Tervetuloa Ilmastofoorumi ry:n vaalisivuille, joilla esittelemme ilmastoskeptisiä ja ilmastorealistisia eduskuntavaaliehdokkaita ympäri Suomea. Kaikki Ilmastofoorumin ehdokasesittelyt löydät sivulta Ilmastoskeptikot eduskuntavaaleissa 2019. Oletko sinäkin mukana vaaleissa? Ilmoita itsestäsi tai tuntemastasi ehdokkaasta osoitteella ilmastofoorumi@ilmastofoorumi.fi. Ilmastofoorumi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja julkaisemme mielellämme kaikkien puolueiden ilmastoskeptisten ehdokkaiden esittelyitä.

Ilkka Salonen

Ilkka Salonen on hallintotieteiden maisteri, oli Helsingissä kolmen ministeriön virkamiehenä 32 ½ vuotta, 11:n Suomen hallituksen aikana (Sorsa IV – Sipilä). Eläkkeellä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastajan virasta.

Ilkka Salonen

Ilkka Salonen

Sininen tulevaisuus, Lapin vaalipiiri

Kysyimme ehdokkaalta muutaman kysymyksen, joihin hän on vastannut alle.

Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?

Nuorille pitää heti valmistumisensa jälkeen taata ensimmäinen ns. pysyvä työpaikka. Oppisopimuskoulutusta väylänä työelämään ei Suomessa käytetä riittävästi. Koko Suomi pitää pitää asuttuna. Haja-asutusalueilla asuvien polttoaineveroa on pienennettävä. Vanhusten hoito- ja hoivapalvelut on saatava säädylliseslle tasolle. Omaishoitajuus ei saa olla ainoa, ”pakotettu” vaihtoehto vanhusten ja invalidien hoidossa. Omaishoitajien kelpoisuusehdot ja korvaus on oltava yhtenäiset koko maassa. Valtionosuus tähän tarkoitukseen pitää olla ”korvamerkittyä” vain omaishoitajakorvauksiin.

Miksi olet ilmastoskeptikko etkä allekirjoita valtavirtanäkemystä ilmastonmuutoksesta?

Millainen on ilmastoskeptikko. Minä en ole. Suomen ei tarvitse olla eturintamassa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Mutta kivihiilen ja turpeen poltto voitaisiin kieltää jo seuraavalla eduskuntakaudella 2019-23. Pelkästään fossiilisia polttoaineita käyttävien polttomoottoriautojen myynti- ja käyttökieltoon Suomen tulisi mennä vasta viimeisten maiden joukossa. Suomen haja-asutusalueella asuville (vähintään 20 km päivittäiselintarvikepalveluista) auton käyttö on välttämättömyys. Minulla ei tässä elämässäni ole varaa siirtyä sähköauton ja tuskin edes hybridiauton käyttäjäksi.

Miksi ilmastopolitiikkaa ei mielestäsi tulisi tehdä nykyisellä tavalla?

Ilmastopolitiikka koostuu useista, eri hallinnonaloja koskevista säännöksistä ja erilaisista haittaveroista ja -maksuista. Suomessa ei vielä ole mitään yhtenäistä ilmastopolitiikkaa. Poliittiset puolueen ajavat omien kannattajiensa ilmastopoliittisia etuja eli sellaisia toimia, joista tulee mahdollisimman vähän rajoituksia tai haittaveroja tai -menoja ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa.

Jos ilmastopolitiikkaa ei ole realistista lakkauttaa kokonaan, niin mitä asioita pyrkisit muuttamaan siinä, jos sinut valitaan kansanedustajaksi? Vai pyrkisitkö kaikissa tapauksissa torjumaan ilmastopolitiikan kokonaan?

Kaikissa tapauksissa pyrin vaikuttamaan siihen, että 14.4.19 valittavan eduskunnan vaalikauden jälkeen voidaan kiistatta osoittaa, että Suomen kansalla on yhteinen tahto ilmastopolitiikassa ja mittavat näytöt eduskunnan päätöksistä ”kestävän ilmaston puolesta”.

Miten vastaat ihmisille, jotka haluaisivat äänestää sinua, mutta eivät haluaisi antaa ääntään edustamallesi puolueelle?

Ilmastokysymykset ovat vähän kuin makuasiat. Vastustan kaikkia ja kaikkien puolueiden jyrkkiä linjauksia omien kannattajiensa edunvalvojina ilmastopolitiikassa. Uskon, että erityisesti ilmastopolitiikassa ei enää oikeisto-vasemmisto -ajattelulla ole mitään merkitystä. Tavalliset ja tolkulliset ihmiset kaikissa eduskuntapuolueissa ymmärtävät, hyväksyvät ja ovat valmiita monenlaisiin toimiin kestävän ilmaston puolesta.

Lopuksi sana on vapaa, jos haluat kertoa aiheesta jotain muuta?

Valitettavasti maapallon ilmaston lämpenemisen syyt ovat niin moninaiset ja Suomen vaikutusmahdollisuudet miljardismurtolukujenosien tasolla, että seuraavan Suomen hallituksen muodostamisessa ilmastopolitiikasta ei tule minkäänlaista kynnyskysymystä!

Share This