Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja/tai hillitsemiseksi esitettyjä poliittisia toimenpiteitä ja poliittista keskustelua kutsutaan ilmastopolitiikaksi.

Valvoja: Hallitus

Tehoautoilija
Viestit: 715
Liittynyt: 06.08.2007, 09:49:46
Viesti:

Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja Tehoautoilija »

Täysistunto
Torstai 24.11.2016 klo 15.59

Suullinen kysymys kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta (Pauli Kiuru kok)

16.48 Pauli Kiuru kok
Arvoisa rouva puhemies! Hallitus on hyväksynyt tänään kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se on hyvin kunnianhimoinen, ja sillä edetään määrätietoisesti kohti päästövähennystavoitteita. Suomi on ensimmäinen teollisuusmaa, joka kieltää kivihiilen käytön lailla. Suomi on myös ensimmäinen maa, joka on päättänyt määrätietoisista toimista fossiilisen tuontiöljyn puolittamiseksi. Samaan aikaan strategiassa linjataan merkittävistä panostuksista uusiutuvan energian kehittämiseen. Ministeri Rehn, minkälaisia mahdollisuuksia te näette näiden strategisten linjausten tuovan vientiteollisuudelle ja taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseksi Suomessa?

16.49 Elinkeinoministeri Olli Rehn
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä edustaja Pauli Kiurun kysymys on aivan tämän kansallisen energia- ja ilmastostrategian ytimessä. Tavoitteena on se, että me olemme omien etujemmekin takia edelläkävijä tällä saralla ja luomme pohjaa sille, että suomalainen osaaminen cleantechin ja energia- ja ympäristöteknologian saralla voi menestyä maailmalla, ja sitä kautta voimme luoda uusia työpaikkoja Suomessa ja voimme vahvistaa osaamistamme tällä hyvin keskeisellä saralla. Tätä pyrimme edistämään yhdessä ulkomaankauppaministeri Kai Mykkäsen kanssa ja pyrimme todellakin vahvistamaan sitä, että pystymme suomalaista cleantechiä ja ympäristöteknologiaa viemään, kun tosiaankin tämän strategian kautta vahvistamme osaamistamme ja panostamme, investoimme uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen.

Puhemies Maria Lohela
Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan.

16.50 Markus Lohi kesk
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Omalta osaltanikin haluan kiittää hallitusta näistä aivan erinomaisista ja voi sanoa, että kunnianhimoisista ilmasto- ja energiapolitiikan strategialinjauksista, jotka meitä auttavat toteuttamaan sekä EU:n että kansainväliset sopimukset, velvoitteet.
Mutta erittäin tärkeätä on myös, että meidän energiapolitiikkamme on sellaista, että se mahdollistaa kotimaisen uusiutuvan energian käytön ja sitä kautta myös kotimaisen työllisyyden hoidon. Meillähän on tällä hetkellä ympäri Suomea useita lupaavia, erittäin merkittäviä bioenergiahankkeita, jotka toteutuessaan olisivat aivan merkittäviä työllistäjiä. Haluaisinkin kysyä ministeri Rehniltä, miten arvelette näiden uusien ilmasto- ja energiastrategialinjauksien vaikuttavan näihin suunniteltuihin investointihankkeisiin.

16.51 Elinkeinoministeri Olli Rehn
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Lohi kiinnitti huomion olennaiseen kysymykseen, eli tällä energia- ja ilmastostrategialla asetetaan hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, mitkä osaltaan sitten edistävät investointeja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Nämä kunnianhimoiset tavoitteet tähtäävät siihen, että me siirrymme kokonaan päästöttömään, hiilineutraaliin energiatalouteen vuoteen 2050 mennessä. Keinona on sekä keppiä että porkkanaa: keppiä kivihiilelle, eli luovutaan kivihiilen energiakäytöstä vuoteen 2030 mennessä — lainsäädäntöä valmistellaan tämän hallituskauden aikana — ja vastaavasti porkkanaa uusiutuvalle energialle, kotimaiselle energialle ja energiatehokkuudelle. Otan tästä yhden esimerkin: biopolttoaineet, joiden sekoitevelvoite, 30 prosenttia, tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme 600 000 tonnia biopolttoainetta vuodessa, mikä vastaa noin viittä kuutta biojalostamoa, sen kokoista, mitä Lappeenrannassa esimerkiksi on. (Puhemies: Aika on täynnä!) Tämä kannustaa merkittävästi investointeihin.

