Tervetuloa Ilmastofoorumi ry:n vaalisivuille, joilla esittelemme ilmastoskeptisiä ja ilmastorealistisia eduskuntavaaliehdokkaita ympäri Suomea. Kaikki Ilmastofoorumin ehdokasesittelyt löydät sivulta Ilmastoskeptikot eduskuntavaaleissa 2019. Oletko sinäkin mukana vaaleissa? Ilmoita itsestäsi tai tuntemastasi ehdokkaasta osoitteella ilmastofoorumi@ilmastofoorumi.fi. Ilmastofoorumi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja julkaisemme mielellämme kaikkien puolueiden ilmastoskeptisten ehdokkaiden esittelyitä.

Jaakko Impola

Jaakko Impola on 35-vuotias tietotekniikan insinööri ja sähköasentaja Pyhäjoelta. Perheeseen kuuluu avovaimo, 3 kissaa ja pienkanala. Harrastaa sählyä, kirjojen lukemista ja kitaran sekä rumpujen soittoa.

Jaakko Impola

Jaakko Impola

Kansalaispuolue, Oulun vaalipiiri

Kysyimme ehdokkaalta muutaman kysymyksen, joihin hän on vastannut alle.

Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?

  • Ihmisyyttä ei saa alistaa markkinavoimille
  • Säilytetään pienet yksiköt
  • Velkaantuminen kuriin
  • Perusinfran kuuluttava valtiolle

Valtion omaisuuden ideologisen myynnin on loputtava, sillä siitä on koitunut huomattavia tappioita ja tulonmenetyksiä valtiolle. Kaivoslakia tulee uudistaa. Maamme mineraalien kuuluu rikastuttaa suomalaisia eikä ulkomaisia pääomasijoittajia. Lisäksi perusinfran on kuuluttava valtiolle. En halua, että esim. vedestä ja rautatieverkosta tulee samanlainen tuloautomaatti ylikansallisille veronkiertäjille, kuten sähköverkoista tuli.

Ruuan omavaraisuus tulee taata parantamalla maatilojen elinehtoja. Omavaraisuus on tärkeä asia. Suomalainen ruoka on yksi maailman puhtaimmista.

Emme tarvitse työperäistä maahanmuuttoa, koska meillä on jo massatyöttömyys. Pakolaisia autettakoon lähellä kotimaitaan.

Heikoimmassa asemassa olevien kyykyttäminen ja voiton tekeminen heidän kustannuksellaan ei saa jatkua. Esim. opinto- ja työttömyystukileikkaukset ja aktiivimalli on peruttava. Eläkkeiden taitettu indeksi pitää muuttaa.

Rahajärjestelmää tulee uudistaa. Tällä hetkellä meillä ei ole pysyvää rahajärjestelmää, koska joudumme lainaamaan kaikki rahamme pankeilta. Velkaantumisesta johtuen olemmekin nähneet lukuisia veronkorotuksia ja leikkauksia mm. koulutuksesta, vanhuksilta, työttömiltä jne. Estääksemme tämän tuhoisan kehityksen meidän tulee ottaa käyttöön oma raha. Lisäksi tulisi tutkia mahdollisuudet rahareformiin, johon kuuluisi mm. 100% varantovaatimuksien käyttöönotto pankeille. Näin meidän ei tarvitsisi enää koskaan olla pelastamassa pankkeja.

Miksi olet ilmastoskeptikko etkä allekirjoita valtavirtanäkemystä ilmastonmuutoksesta?

Hiilidioksidi ei mahdollisesti aiheuta lämpenemistä vaan hiilidioksiditason nousu johtuu lämpenemisestä. Hiilidioksiditasot nousevat vasta, kun lämpötila on noussut. Nykyinen vähäinen lämpötilan nousu johtunee ”palautumisesta” pienestä jääkaudesta, Maunderin minimistä. Lisäksi hiilidioksidin osuutta lämpenemisessä on muutenkin liioiteltu.

Lähihistoriassamme on kaksi mielenkiintoista ajanjaksoa koskien hiilidioksidin oletettua lämmittävää vaikutusta. Lämpötila laski 1941-1970 noin 30v samalla kun hiilidioksidipitoisuus nousi. Hiilidioksidipitoisuus nousi 1997-2018, vaikka lämpötila ei noussut. Nämä herättävät mielestäni oleellisen kysymyksen. Kuinka pitkä on lämpenemättömän jakson oltava, jotta ilmastonmuutoshypoteesi ei enää päde?

Climategaten olisi suonut avaavan kaikkien silmät mitä ilmastotieteessä tapahtuu. Se paljasti joidenkin tutkijoiden pakonomaisen tarpeen todistaa lämpenemisteoria oikeaksi sekä tieteenalan korruption. Samaiset tutkijat myös päättivät mitä IPCC:n raportteihin tulee.

