Tiedote: Ilmastofoorumi ry ei hyväksy aloitteita ilmastolaiksi

Tiedote 10.9.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Ilmastofoorumi ry ei hyväksy aloitteita ilmastolaiksi

JYVÄSKYLÄ — 10.9.2008 — Kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry ei hyväksy kansanedustajien Tanja Karpela (kesk.) ja Annika Lapintie (vas.) aloitteita ilmastolaiksi. Molemmat lakialoitteet tähtäävät merkittäviin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin vuosisadan puoliväliin mennessä. Toteutuessaan kumpi tahansa lakialoite palauttaisi yhteiskuntamme lähes sata vuotta ajassa taaksepäin.

Karpelan lakialoite tähtää siihen, että vuoteen 2050 mennessä Suomen kasvihuonekaasupäästöt olisivat 87 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Tämä vastaa karkeasti vuoden 1950 tasoa. Lapintien aloitteessa vähennykset olisivat vain hieman maltillisempia eli 60-80% vuoden 1990 tasosta vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä vastaisi karkeasti 1950-60-lukujen tasoa.

Siinä missä Karpelan aloite ei ota kantaa vähennysten tekniseen toteutukseen, Lapintie ehdottaa energiankäytön tehostamista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Ydinvoiman lisärakentamista ei ehdota kumpikaan.

Viime vuosisadan puolivälissä Suomen sähköistäminen oli vielä kesken, ja monen kansalaisen pääasiallinen kulkuväline oli vielä hevonen. Asukkaitakin maassa oli tuolloin vain neljä miljoonaa.

Energiantarve on monissa eri muodoissa kasvanut sen jälkeen moninkertaiseksi. Lisäksi nykyisin käyttämämme energia on valtaosin modernille elämäntavalle lähes välttämätöntä. Esitettyihin vähennyksiin voidaankin päästä vain vähentämällä energiankulutusta erittäin voimakkaasti tai maksamalla energiasta monin verroin enemmän kuin nyt. Molemmat ratkaisut ovat tuhoisia hyvin energiaintensiiviselle teollisuudellemme, työpaikoillemme ja viime kädessä myös terveydellemme ja elintasollemme.

Tällaisten lakialoitteiden hyväksyminen olisi edesvastuutonta tilanteessa, jossa ehdotettujen ratkaisujen hyödyistä ei ole vielä mitään takeita. Ihmisen osuus nykyiseen ilmastonmuutokseen on edelleen avoin kysymys tieteessä, vaikkakin suuri osa tiedemiehistä pitää ihmisen vaikutusta todennäköisenä. Kuitenkin erityisesti viime vuosina luonnollista ilmastonmuutosta puoltavat tutkimukset ovat lisääntyneet voimakkaasti, kuten myös nykyistä ilmastonmuutosta luonnollisena pitävien tiedemiesten määrä.

Näistä syistä johtuen Ilmastofoorumi ry ei voi hyväksyä Karpelan ja Lapintien aloitteita ilmastolaiksi. Lisäksi Ilmastofoorumi ry vaatii, että kaikissa ilmastolakialoitteissa tulee ottaa huomioon se vaihtoehto, että nykyinen ilmastonmuutos ei olekaan ihmisen aiheuttamaa, ja tieteellisen konsensuksen mahdollisesti kääntyessä ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtyjen toimenpiteiden tulee olla helposti purettavissa.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoitus on osallistua julkiseen ilmastonmuutoskeskusteluun ja tuoda esiin sen puutteita ja virheitä. Siihen kuuluu julkisen keskustelun ja ilmastopolitiikan tilasta huolestuneita kansalaisia ympäri Suomea. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

Mielipidekirjoitus: Epämiellyttävä totuus

Kirjoitin 29.8. vastineen Ilkassa samana päivänä ilmestyneeseen Maarit Ojaniemen mielipidekirjoitukseen, jossa kehuttiin Al Goren diaesityselokuvaa. Kirjoitukseni julkaistiin tänään. Toimituksen tekemät pienet muokkaukset paransivat lopputulosta, mutta tässä alla myös alkuperäinen kirjoitukseni.

Maarit Ojaniemi toivoi kirjoituksessaan (Ilkka 29.8.) kaikkien katsovan Al Goren Epämiellyttävän totuuden ja huolestuvan yhdessä tulevaisuudesta. Goren diaesitys kannattaa kyllä katsoa, mutta vain hyvänä esimerkkinä nykyaikaisesta vääristelevästä propagandasta.

Ilmastokysymykseen kannattaa myös perehtyä enemmän kuin yhden esityksen verran, jolloin Ojaniemikin tietäisi esimerkiksi, että 12.11.1998 itse varapresidentti Al Gore allekirjoitti Kioton pöytäkirjan USA:n puolesta, joskaan sen paremmin kuin hän tai tuolloin istuva presidentti Bill Clinton eivät koskaan vieneet pöytäkirjaa kongressin ratifioitavaksi, vaikka olivat Valkoisessa talossa 20.1.2001 asti. Niinikään hän tietäisi, että Australia ratifioi Kioton pöytäkirjan viime joulukuussa.

