Tervetuloa Ilmastofoorumi ry:n vaalisivuille, joilla esittelemme ilmastoskeptisiä ja ilmastorealistisia eduskuntavaaliehdokkaita ympäri Suomea. Kaikki Ilmastofoorumin ehdokasesittelyt löydät sivulta Ilmastoskeptikot eduskuntavaaleissa 2019. Oletko sinäkin mukana vaaleissa? Ilmoita itsestäsi tai tuntemastasi ehdokkaasta osoitteella ilmastofoorumi@ilmastofoorumi.fi. Ilmastofoorumi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja julkaisemme mielellämme kaikkien puolueiden ilmastoskeptisten ehdokkaiden esittelyitä.

Varpu Kivelä

Varpu asuu perheineen Euran kunnassa, pienessä, vireässä kylässä. Ammatiltaan hän on kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK) ja koulutukseltaan sosionomi. Satakunnassa hän on työskennellyt kolmessa eri seurakunnassa, lisäksi työkokemusta on myös Japanista. Japanin neljä vuotta (2010-2014) antoivat hänelle uutta ulottuvuutta tarkastella Suomenkin asioita. Myös useat Suomen eri kolkat ovat tulleet lapsena ja nuorena Varpulle tutuiksi. Varpu on ehdolla eduskuntavaaleissa voidakseen vähentää köyhyyttä ja hyvinvointiyhteiskunnan sisältä löytyvää mieletöntä pahoinvointia.

Varpu Kivelä

Varpu Kivelä

Kristillisdemokraatit, Satakunnan vaalipiiri

Kysyimme ehdokkaalta muutaman kysymyksen, joihin hän on vastannut alle.

Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?

Vaikuttaminen perheiden ja pienituloisten parhaaksi, palveluiden parantamiseksi. Siinä, missä juuri nyt tulee satsata laadukkaaseen vanhustenhoitoon, kaikessa päätöksenteossa pitäisi nostaa myös lasten paras paremmin esille! Lapset ovat meidän työssäkäyvien vanhuudenturva. Perheet tarvitsevat riittävää tukea, niin rahallista kuin tiettyä määrää ilmaista kotiapuakin, sekä neuvontaa ja opastusta, jotta voisivat paremmin. Sillä voitaisiin vähentää lasten ja nuorten mielenterveysongelmia sekä toivottavasti lisätä myös syntyvyyttä.

Lähipalveluja ja toimivaa joukkoliikennettä tulisi kehittää myös maaseudulle hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Terveydenhoitajakäynnit tulisi olla työelämän ulkopuolella oleville ilmaisia. Sosiaaliturva tulisi uudistaa niin, että olisi yksi perustuki, joka vähenisi asteittain vasta tulojen lisääntyessä, ja lisäksi olisi harkinnanvarainen tuki. Tämän turvan piiriin voisivat myös yrittäjät ja taiteilijat kuulua.

Miksi olet ilmastoskeptikko etkä allekirjoita valtavirtanäkemystä ilmastonmuutoksesta?

Sääolosuhteet ovat vaihdelleet maapallollamme eri aikakausina paljonkin. Tosiasia on, että ilmastonmuutokseen nähden ei pystytä kaikkia syy-seuraussuhteita pitävästi todistamaan. Mitä todennäköisintä on, että säiden ääri-ilmiöt tulevat tulevaisuudessa edelleen lisääntymään. Mutta auttavatko nykyiset suunnitelmat sääolojen kehityksen hidastamiseen tai löytyisikö parempia keinoja kuin ihmisten kurittaminen? Sitä mielestäni kannattaa kysyä.

Miksi ilmastopolitiikkaa ei mielestäsi tulisi tehdä nykyisellä tavalla?

Nykyisellä ilmastovouhotuksella lietsotaan ihmisissä pakokauhua ja syntyvyyskielteisyyttä. Lisäksi, kun on kiire jonnekin, tehdään helposti myös virheellisiä ratkaisuja, joissa takana vaikuttavatkin lobbarit.

Eri keinoja mietittäessä tulee miettiä kokonaisuutta. Otetaan esimerkiksi sähköauto: Kuvitellaan, että kaikkien pitäisi ostaa sähköauto ilmastokatastrofin torjumiseksi. Ensinnäkin investointi olisi tolkuton. Luultavasti uudella massatuotannolla auheuttaisimme enemmän ympäristövahinkoa, kun tyytymällä kehittämään puhtaammin palavia biopolttoaineita, jotka kävisivät myös nykyisiin automalleihin. Tulee keksiä ratkaisuja, joiden kanssa ihmiset voivat elää niin maalla kuin kaupungeissakin, ratkaisuja jotka eivät tule kenellekään kohtuuttomiksi.

