelta vuosituhannelta 18 lähteen perusteella ilman vuosirengaslähteitä. Ylläoleva kuvaaja osoittaa selvästi, että nykyisin ei ole poikkeuksellisen lämmintä. Lisäksi vaikuttaa siltä, että viime vuosisadan puolenvälin jälkeen instrumentaaliset lämpötilamittaukset (punainen viiva) alkavat poiketa rekonstruktioista, mikä viittaa mahdolliseen mittausvirheeseen, esimerkiksi kaupungistumisen seurauksena.

[4] Loehle, C. 2007. A 2000-year global temperature reconstruction based on non-treering proxies. Energy & Environment 18(7-8): 1049-1058. http://www.ncasi.org/publications/Detail.aspx?id=3025 (viitattu 12.12.2007)

SPENCER ET AL

Roy Spencerin (et al) vertaisarvioitu tutkimus [5] on löytänyt todisteita pilvien aiheuttamasta negatiivisesta vastasyötteestä (negative feedback), eli ilmastoa viilentävästä vaikutuksesta. Satelliittihavaintojen perusteella ilmaston lämpeneminen vähentää cirrus-tyyppisiä pilviä, joilla itsellään on lämmittävä vaikutus. Kyseisten pilvien vähentyessä ylimääräinen lämpö pääsee poistumaan maapallolta paremmin. Nykyiset ilmastomallit olettavat päinvastoin lämpenemisen johtavan cirrus-pilvien lisääntymiseen, synnyttäen positiivisen vastasyötteen, joten tutkimus osoittaa ilmastomalleissa olevan korjattavaa. Ilmastomallien ennusteet ovat täten todennäköisesti yläkanttiin. (Toim.huom. Pilvien rooli ylipäätään on suuri epävarmuustekijä ilmastomalleissa, koska niitä ei vielä tunneta kovin hyvin.) Lisäksi tutkimus tukee professori Richard S. Lindzenin nk. iiris-teoriaa, jonka mukaan ilmastossa on itsesääteleviä mekanismeja, jotka muunmuassa lisäävät ja vähentävät pilvisyyttä vastavoimana lämpötilan muutoksille.

[5] Spencer, R., Braswell, W.D., Christy, J.R. & Hnilo, J. 2007. Cloud and radiation budget changes associated with tropical intraseasonal oscillations. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 34, L15707, doi:10.1029/2007GL029698, 2007. http://www.agu.org/pubs/crossref/2007/2007GL029698.shtml

HADLEY-KESKUKSEN LÄMPÖTILAENNUSTE

hadleycentreprediction.jpg

Oheinen kaavio kuvaa Ison-Britannian ilmatieteenlaitoksen Hadley-tutkimuskeskuksen [6] julkaisema kasvihuonekaasuihin perustuvaa lämpötilaennustetta sekä saman keskuksen virallisia lämpötilatilastoja. Ennuste näyttää voimakasta nousua, mutta viimeisimmät tiedot osoittavat päinvastaista. Jäämme seuraamaan tilannetta.

[6] Climatic Research Unit, http://www.cru.uea.ac.uk/cru/

GREENFREE FINLAND RY

Tämän uutiskirjeen toimitti ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry. Lisätietoja uutiskirjeen aiheista sekä yhdistyksestä saa yhdistyksen puheenjohtajalta Pasi Matilaiselta, email etunimi.sukunimi.ei.roskapostia@greenfree.fi. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa http://www.greenfree.fi/.

Autoverouudistus meni metsään

VTT:n tutkijan Juhani Laurikon mukaan hallituksen tuore autoverouudistus suosii saasteita. Vaikka hiilidioksidipäästöt todennäköisesti vähenevätkin, siirtyminen dieseleihin tulee lisäämään merkittävästi typenoksidipäästöjä, joita dieselmoottori tuottaa 4-5 kertaa enemmän kuin bensiinikone. Typenoksidit aiheuttavat maaperän ja vesistöjen happamoitumista, hengitysilman pilaantumista sekä happosateita, eli ihan oikeita ympäristöongelmia.

Uudistuksen kuitenkin sanotaan vievän kasvihuoneilmiön kannalta oikeaan suuntaan. Entä jos ihmisen tuottama hiilidioksidi ei vaikutakaan merkittävästi ilmastonlämpenemiseen, mihin jatkuvasti kasvava tieteellinen todistusaineisto viittaa? Silloin tämänkin uudistuksen nettovaikutus on sekä luonnon että ihmisten kannalta täysin negatiivinen.

On tietysti trendikästä tehdä merkittäviä poliittisiä päätöksiä kaiken varalta, erityisesti jos päätös mitenkään sivuaa ilmastonmuutosta. Trendikkyyteen onkin merkittävästi vaikuttanut tuo aikamme profeetta, Nobel-palkittu melkein Yhdysvaltain presidentti Albert Gore, jonka paljon puhutusta diaesityksestä brittiläinen tuomioistuin kuitenkin löysi taannoin yhdeksän vakavaa asiavirhettä ja kanadalainen tutkija Steve McIntyre tukijoineen tällä viikolla kymmenennen, jossa Gore käytti tunnetun ja jo moneen kertaan vääräksi todistetun lätkämailakäyrän perusteluna lätkämailakäyrää itseään, syyllistyen kehäpäätelmään.

Olisiko siis kuitenkin aiheellista olla turhaan hötkyilemättä ja tehdä sitä politiikkaa vakaasti harkiten ja kaikkiin todisteisiin ja näkökulmiin tutustuen? Kyseessä on kuitenkin paitsi koko ihmiskunnan tulevaisuus, myös ainoan maapallomme ja kaikkien muidenkin sillä elävien eläin- ja kasvilajien tulevaisuus.