16.52 Ville Skinnari sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Täytyy myös minunkin ensiksi kiittää hallituksen hyviä linjauksia. Siellä on paljon paljon hyviä elementtejä, kunnianhimoisia sellaisia. Biomassa ja biopolttoaineet ovat keskiössä. Sähköinen liikennekin on huomioitu. Maailma menee sähköautoihin, teki Suomi mitä tahansa.
Mutta kysymykseni kuuluu oikeastaan tämän paketin ajoituksesta: miksi, arvoisa ministeri, Suomi tekee omat linjauksensa ennen kuin kaikki olennaiset asiat on linjattu EU-tasolla?

16.53 Elinkeinoministeri Olli Rehn
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Skinnarin kysymykseen kaksi vastausta eli kaksi samansuuntaista kommenttia: Ensinnäkin Euroopan unionin valmistelu on viivästynyt. Me Suomessa emme vatuloi, me toimimme jämäkästi ja aikataulussa. Ja toiseksi tämä on itse asiassa aivan oikein meidän omienkin etujemme kannalta, koska nyt kun olemme linjanneet tämän strategian, sen mukaisesti jatkamme vaikuttamista Euroopan unionissa muun muassa hiilinieluja koskevaan politiikkaan, biomassan kestävyyskriteereihin ja muihin kysymyksiin, mitkä vaikuttavat tämän energia- ja ilmastostrategian onnistumiseen Suomessa.

16.53 Satu Hassi vihr
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! On hyvä asia, että kivihiili aiotaan kieltää, mutta valitettavasti kokonaisuus ei vastaa näitä omakehupuheita edelläkävijyydestä. Hallitushan aikoo jopa lisätä kotimaisen kivihiilemme eli turpeen polttoa, ja samalla panee kuitenkin jarruja puhtaalle tuulivoimalle. (Ben Zyskowicz: Minkälaisia jarruja?) Eikö hallitus ymmärrä, että kilpailukykymme kehittämisen kannalta tärkeintä olisi kotimaassa edistää juuri niitä asioita, joiden kysyntä maailmalla kasvaa eniten ja jotka ovat puhtaimpia, kuten tuuli- ja aurinkovoima, älysähköverkot ja sähköautot, joita hallitus kyllä aikoo edistää mutta vain suunnilleen sen verran, että 15 vuoden päästä meillä olisi sen verran sähköautoja kuin Suomessa uusia autoja myydään kahden vuoden aikana?

16.54 Elinkeinoministeri Olli Rehn
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! En oikein ymmärrä tätä kommenttia jarruista. Olen samaa mieltä sinänsä näistä älyverkoista: ne ovat hyvin keskeinen osa sekä sähköjärjestelmän uudistamista että myös liikennejärjestelmän viemistä kestävän energiatalouden suuntaan. Hallitus tämän strategian myötä tulee viemään eteenpäin sellaista lainsäädäntöä, jonka mukaan uusiutuvan energian tukijärjestelmää kehitetään niin, että investointituen lisäksi meillä on siirtymäkaudella tuotantotukea, joka toteutetaan kustannustehokkaasti ja teknologianeutraalisti niin, että aurinkosähkö, tuulivoima tai pien-CHP, elikkä pienimuotoinen sähkön- ja lämmöntuotanto uusiutuvalla energialla, ovat kaikki samalla viivalla, ja siinä mielessä käytämme veronmaksajien varoja kaikkein tehokkaimmalla tavalla, jotta pääsemme näihin uusiutuvan energian tavoitteisiin.