Tosiasia on, että mm. Intiassa kuolee ihmisiä ilmansaasteisiin. Sinne tulisi siis viedä tietotaitoa, mm. tehtaiden päästöjen vähentämiseksi. Tätä tulisi tehdä yhteistyössä sikäläisten kanssa. Meidän on hyvä muistaa, että kaikki siellä eivät ole köyhiä, joten kustannuksia voidaan myös osittaa. Meidän ei tarvitse maksaa toisten puolesta kaikkea!

Jos haluamme todella vaikuttaa, voimme yrittää boikotoida tuotteita (mm. tupakkaa), joiden tieltä kaadetaan sademetsiä. Jos vielä olemme innokkaampia, voimme yrittää miettiä, mistä nämä ihmiset mm. tupakka-/huumeviljelmien sijaan voisivat saada elantonsa.

On myös tosiasia, että Afrikassa on ollut todella vaikeita luonnonolosuhteita ja satovuosia. On mahdollista, että noihin olosuhteisiin voitaisiin vaikuttaa, jos puita saataisiin istutettua. Projektin rahoituksessa tulisi olla useita tahoja.

Jos ilmastopolitiikkaa ei ole realistista lakkauttaa kokonaan, niin mitä asioita pyrkisit muuttamaan siinä, jos sinut valitaan kansanedustajaksi? Vai pyrkisitkö kaikissa tapauksissa torjumaan ilmastopolitiikan kokonaan?

Kuten edellä mainitsin, haluaisin huomioida kokonaisuuden (kuka hyötyy, mikä saastuu, kuka maksaa) ja sen, mikä on ympäristölle hyödyksi. Esimerkiksi ilmaston nimissä yritetään lobata lisäydinvoimaa. Koko prosessia tarkastellen näen sen kuitenkin suurena saastuttajana (mm. uraanikaivokset). Tulee satsata ympäristöystävällisempien menetelmien kehittelyyn.

Tulisi puhua ympäristöystävällisyydestä koko prosessin kulku huomioiden. Voimme yrittää mm. vähentää kulutustamme järkevissä määrin säästääksemme ympäristöä ja vaaliaksemme puhdasta luontoa.

Suomi on edellä monessa ympäristökysymyksessä. Toisaalta se voi olla matkailuvalttimme toisaalta siksi voi myös kyseenalaistaa ilmastonmuutoksen ehkäisyyn mietittyjä suuria summia. Ennemmin voisi miettiä näitä aiemmin esittämiäni keinoja ja sen jälkeen, millä osuudella Suomi osallistuu talkoisiin.

Miten vastaat ihmisille, jotka haluaisivat äänestää sinua, mutta eivät haluaisi antaa ääntään edustamallesi puolueelle?

Olen iloinen, jos haluat äänestää minua! Mielelläni kuulisin, miksi et haluaisi antaa ääntäsi edustamalleni puolueelle. Voit laittaa vaikka viestiä facebook-sivuilleni! Itselleni on tärkeää puolueessani mm. se, että se ajaa asioita, joiden olisi tarkoitus pikemminkin helpottaa ja tukea ihmisten elämää, kuin tehdä elämästä tukalaa.

Lopuksi sana on vapaa, jos haluat kertoa aiheesta jotain muuta?

Maaseudulla, huonojen kulkuyhteyksien päässä asuvana, toisella paikkakunnalla töissä käyvänä, töissä autoa tarvitsevana en missään tapauksessa kannata polttomoottoriajoneuvoveron lisäämistä. Sen sijaan kannatan julkisen liikenteen kehittämistä niin, että kyliltä voisi päästä kuntakeskukseen, sieltä pienempiin kaupunkeihin ja niistä taas suurempiin sekä myös takaisin. Julkisen liikenteen elvyttäminen voisi vähentää yksityisautoilusta aiheutuvia päästöjä, lisätä maaseudun asuttamista sekä kotimaan matkailua ja luoda myös turisteille aivan uusia ulottuvuuksia Suomeen. Tämä ilmastobuumi voisi olla otollinen ajankohta lähteä ajamaan tätä, mielestäni hyvää asiaa eduskunnan päätöstasolla.

Share This