Miksi ilmastopolitiikkaa ei mielestäsi tulisi tehdä nykyisellä tavalla?

Arkijärjenkin mukaan kaikki turha kulutus ja luonnonvarojen holtiton käyttö pitää lopettaa. Ympäristöä tulee suojella. Se pitää vain tehdä oikeista syistä. Jos meillä on väärää tietoa niin emme voi tehdä oikeaa johtopäätöstä toimenpiteistä. Nyt vaikuttaa vahvasti siltä koskien hiilidioksidia. Sillä ei ole niin merkittävää vaikutusta ilmastoomme kuin on annettu ymmärtää.

Hiilidioksidin pitäminen pääsyynä on johtanut moniin ongelmiin.

  • Mietitään talteenottomenetelmiä. Tarkoituksena on ottaa hiilidioksidia ilmasta ja varastoida se. Ilmeisesti ikuisiksi ajoiksi.
  • Biopolttoaineilla EROEI-luvut ovat madelleet jopa ykkösen alapuolella, eli niiden valmistamiseen on kulunut enemmän energiaa kuin niistä on saatu. Joissain lähteissä niiden EROEI on ollut korkeimmillaankin vain 2 eli niissä ei olisi juurikaan mieltä valmistaa. Puhumattakaan esim. palmuöljyn haitallisesta vaikutuksista sademetsiin.
  • Tuulivoimatuet ovat auttaneet lähinnä muiden maiden teollisuutta ja tehneet laajoista alueista asuinkelvottomia.
  • Päästökauppa on epäonnistunut täysin tehtävässään. Eikö se ole vain turhaa rahansiirtoa ja byrokratiaa? Päästöihin sillä ei ole ollut vaikutusta.
  • Joillakin on tavoitteena kieltää polttomoottoriautot, vaikka sähköautojen ajomatka on huono ja talvella vain puolet siitäkin. Suomalaisilla ei ole varaa hankkia niitä, koska keskimääräinen auton hankintahinta on tällä hetkellä 3800€. Lisäksi ei ole latauspisteitä(asunnot) eikä latausverkostoa. Liekö sähköverkkokaan kestäisi muuta kuin hitaan latauksen.

Osa teollisuudesta on muuttanut pois liian kireiden päästötavoitteiden vuoksi. Olemme ulkoistaneet työt ja saasteet mm. Kiinaan ja saaneet työttömyyttä. Suomi on yhtenä harvoista maailmassa vähentänyt päästöjään ja on noin viidenneksi paras koko maailmassa. Päästömme suhteutettuna maapallon ja ihmiskunnan päästöihin on vain 0,07 promillea! Olisi jo aika puolustaa kotimaista tuotantoa. Suomalainen tehdas on ympäristöteko. Sen ajaminen muualle on ympäristörikos.

Jos ilmastopolitiikkaa ei ole realistista lakkauttaa kokonaan, niin mitä asioita pyrkisit muuttamaan siinä, jos sinut valitaan kansanedustajaksi? Vai pyrkisitkö kaikissa tapauksissa torjumaan ilmastopolitiikan kokonaan?

Äänestän kaikkia haitallisia esityksiä vastaan. Pyrin tuomaan julki kansanedustajan suoman suuremman näkyvyyden kautta epäloogisuuksia ja Suomelle vahingollisia asioita mitä näistä seuraaa.

Miten vastaat ihmisille, jotka haluaisivat äänestää sinua, mutta eivät haluaisi antaa ääntään edustamallesi puolueelle?

Haluaisin todella tietää miksi.

Lopuksi sana on vapaa, jos haluat kertoa aiheesta jotain muuta?

On huvittavaa, että samalla vaaditaan jatkuvaa (eksponentiaalista) talouskasvua ja kulutuksen pienentämistä ilmastonmuutoksen nimissä. Ilmeisesti päättäjillämme on mustaa huumoria ja Orwellin 1984 on luettu, niin mennään kaksoisajattelun hengessä.

Talouden järjetön kasvuvaatimus johtuu sen rahan velkaluonteesta. Kaikki raha on velkaa, joten järjestelmän on vain kasvettava, jotta se pysyy edes pystössä. Tästä syystä pitäisi saada aikaiseksi rahareformi. Nyt pankit toimivat rahan luojina, koska ne luovat uutta rahaa jokaisen lainan yhteydessä. Tämä on arkijärjen vastaista ja hankalaa omaksua. Tulisi asettaa 100% varantovaatimukset pankeille. Sen jälkeen meidän ei tarvitsisi olle enää koskaan olla pelastamassa pankkeja ja ne toimisivat kuin ihmiset kuvittelevatkin niiden toimivan – rahan välittäjinä. Aiheesta enemmän blogissani, taloudemokratian sivuilla tai Ville Iivarisen Raha-kirjassa. http://jaakkoimpola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176077-laillistettu-rahan-vaarentaminen

Share This