Al Goren diaesityksessä ei kerrota muuten sitäkään, että vaikka USA ei kuulu Kioton sopimukseen ja EU-maat kuuluvat, kasvihuonekaasupäästöt ovat itse asiassa kasvaneet useimmissa EU-maissa nopeammin kuin Yhdysvalloissa. Eli vaikka Kioton sopimus sitoo EU-maita, sen rikkomisesta ei seuraa mitään sanktioita ja se on siten hyödytön.

Puhumattakaan siitä, että vaikka kaikki maat noudattaisivat Kioton sopimusta ja kasvihuoneteoria pitäisi täysin paikkansa, Kioton edellyttämät päästövähennykset alentaisivat maapallon keskilämpötilaa muutamalla asteen sadasosalla vuoteen 2100 mennessä! Jos vain Suomi noudattaisi Kiotoa ja teoria pitäisi kutinsa, maapallo olisi kokonaiset tuhannesosa-asteen viileämpi vuonna 2100. Nämäkin laskelmat ovat optimistisia, sillä Kioto ei edes edellytä kehittyviltä mailta päästövähennyksiä, jolloin kokonaispäästöt voisivat jopa nousta, vaikka teollisuusmaat pitäisivätkin omat päästönsä kurissa.

Ojaniemi myös väittää, että 100 vuotta sitten luonto oli puhdasta ja napajäätiköt olivat vielä jäässä. Itse asiassa napajäätiköt ovat tänä vuonna olleet laajempia kuin esimerkiksi viime vuonna, ja Etelänavalla ei sulamista ole edes havaittu. Lisäksi juuri äskettäin tutkijat löysivät napajäätiköistä todisteita, että nimenomaan sata vuotta sitten länsimaiden saasteongelma oli monta kertaa pahempi kuin nykyisin, koska hiiltä poltettiin surutta ja suodatusteknologioita ei tunnettu. Nykyaikainen hiilivoimala ei puolestaan tuota mitään myrkkypäästöjä ympäristöön, vaan parhaillaan piipuista tulee vain vesihöyryä ja hiilidioksidia, joka ei siis ole saaste.

Mutta takaisin Goren diaesitykseen. Se on todistetusti täynnä virheitä. Brittiläinen oikeusistuinkin kielsi sen esittämisen sikäläisissä kouluissa, elleivät opettajat osoita esittämisen yhteydessä oikeuden listaamaa yhdeksää vakavaa tieteellistä virhettä. Goren diaesityksessä tieteellinen tarkkuus ei olekaan niin tärkeää kuin dramaattinen vaikutus, minkä vuoksi Epämiellyttävässä totuudessa käytettiin kuvamateriaalia The Day After Tomorrow -elokuvasta. Itse asiassa Gore liioittelee väitteissään huomattavasti, esimerkiksi väittäen merenpinnan nousevan metritolkulla vuosisadan loppuun mennessä, kun YK:n ilmastopaneelikin ennustaa nousun jatkuvan samanlaisena kuin se on luonnollisesti jatkunut ainakin viimeiset vuosisadat eli noin 40-50 senttiä vuosisadan loppuun mennessä.

Tästä voidaan päätellä, että Goren ”dokumentti” on vain ja ainoastaan pelottelupropagandaa. Gorellahan on muunmuassa hiilikrediittiliiketoimintaa, joten kansainvälinen häly lisää hänen liikevoittojaan merkittävästi.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
www.ilmastofoorumi.fi
Jyväskylä

Ilmastonmuutos ei ole sukupuolikysymys

Oheinen kirjoitus lähetty tällä päivämäärällä Keskisuomalaisen yleisönosastolle. Päivitys: Julkaistu lyhennettynä Ksml 22.08.08.

Ilmastonmuutos ei ole sukupuolikysymys

Heini Utunen kirjoitti Puheenvuorossaan (Ksml 20.08.08), että ilmastonmuutos lyö pahiten naisia. On varmaankin totta, että varsinkin köyhimmissä maissa naiset joutuvat kantamaan suurimman taakan luonnonkatastrofeista. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että ilmastonmuutos ilmiönä ei olisi sukupuolineutraali, vaan kyseessä lienee se valitettava tosiasia, että suuressa osassa maailman maita – ja erityisesti köyhissä maissa – kauniimpi sukupuoli on muutenkin heikommassa asemassa.

Utunen väittää ilmastonmuutoksen lisänneen naisten kärsimystä, koska se on hänen mukaansa lisännyt luonnonkatastrofeja, joista hän mainitsee esimerkkeinä Burman pyörremyrskyn ja Kiinan maanjäristyksen. Ilmaston lämpenemisen ei kuitenkaan ole todistettu lisäävän kumpiakaan.

