Tervetuloa Ilmastofoorumi ry:n vaalisivuille, joilla esittelemme ilmastoskeptisiä ja ilmastorealistisia eduskuntavaaliehdokkaita ympäri Suomea. Kaikki Ilmastofoorumin ehdokasesittelyt löydät sivulta Ilmastoskeptikot eduskuntavaaleissa 2019. Oletko sinäkin mukana vaaleissa? Ilmoita itsestäsi tai tuntemastasi ehdokkaasta osoitteella ilmastofoorumi@ilmastofoorumi.fi. Ilmastofoorumi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja julkaisemme mielellämme kaikkien puolueiden ilmastoskeptisten ehdokkaiden esittelyitä.

Jere Liikanen

”Rakkaudesta kansaan, ei vihasta ulkopuolisiin.”

Jere Liikanen on nuori mikkeliläinen poliitikko, joka haluaa pitää Suomen hyvänä paikkana elää, myös tuleville sukupolville. Hän kohtelee toisia, kuten haluaa itseään kohdeltavan. Suhtautuu kriittisesti ääriajatteluun ja -liikkeisiin, hän uskookin totuuden olevan jossain välimaastossa.

Jere Liikanen

Jere Liikanen

Perussuomalaiset, Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Kysyimme ehdokkaalta muutaman kysymyksen, joihin hän on vastannut alle.

Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?

Luonnonvarat; ja varsinkin nykyisen kaivostoiminnan negatiivinen vaikutus ympäristöömme ja kansantalouteemme. Olen huolissani siitä, kuinka ylikansalliset firmat ryöstävät uusiutumattomat varamme, jättäen jälkeensä vain tuhotun luonnon.

Puolustus ja turvallisuus; Suomella on arvaamaton itänaapuri, jonka vuoksi meidän täytyy pitää puolustusvoimamme ajantasalla ja toimintakykyisenä. Meidän tulee harkita myös sotilaallisia liittoja. Poliisille on annettava lisää määrärahoja sisäisen turvallisuuden takaamiseksi.

Rationaalinen politiikka; politiikan tulee perustua faktoihin. Puoluerajojen ei tule estää kansan edun mukaisia päätöksiä. Sananvapaus ja avoin keskustelu ovat tärkeimmät työkalut ratkaisujen löytämiseen.

Miksi olet ilmastoskeptikko etkä allekirjoita valtavirtanäkemystä ilmastonmuutoksesta?

En ole suoranaisesti ilmastoskeptikko. Ymmärrän ihmisellä olevan vaikutusta ilmastonmuutokseen, vääristäen ja kiihdyttäen normaalia kuuma-kylmä-sykliä. Nykyisellään on keskitytty liikaa suomalaisten ilmastopäästöihin, jotka ovat 0.1% maailmanlaajuisista päästöistä. Mitä ennemmän me kuritamme paikallista teollisuutta veroilla ym. maksuilla, sitä ennemmän teollisuus siirtyy maihin, joissa ilmastosaasteista vähät välitetään.

Miksi ilmastopolitiikkaa ei mielestäsi tulisi tehdä nykyisellä tavalla?

Keskitymme liikaa suomalaisten päästöihin. Meidän tulee suunnata resurssimme teknologiakehitykseen, jonka avulla voisimme vaikuttaa asiaan globaalisti. Kehitetään kustannustehokkaita ratkaisuja, joita voimme myydä ulkomaille! Näin kansamme rikastuu ja voimme pelastaa maailma!

Jos ilmastopolitiikkaa ei ole realistista lakkauttaa kokonaan, niin mitä asioita pyrkisit muuttamaan siinä, jos sinut valitaan kansanedustajaksi? Vai pyrkisitkö kaikissa tapauksissa torjumaan ilmastopolitiikan kokonaan?

Pyrkisin löytämään globaaleita ja teknologisia ratkaisuja, suomalaisten päästöjen karsimisen ja sitä kautta kansalaisten elinehtojen heikentämisen sijaan. Voisimme ottaa käyttöön hiiliveron, joka kohdistetaan korkeasti saastuttavien maiden tuontitavaroihin. Myös aikaisemmin mainitsemaani teklogiseen kehitykseen tulee panostaa.

Miten vastaat ihmisille, jotka haluaisivat äänestää sinua, mutta eivät haluaisi antaa ääntään edustamallesi puolueelle?

Puolueiden linjaukset muuttuvat sen mukaan, minkälaisia ihmisiä sen riveistä äänestetään. Jos haluat Perussuomalaisesta puolueesta ympäristörealistisen, äänestä minua.

Lopuksi sana on vapaa, jos haluat kertoa aiheesta jotain muuta?

Me olemme pieni kansa suuressa maailmassa. Vaikka me kuinka tahtoisimme, emme voi pelastaa maapalloamme yksin. Meidän on löydettävä globaaleja ratkaisuja ilmastohaasteisiin.

Share This