Tervetuloa Ilmastofoorumi ry:n vaalisivuille, joilla esittelemme ilmastoskeptisiä ja ilmastorealistisia eduskuntavaaliehdokkaita ympäri Suomea. Kaikki Ilmastofoorumin ehdokasesittelyt löydät sivulta Ilmastoskeptikot eduskuntavaaleissa 2019. Oletko sinäkin mukana vaaleissa? Ilmoita itsestäsi tai tuntemastasi ehdokkaasta osoitteella ilmastofoorumi@ilmastofoorumi.fi. Ilmastofoorumi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja julkaisemme mielellämme kaikkien puolueiden ilmastoskeptisten ehdokkaiden esittelyitä.

Marko Ekqvist

Positiivinen asenne ja periksiantamattomuus ovat Marko Ekqvistille luonteenomaisia ominaispiirteitä. Hän on tavoitteellinen ja tekee töitä pitkäjänteisesti. Tiedolla johtaminen ja päätöksentekoa helpottavat rutiinit ovat hänelle arkipäivää. Markon arvopohja perustuu tinkimättömään haluun puolustaa isänmaamme etuja.

Marko Ekqvist

Marko Ekqvist

Perussuomalaiset, Helsingin vaalipiiri

Kysyimme ehdokkaalta muutaman kysymyksen, joihin hän on vastannut alle.

Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?

Koulutus ja tutkimus: Panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen lisättävä. Toimiva ja innostava oppimisympäristö tuottaa uusia innovaatioita ja sitä kautta mahdollistaa kansantaloutemme kasvun.

Energia ja ympäristö: Energianmuunnon, jakelun ja kulutuksen energiatehokkuuden lisääminen ja energiaomavaraisuuden kasvattaminen. Tarvitsemme vakaata ja ennustettavissa olevaa energiapolitiikkaa. Ydinvoimaa lisää. Ilmastomuutospelottelu on saatava kuriin.

Terveys ja hyvinvointi: Terveydenhuollon painopistettä ja voimavaroja kohdennettava eniten palveluita tarvitseville. Terveyden edistämiseen lisää resursseja ja parempaa koordinointia.

Miksi olet ilmastoskeptikko etkä allekirjoita valtavirtanäkemystä ilmastonmuutoksesta?

Asioiden mittasuhteiden sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ovat tärkeitä asioita, kun käsitellään ilmastoomme liittyviä asioita.

Ympäristönsuojeluun pitää panostaa, mutta perusteena tulisi olla pääosin muut seikat, kuin pelkästään aina ilmastomuutokseen tai sen torjuntaan vetoaminen. Teknisten ja taloudellisten reunaehtojen painottaminen ovat tärkeimpiä asioita ja ymmärrykseni ei riitä sellaiselle politiikalle, joka murentaa pikkuhiljaa pohjan pois myös aikajänteeltä, joka meillä olisi käytettävissä siirtyessämme energiajärjestelmiemme suhteen toiseen kehitysvaiheeseen.

Asiat eivät tapahdu energiasektorilla nopeasti hyppäyksittäin vaan perusteellisen tutkimuksen ja sitä seuraavien innovaatioiden kautta. Järkevä ja pitkäjänteinen energiapolitiikka tulee olemaan keskeinen toimintaperiaatteeni tullessani valituksi eduskuntaan päättämään eri toimintasektoreiden asioista.

Ilmastopelottelu on saatava kuriin ja jo nyt on havaittavissa hysteriaa asian tiimoilta. Tahot, jotka käyttävät tämän tyyppistä lähestymistapaa asioiden käsittelyyn tulisi saattaa vastuuseen harkistemattomuudestaan ja lyhytjänteisestä tavastaan käyttää pelkoa aseenaan intressipyrkimyksiensä toteuttamiseen.

Miksi ilmastopolitiikkaa ei mielestäsi tulisi tehdä nykyisellä tavalla?

Ilmastopolitiikassa ja ylipäänsä asiassa, joka koskettaa globaalisti kaikkia kansallisuuksia tulisi kriittisesti tutkia vaihtoehtoisia tapoja tuotannon ja kulutuksen energiatalouteen.

Teknologiamme mahdollistaa jo nyt tehokkaat ilman- ja vesiensuojelun rajoitustekniikoiden käyttöönoton. Tehottomat ja paikallisesti käsittämättömien ”ilmastoteot” saattavat pitkällä aikavälillä johtaa vielä saastuttavampiiin tuotantotapoihin ja yleensä näihin liittyy taloudelliset intressit, jolloin tuotantolaitoksia siirretään sellaisiin toimintaympäristöihin, jossa ympäristöasioista ei välitetä tai niiden painoarvo on vähäisempi suhteessa korkean teknologian maihin.

Jos ilmastopolitiikkaa ei ole realistista lakkauttaa kokonaan, niin mitä asioita pyrkisit muuttamaan siinä, jos sinut valitaan kansanedustajaksi? Vai pyrkisitkö kaikissa tapauksissa torjumaan ilmastopolitiikan kokonaan?

Pyrkisin tuomaan asian suhteen oleelliset faktat ja taustamuuttujat esiin, jotta kaikki keskusteluun osalliset ymmärtäisivät toisiaan paremmin. Terminologiasta ja suurusluokista aloittaisin keskustelun. Poliittisen päätöksenteon tulisi perustua faktoihin ja realismiin, ei utopistisiin kuvitelmiin tai epärealistisiin vähennystavoitteisiin, joiden perusteet eivät kestä totuutta tai jotka ovat suorastaan valheellisia.

Miten vastaat ihmisille, jotka haluaisivat äänestää sinua, mutta eivät haluaisi antaa ääntään edustamallesi puolueelle?

Aina kannattaa äänestää. Vain sillä tavoin demokratia saadaan toimimaan ja päätöksentekijöillä on riittävän vahva mandaatti toimia kansan todellisina edustajina. Seuraavat vaalit ratkaisevat myös Suomen tulevan suunnan ilmastopolitiikan suhteen.

Lopuksi sana on vapaa, jos haluat kertoa aiheesta jotain muuta?

Kannatta kuunnella radiokanavaamme Radio Vapaa Helsinki FM 97.1 tai nettiradiona radiovapaahelsinki.fi . Käsitelemme seuraavassa lähetyksessä energia- ja ympäristöasioita suorassa Koko kansan politiikkamessut -ohjelmasarjassamme. Pysy kuulolla!

Share This