Fossiiliset loppuvat kuitenkin, eikö kannata valmistautua joka tapauksessa?

Lukijan kysymys:

Maahan hautautunut uusiutumaton energia loppuu joka tapauksessa. Eikö ole hyvä alkaa hillitä sen käyttöä ajoissa ja kehittää korvaavia lähteitä ihan riippumatta siitä, onko ilmaston muutosta olemassa tai ei, vai onko se ihmisen aiheuttamaa tai ei. Tuota hillintää on järkevää tehdä jo pelkästään ilmakehään leviävien pienhiukkasten takia, jotka ovat erittäin haitallisia.

Ensinnäkin, olet ihan oikeassa siitä, että uusiutumaton energia loppuu joka tapauksessa. Joskus. Emme kuitenkaan tiedä yhtään milloin, joten emme myöskään pysty poliittisin keinoin arvioimaan milloin olemme hillitsemässä käyttöä ”ajoissa” tai ”liian ajoissa” tai ”myöhään”.

Kivihiilen tunnettuja, hyödynnettäviä varoja riittää vielä vuosituhansiksi. Öljyhuippu puolestaan on väitetysti koettu jo monta kertaa, mutta niinpä teknologinen kehitys on aina osoittanut sen virheelliseksi. Tällä hetkellä särötysteknologia on nostanut Teksasin maailman neljänneksi suurimmaksi öljyntuottajaksi ja Yhdysvallat nousee tänä vuonna (2019) Saudi-Arabian ohi maailman suurimmaksi öljynviejäksi, eikä teknologian hyödyntämistä ole edes aloitettu muun muassa Euroopassa, josta särötysteknologialla voisi tulla omavarainen öljyntuottaja.

Markkinataloudessa on olemassa mekanismi, jolla varautuminen väheneviin varoihin tapahtuu automaattisesti. Sitä kutsutaan hintasignaaliksi. Jos resurssit uhkaavat vähentyä, niiden futuurien hinnat nousevat, mikä aiheuttaa nousupainetta myös markkinahinnalle, ja kun ne todella vähenevät, niin myös markkinahinta varmasti nousee ja vaihtoehdoista (kuten vaikkapa uusiutuvista) tulee automaattisesti kannattavia, ihan ilman tukiaisia ja muita keinoja.

Vaikka oletkin siis ihan oikeassa myös siinä, että varautuminen uusiutumattoman energian loppumiseen on viisasta, niin siihen varautumiseen ei tarvita ilmastopolitiikkaa eikä se siten ole argumentti ilmastopolitiikan puolesta.

Päinvastoin, jos varautuminen tehdään liian aikaisin, niin se on sekä ympäristölle että taloudelle (eli ihmisille) haitallista, eritoten kun siihen käytetään julkisia tukia. Tuet vääristävät markkinoita ja kannustavat niiden väärinkäyttöön, josta seurauksena muun muassa ylikuumentuneen harvinaisten maametallien markkinan aiheuttamat huomattavat kaivosteollisuuden ympäristö- ja terveysongelmat erityisesti Kiinassa, jonka maaperässä on yli 90% tunnetuista harvinaisten maametallien varoista.

Tuet aiheuttavat haittaa myös teknologiselle kehitykselle. Kun poliitikot ja virkamiehet valitsevat mitkä yritykset ja mitkä teknologiat ovat oikeutettuja tukiin, niin he saattavat ylenkatsoa todellisia läpimurtoja ja heillä on jopa kannustimet satsata niinsanotusti ”varmoihin” juttuihin ja parhaat lobbarit omaaviin yrityksiin. Tuet vaikeuttavat monin tavoin niitä saamattomien yritysten asemaa markkinoilla ja saattavat sillä tavoin jopa tappaa innovaatioita kehtoihinsa.

Lisäksi kun tuet tekevät kannattamattomasta teknologiasta valheellisesti kannattavaa, niin markkinoille tulee sankoin joukoin yrityksiä, joilla ei ole edellytyksiä kehittää teknologiaa entisestään, vaan joiden tarkoitus on ainoastaan monistaa olemassa olevaa todellisuudessa kannattamatonta teknologiaa ja rahastaa sen tuottamisella. Tämäkin näkyy Kiinassa, jossa tuulimylly- ja aurinkovoimateollisuus Euroopan markkinoille ovat kovassa nosteessa, ja tuotanto on kaikkea muuta kuin ympäristöystävällistä.

Ilmastopolitiikka siis edesauttaa sitä, että tuhlaamme resurssejamme kannattamattomiin teknologioihin, jotka eivät auta uusiutumattomien korvaamisessa, ja jotka samalla tuhoavat ympäristöä ja ihmisten terveyttä ja mahdollisuuksia parempaan elämään.

Olet oikeassa myös pienhiukkasista, jotka todellakin ovat erittäin haitallisia. Ne aiheuttavat jopa satojen miljoonien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. Erityisen paha tilanne on kehittyvissä maissa, joissa edelleen monin paikoin valmistetaan ruokaa avotulella ilmastoimattomissa sisätiloissa. Tehokkain ja terveellisin ratkaisu näiden ihmisten kannalta olisi edullinen fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö ja yksinkertaiset, edulliset sähköliedet, sähköuunit ja sähkölämmitys. Valitettavasti ilmastopolitiikalla näidenkin ihmisten elämänlaadun parantamista pyritään estämään.

Share This