Kysymyksen käsittely päättyi.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poyta ... 6+2.5.aspx
:roll:
.
Tehoautoilija
Viestit: 715
Liittynyt: 06.08.2007, 09:49:46
Viesti:

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja Tehoautoilija »

(pistän tähän samaan ketjuun, kun eduskunnassakin näyttää olevan samaa jatkumoa. Ja pitkä keskustelu, otin vain muutamamia "parhaita paloja")

Keskustelualoite eduskunnan roolista kestävän kehityksen edistäjänä

17.32 Jani Toivola vihr
Arvoisa rouva puhemies! Halusin omassa puheenvuorossani lyhyesti tarkastella tätä aihetta 16‑vuotiaan amerikkalaisen nuoren miehen silmin. Mitä se silloin tarkoittaa, kun me puhumme kestävän kehityksen agendasta 2030, suuresta historiallisesta käännekohdasta, kohdasta, jossa meidän on pakko muuttaa laivan suuntaa, jotta maailmalla globaalisti elinolon mahdollisuudet ovat olemassa myöskin tulevaisuudessa?
Ehkä moni tässäkin salissa on kuullut amerikkalaisesta nuoresta miehestä nimeltään Martinez. Hän on 16‑vuotias amerikkalainen nuori, joka on haastanut USA:n valtion oikeuteen kyvyttömyydestä torjua ilmastonmuutosta. Hurjaa tässä asetelmassa on se, että hän 19 muun nuoren kanssa nosti tämän haasteen ja sai saman tien peräänsä USA:n valtion sekä isoimmat öljy-yhtiöt, jotka pyrkivät estämään tämän haasteoikeuden. Tästä käytiin taistelu, ja lopulta nämä nuoret voittivat tämän tilanteen, tämän tapauksen, ja nyt he ovat edenneet seuraavaan historialliseen vaiheeseen elikkä heille myönnettiin tämä haasteoikeus. Mutta jo pelkästään tämä asetelma, missä 19 alle 18‑vuotiasta nuorta saa peräänsä USA:n valtion ja isot öljy-yhtiöt, kertoo aika paljon siitä valta-asetelmasta, (Eduskunnasta: Kyllä!) siitä taistelusta ja globaalista kuvasta, missä me tällä hetkellä olemme. Kun Martinezilta kysyttiin, mikä häntä ajaa, miksi hän tätä asiaa tekee, niin hän sanoi, että hän on 16‑vuotias nuori poika ja toki paljon mieluummin skeittaisi kavereiden kanssa ja viettäisi rentoa aikaa mutta hänen näkökulmastaan aikuiset ihmiset eivät ole kyenneet ottamaan vastuuta hänen tulevaisuudestaan ja häntä aidosti pelottaa se, minkälaiseen maailmaan hän kasvaa aikuiseksi, ja hän näkee, että toiminnan aika on nyt, ja jos ei kukaan muu toimi, heidän nuorina on toimittava.
Minä näkisin, että tämä on aika iso haaste myöskin meille tässä salissa ja toivottavasti taas painottaa sitä, miten tärkeästä historiallisesta käännekohdasta me puhumme ja siitä, että meitä kaikkia tarvitaan tähän, ja miten tärkeää se on silloin, että me tietysti eduskuntana tarkastelemme tätä sekä kotimaan näkökulmasta että globaalista näkökulmasta kehitysyhteistyössä, mutta myöskin se sitoo meitä. (Puhemies koputtaa) Silloin minä ehkä itse toivoisin, että olisin vielä tässä keskustelussa nähnyt myöskin hallitusta laajemmin paikalla. Se ikään kuin (Puhemies: Aika on täynnä!) käynnistäisi sitä laivaa jo heti siihen suuntaan, että tämä on yhteinen asia.

