Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 4/2009

Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 4/2009

Paikka: Sähköposti

Aika: 29.6.2009 – 27.7.2009

Läsnä:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Noa Saarelma, jäsen
Antti Huttunen, jäsen
Antero Sihvonen, jäsen
Pete Räsänen, varajäsen
Santtu Mäki, varajäsen
Eero Etelälahti, varajäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen 29.6.2009 kello 14:41.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

4. Hallituksen järjestäytyminen

Yhdistyksen vuosikokous 17.5.2009 valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Matilaisen ja hallituksen jäseniksi Noa Saarelman, Antti Huttusen ja Antero Sihvosen, sekä hallituksen varajäseniksi Pete Räsäsen, Santtu Mäen ja Eero Etelälahden. Puheenjohtajan esityksen mukaisesti hallitus järjestäytyy seuraavasti. Pasi Matilainen on hallituksen puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja, Antti Huttunen on varapuheenjohtaja ja Noa Saarelma on sihteeri.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen hallituksen kokous oli 14.5.2009. Pöytäkirja oli verkossa, ja se hyväksyttiin.

6. Jäsenhakemukset ja jäsenrekisteri

Edellisen kokouksen jälkeen uusia jäsenhakemuksia on tullut neljä

kappaletta: I. T. (18.5.), I. P. (29.5.), P. P. (11.6.) ja A. L. (28.6.).

Kaikki hakemukset hyväksyttiin.

7. Kirjaprojekti

Antero Sihvonen vastaa kirjaprojektista.

8. Varainhankinta

Vuosikokouksessa oli myös puhetta aktiivisemmasta varainhankinnasta. Ei vielä uusia ideoita. Asia otetaan uuteen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen sähköpostilla 27.7.2009 kello 15:29.

Ilmastoseminaarissa monipuolinen katsaus ilmastotieteen tilaan

Ilmastofoorumi ry

Mediatiedote 16.5.2009
Vapaa julkaistavaksi heti

Roy Spencer ilmastoseminaarissa. Kuvaaja Antti Huttunen / Ilmastofoorumi ry. (Kuvan koko 4,3Mt)
Roy Spencer ilmastoseminaarissa. Kuvaaja Antti Huttunen / Ilmastofoorumi ry. (Kuvan koko 4,3Mt)

ILMASTOSEMINAARISSA MONIPUOLINEN KATSAUS ILMASTOTIETEEN TILAAN

HELSINKI – 16.5.2009 – Helsingin yliopiston päärakennuksella pidetyssä ilmastoseminaarissa nähtiin lauantaina kansainvälisen tason katsaus ilmastotieteeseen. Kaikille avoimen tilaisuuden lähes sata kuulijaa sai seurata Yhdysvalloista saapuneen huippuilmastotutkija fil.tri Roy Spencerin (University of Alabama at Huntsville) esitystä siitä, kuinka viime vuosikymmenien lämpötilakehitykselle löytyy myös aivan luonnollisia syitä eikä ihmisen osuus ilmastonmuutokseen ole välttämättä niin merkittävä kuin yleisesti uskotaan.

Spencerin omien viime vuosien tutkimusten mukaan näyttää siltä, että luonnolliset mekanismit ovat YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n ajamaa näkemystä hallitsevammassa roolissa. Merkittävin näistä mekanismeista on pilvien vaikutus. Pilvisyys voi muuttua lämpötilan vaikutuksesta, mutta tärkeämpää on se, että pilvisyyden muutokset vaikuttavat lämpötilaan.

IPCC:n mukaan tieteellisen ymmärrykset taso pilvisyyden ja sen vaihteluiden vaikutuksesta ilmastonmuutokseen on alhainen. Se onkin suurin epävarmuustekijä nykyisissä ilmastomalleissa, joissa pilvisyys useimmiten oletetaan muuttumattomaksi. Tieteellisen ymmärryksen kehittyessä pilvisyyden osalta – missä tri Spencer on tutkimuksen etunenässä – kuvamme ilmastonmuutoksesta tulevaisuudessa voi muuttua merkittävästi.

Tilaisuudessa pidettiin myös joukko muita esitelmiä.

Fil.tri Johan V. Silen Ilmatieteen laitokselta kertoi tietokoneella tehtävistä ilmasto- ja säämallinnuksista sekä niiden eroista. Ilmatieteen laitos osallistuu Millennium-ilmastomallin kehittämiseen ja ajamiseen. Tämän uuden ilmastomallin on tarkoitus olla kattavin ja täydellisin mahdollinen nykytietämyksen valossa.

Fil.tri Boris Winterhalter (eläkk., Geologian tutkimuskeskus) esitti yhteenvedon julkisen ilmastonmuutoskeskustelun tilasta. Hänen mukaansa keskustelu on jumittunut asemasotaan, jossa IPCC:n näkemykseen uskovat eivät hyväksy minkäänlaista kritiikkiä eivätkä vastakkaiset näkemykset saa ansaitsemaansa huomiota julkisuudessa ja politiikassa, joitakin viimeaikaisia poikkeuksia lukuunottamatta, kuten professori Atte Korholan aiempaa realistisempi suhtautuminen ilmastonmuutokseen ja sen epävarmuuksiin. Winterhalter peräänkuuluttaa rakentavaa dialogia.

Valt.maist. Timo Niroma esitti katsauksen hiilidioksidin ja auringon vaikutuksista maapallon ilmastoon.

Ympäristötekniikan diplomi-insinööri Tuomas Helin kertoi nykyisestä ja tulevasta ilmastopolitiikasta, erityisesti hiilidioksidin päästörajoituksista sekä Euroopan Unionin päästökaupasta.

DI Viljo Järvenpää esitti katsauksen siihen, kuinka vähämerkityksinen kaasu hiilidioksidi on ilmastonmuutoksen kannalta.

Tilaisuudessa nähdyt esitelmät tullaan julkaisemaan nettivideoina yhdistyksen Internet-sivuilla osoitteessa http://www.ilmastofoorumi.fi/. Myös esitelmien materiaalit julkaistaan lähiaikoina.

Tilaisuuden järjestänyt Ilmastofoorumi ry on Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävä kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on osallistua ilmastonmuutoksesta käytävään julkiseen keskusteluun puuttuen siinä esiintyviin virheisiin ja edistäen tasapuolista tiedotusta ilmastonmuutosta koskevasta tieteellisestä tutkimuksesta.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, email etunimi.sukunimi@ilmastofoorumi.fi. Yhdistyksen Internet-sivut löytyvät osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/.