Itse asiassa viimeaikainen tutkimustieto (esimerkiksi Emanuel et alia 2008, Hurricanes and global warming) osoittaa, että ilmaston lämpeneminen ei vaikuta pyörremyrskyjen esiintymistiheyteen tai -voimakkuuteen. Niissä esiintyy vain luonnollista vaihtelua siinä missä muissakin luonnonilmiöissä. YK:n ilmastopaneeli ei tosin tätä käännettä vielä tuoreimmassa raportissaan tiedä, sillä 2007 julkaistuun raporttiin huomioitiin vain viimeistään vuonna 2005 julkaistuja tutkimuksia.

Sukupuolten välisen tasa-arvon puute on maailmanlaajuisesti todellinen ihmisoikeusongelma. Sen ratkaisemiselle ei kannata tehdä karhunpalvelusta sitomalla se ilmastonmuutokseen, joka on ongelma vain poliitikkojen ja ympäristöaktiivien puheissa, kun todellisuudessa se on vain luonnollista vaihtelua, johon ihmiskunnalla ei ole osaa eikä arpaa.

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
Jyväskylä

Siviilirohkeutta Satakunnasta

Satakunnan Kansan päätoimittaja Tapio Vallin osoittaa merkittävää siviilirohkeutta 16.8.2008 kirjoituksellaan ”Vihreä jääkausi uhkaa.”

Ainoana kritiikkinä Vallinin kirjoitukseen toteaisin, että jos Al Goren ja kumppaneiden toiveet yli 90% vähennyksistä fossiilisten polttoaineiden käytössä vuoteen 2050 mennessä toteutuvat ja jokaisen ihmisen fossiilisten polttoaineiden kiintiö on kahvikupillinen fossiilisia päivässä, niin ei ole mitään tarvetta ruokkia 6,7 miljardia ihmistä kasviksilla.

Syy siihen, miksi nykyisin voimme tuottaa ravintoa tuolle ihmismäärälle, on se että nykyaikainen maatalous käyttää erittäin paljon energiaa hyväkseen, muodossa jos toisessakin. Poislukien aivan valtavat kehitysaskeleet muissa energianlähteissä, fossiilisten rajoittaminen tuossa määrin johtaisi väistämättä ihmiskunnan supistumiseen useilla miljardeilla hengillä verrattain lyhyessä ajassa. Toisaalta, sehän se onkin monien aktivistien hiljainen tavoite ja yllättävän monien ääneenlausuttu tavoite: ihmisväestön rajoittaminen alle miljardiin.

Yhdysvaltalaiset fyysikot muuttamassa mieltään – ihminen ei syypää ilmastonmuutokseen?

The American Physical Society, yhdysvaltalainen fyysikkojen järjestö, joka edustaa viittäkymmentä tuhatta fyysikkoa, on mahdollisesti muuttamassa mieltään ilmastonmuutoksen suhteen. APS:n Forum on Physics & Societyn (FPS) päätoimittaja Jeffrey Marque kirjoittaa, että ”tieteellisessä yhteisössä on huomattava edustus ihmisillä, jotka eivät ole samaa mieltä sen IPCC:n johtopäätöksen kanssa, jonka mukaan ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt ovat hyvin todennäköisesti ensisijaisesti aiheuttaneet teollistumisen jälkeisen maailmanlaajuisen lämpenemisen.” Näillä sanoilla FPS, joka on yksi APS:n 39 yksiköstä, käynnistää keskustelun ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen.

”Konsensus” alkaa ilmiselvästi rakoilla. Lue juttu The Daily Techistä. [Via Watt’s Up With That, jossa hyvä keskustelu aiheesta.]

Edit: Lisää uutisia aiheesta:

Washington Times: Bad day for the red-hots:

Al Gore picked a bad day to tout his global-warming scam. Just as he was telling an easily conned columnist for the Associated Press that Earthlings have just 10 years to get in line behind him to save the world from the frying pan, a consortium of 50,000 physicists conceded that maybe Al’s evidence of man-made warming isn’t so hot, after all.

Melbourne Herald Sun: Evidence doesn’t bare out alarmist claims of global warming:

That’s why 31,000 other scientists, including world figures such as physicist Prof Freeman Dyson, atmospheric physicist Prof Richard Lindzen and climate scientist Prof Fred Singer, issued a joint letter last month warning governments not to jump on board the global warming bandwagon.

”There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the earth’s atmosphere and disruption of the earth’s climate.”

That’s why Ivar Glaever, who won a Nobel Prize for Physics, this month declared ”I am a sceptic”, because ”we don’t really know what the actual effect on the climate is”.

And it’s why the American Physical Society this month said ”there is a considerable presence within the scientific community of people who do not agree with the (Intergovernmental Panel on Climate Change) conclusion that anthropogenic CO2 emissions are very probably likely to be primarily responsible for the global warming that has occurred since the Industrial Revolution.”

Edit2: Tarkennettu APS:n lausunnon jälkeen.