17.35 Anders Adlercreutz r
Värderade talman! Pariisin ilmastosopimus velvoittaa, kuten kaikki tiedämme, ja nyt Trumpin voiton jälkeen vielä enemmän kuin aikaisemmin. Valitettavan usein niukka näkemys omasta hyödystä ajaa yhteisvastuun yli. Tämä on kautta aikain ollut populististen liikkeiden elinvoiman lähde, ajatus siitä, että on olemassa oma etu ja sitten se muu maailma, josta ei niin tarvitse välittää. No me tiedämme kaikki, että näin ei ole. Yksikään valtio ei pysty rajoittamaan kantaansa koskemaan pelkästään omien rajojen sisäpuolista maailmaa. Jos niin erehtyy tekemään, niin ampuu omaan nilkkaansa. Omassa taloudessamme ne harvat teollisuuden ilonlähteet ovat juuri lähteneet niistä teollisuudenaloista, jotka näkevät yhteisen edun, puhtaan ympäristön merkityksen toimintanasa avaimena. Tähän pystyy varmaan edustaja Strand sanomaan jotain lisää.
Mutta takaisin Pariisiin ja Marrakechiin. Mekin voimme näiltä osin toimia paremmin. Viime vuoteen asti Suomi oli ilmastorahoituksen mallimaa. Me sovelsimme innovatiivista ajatusta siitä, että päästökauppatulojen tulisi kohdentua ei päästölähteelle vaan päästöjen haittojen ehkäisemiseen ja korjaamiseen. Sehän kuulostaa itsestäänselvältä, eikö vain? No, eipä enää. Tiedostan, että maailma ei ole mustavalkoinen. Siitä huolimatta tämän periaatteen unohtaminen on iso vahinko. Siksi on ollut ilo huomata, että hallituksen sisällä tämä on huomattu. Vähimmäisvaatimus on se, minkä ministeri Rehn tässä muutama viikko sitten nosti esille ja minkä toivottavasti vielä muistaa, että nämä tulot tulisi ohjata päästöjä vähentäviin investointeihin. Mikä tämän asian laita on tällä hetkellä? Toivottavasti tämä epäloogisuus pian korjaantuu.
Mutta takaisin isoon kuvaan. 100 miljardia ilmastorahoitusta vuositasolla, onhan se iso raha, mutta asetetaanpa se hieman perspektiiviin. Fossiilisia polttoaineita tuetaan 500 miljardilla globaalisti vuositasolla, 20 prosenttia tästä on ilmastorahoituksen osuus. Eihän se tunnu paljolta. Se koostuu kuitenkin monista pienistä puroista, jotka pitäisi kerätä kasaan, ja meilläkin niitä syntipukkeja löytyy, etenkin ehkä turvetuotannon puolella. Mikäli olemme tosissamme ilmastotavoitteissamme, (Puhemies koputtaa) niin turvetuotantoa ei tulisi verovaroin tukea, niin kuin nyt teemme. Kysynkin ministeriltä, miten aiotte varmistua siitä, että saamme nostettua paitsi kokonaisrahoitusta myös ilmastosopeutukseen (Puhemies: Aika on täynnä!) tähtäävien toimien rahoitusosuutta, ja onko meidän kotimainen ilmastotyömme kestävällä pohjalla.

17.41 Mirja Vehkaperä kesk
Meillä on osaamista ja toivottavasti myöskin käyttöä tulevina vuosina sähköautojen ja kaasu- ja biopohjaisten polttoaineiden kohdalla, niin että Suomen ilmasto puhdistuu...

18.10 Silvia Modig vas
Arvoisa rouva puhemies! On ymmärrettävää, että päästäksemme näihin Agenda 2030 ‑tavoitteisiin, sen pyrkimysten on oltava läpileikkaava tavoite kaikessa meidän toiminnassamme eli kaikkien valiokuntien on tätä seurattava, mutta kannatan ajatusta siitä, että yksi valiokunta ottaisi semmoisen yhteenkokoavan vetovastuun. Meidän on hyväksyttävä, että pelkät kauniit sanat eivät riitä, me tarvitsemme ihan oikeata rahaa.
Ilmastonmuutos on meidän aikamme suurin haaste, ja ilmastonmuutos ja sen vaikutukset heijastuvat oikeastaan näihin kaikkiin 17 tavoitteeseen. Toisiin se vaikuttaa suoraan ja voimakkaasti, mutta välillisten vaikutusten kautta niihin kaikkiin. Hallitus julkaisi tänään energia- ja ilmastostrategian, ja se sisältää monia hyviä keinoja, mutta kokonaisuutena hallituksen ilmastopolitiikka on ristiriitaista. Puhutaan kauniita sanoja samalla, kun ilmastopäästöjä ei ole laitettu kuriin ja ilmastolle vahingollisia yritystukia on kasvatettu. Myös kehitysyhteistyöjärjestöjen varoja on leikattu, vaikka ne ovat yksi tärkeä keino tukea ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

18.23 Satu Hassi vihr
Arvoisa puhemies! Edustaja Virolainen totesi, että täällä keskustelee samanmielisten kerho. No, itsekin voin allekirjoittaa suurimman osan siitä, mitä tässä keskustelussa on sanottu, muun muassa edustaja Virolaisen puheenvuoron ja edustaja Paloniemen avauspuheenvuoron.
Eilen eduskunnan globaaliryhmä järjesti tilaisuuden ilmastopakolaisuudesta. Tämä oli myös yksi niistä teemoista, joista puhuttiin Marrakechin ilmastokokouksessa. Tämä muistuttaa siitä, että jos ilmastonmuutos pääsee ryöstäytymään, se voi pahimmassa tapauksessa tuhota ihan kaikki taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteemme. Jos lepsuilemme ilmastotoimissa, kasvatamme tulevien vuosikymmenien pakolaisvirtoja. Myös rahojen leikkaaminen kehitysmaiden ilmastotoimilta, kehitysmaissa tehtävältä työltä naisten oikeuksien puolesta, sukupuolivalistukselta ja perhesuunnittelulta kasvattaa tulevaisuuden pakolasivirtoja.
On arvioitu, että viimeisen kymmenen vuoden aikana vuosittain noin 25 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kotiseudultaan ympäristösyistä. Kansainvälinen ruokapolitiikan tutkimuslaitos on arvioinut, että vuosisadan puoleenväliin mennessä lähes 5 miljardin ihmisen kotiseudulla ilmastonmuutos voi aiheuttaa vesipulan. Jos näistä ihmisistä joka viides lähtee muualle, se tarkoittaa miljardia ihmistä, joista Eurooppaankin pyrkii vähintään kymmeniä ellei satoja miljoonia. Tällaisessa tilanteessa jo rauhan säilyttäminen tulisi olemaan vaikeaa. Siksi on ymmärrettävä, että ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen asia ihan kaiken kannalta, myös tulevien sotien ja konfliktien estämiseksi.
Uskon, että ministerit Tiilikainen ja Mykkänen ovat oikeasti tehneet parhaansa hallituksen neuvotteluissa ilmasto- ja energiastrategiasta. Siinä, kuten moni on jo todennut, on hyviä asioita, kuten kivihiilen kielto, mutta kaiken kaikkiaan pidän valitettavana sitä, että siinä ei tartuta kaikkiin niihin hyviin mahdollisuuksiin ja tilaisuuksiin, joita Suomella olisi (Puhemies koputtaa) ollakseen todellinen ilmastotoimien edelläkävijä.

18.45 Anders Adlercreutz r
Palaisin tähän ilmastokysymykseen. Ilmastorahoituksen osalta YK on ollut huolissaan siitä, että sopeutumiseen tähtäävät rahat ovat hyvin pienessä osassa, vaikka niitten pitäisi edustaa noin puolta siitä kokonaisrahoituksesta. Tämä liittyy esimerkiksi siihen ilmastopakolaisuuteen, jota edustaja Hassi nosti esille. Miten näette tämän Suomen osalta? Millä keinoin saisimme nostettua tätä osuutta, ja miten näette esimerkiksi Finnfundin aseman siinä kokonaisuudessa? Ne hankkeethan helposti suuntautuvat nimenomaan muihin kuin näihin ilmastosopeutumistoimenpiteisiin.
Edustaja Meri nosti esille tuulivoimakysymyksen. Nyt kun sitä ollaan tutkimassa hallituksen sisällä, niin tullaanko pohjaamaan sitä olemassa oleviin tieteellisiin tutkimuksiin, joidenka lopputulos lienee aika selvä, vai tilataanko uusia tieteellisiä tutkimuksia, joissa perehdytään tähän asiaan syvemmin? — Kiitos.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poyta ... 016+3.aspx
Vehkaperän kommentti ei oikein avautunut. Ilma voi olla puhdasta tai likaista, mutta puhdas ja likainen ilmasto, siis puhdas ja likainen säätila!? :shock:
Carbonautti
Viestit: 953
Liittynyt: 01.09.2015, 19:59:12

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja Carbonautti »

Onkohan olemassa yhtään suomalaista poliitikkoa, joka on ilmastoskeptikko? Olisi kiva tietää.

Suomalaisten päättäjien pitäisi ottaa mallia Donald Trumpin 100 päivän ohjelmasta:
http://www.readfearn.com/2016/11/heres-donald-trumps-100-day-action-plan-for-energy-and-climate-change-he-wants-to-pull-out-of-the-un-paris-agreement/
jpp
Viestit: 699
Liittynyt: 20.11.2009, 16:38:09

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja jpp »

Carbonautti kirjoitti:Onkohan olemassa yhtään suomalaista poliitikkoa, joka on ilmastoskeptikko? Olisi kiva tietää.

Varmisti on, monikin, mutta eivät vissiin uskalla ryhmäpaineessa avata suutaan.

Suomalaisten päättäjien pitäisi ottaa mallia Donald Trumpin 100 päivän ohjelmasta:

Saapas nyt nähdä mitä kaikkea Trump noista oikeasti toteuttaa, on alkanut selvästi otamaan takapakkia hurjimmista uhkauksistaan.

Ja vaikka Trump saisikin romutettua koko pariisin sopimuksen, niin luuletko että suomalaiset poliitikot siitä ottaisivat onkeensa, tuskin, sama älytön rahantuhlaus tähän lmastohömppään vaan jatkuisi, pahimmassa tapauksessa entistä hurjemmin tavoittein, meidänhän pitää olla edelläkävijöitä kaikessa kalliissa hölmöilyssä.
Carbonautti
Viestit: 953
Liittynyt: 01.09.2015, 19:59:12

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja Carbonautti »

jpp kirjoitti:Ja vaikka Trump saisikin romutettua koko pariisin sopimuksen, niin luuletko että suomalaiset poliitikot siitä ottaisivat onkeensa, tuskin, sama älytön rahantuhlaus tähän lmastohömppään vaan jatkuisi, pahimmassa tapauksessa entistä hurjemmin tavoittein, meidänhän pitää olla edelläkävijöitä kaikessa kalliissa hölmöilyssä.

Sitä minäkin pelkään, mutta yritän pitää toivoa yllä.
unbiased
Viestit: 1490
Liittynyt: 13.01.2015, 09:31:57

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja unbiased »

Kepu on sitoutunut tiukasti politiikkaansa, jossa ilmastopolitiikka tuulivoimaloineen, turvevoimaloineen ja risusavottoineen kerää veronmaksajien rahoja aluepolitiikan tukemiseen. Suomen kaupungit näivettyvät syytäessään rahaa maaseudulle. Silti kaupungistuneet Vihreät tukevat tätä, kunnes ilmastonlämpenemispuuhastelu menettää uskottavuutensa vihreitten äänestäjien keskuudessa.
Urpo puhuu parin miljardin lisäleikkauksista, Sipilä tukee Talvivaaraa onhan oma suku puuhissa mukana. Uskottavaa on, ettei ilmastopolitiikasta luovuta eikä myöskään kannattamattomasta teollisuuspolitiikasta vielä moniin vuosiin. Suomen tulee kokea sotien veroinen taloudellinen katastrofi ennen kuin saadaan kansa äänestämään nykyiset poliitikot pois vallasta.
Tapsa
Valvoja
Viestit: 2944
Liittynyt: 19.02.2008, 16:35:15

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja Tapsa »

Mikähän vihreiden ykkösmantra nyt olisi, jos ilmastonmuutoshumppaa ei olisi keksitty? Ja mikä se tulee olemaan tämän hupan tauottua, onko arvauksia?
jpp
Viestit: 699
Liittynyt: 20.11.2009, 16:38:09

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja jpp »

Tapsa kirjoitti:Mikähän vihreiden ykkösmantra nyt olisi, jos ilmastonmuutoshumppaa ei olisi keksitty? Ja mikä se tulee olemaan tämän hupan tauottua, onko arvauksia?

Eiköhän se olisi se mikä nytkin, eli liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon tuhoaminen, tekosyynä vaan käytettäisiin jotain muuta kuin hiilidioksidia, ehkä ilmansaasteita yleensä.
Carbonautti
Viestit: 953
Liittynyt: 01.09.2015, 19:59:12

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja Carbonautti »

Tapsa kirjoitti:Mikähän vihreiden ykkösmantra nyt olisi, jos ilmastonmuutoshumppaa ei olisi keksitty? Ja mikä se tulee olemaan tämän hupan tauottua, onko arvauksia?

Vihreiden kakkosmantra on ihmisten kontrollointi, esimerkiksi pakkokasvissyönti, pakkopyöräily, yliampuva feminismi. Listaa voisi jatkaa pitemmällekin.
Tapsa
Valvoja
Viestit: 2944
Liittynyt: 19.02.2008, 16:35:15

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja Tapsa »

En tarkoittanut niitä taustalla olevia todellisia syitä, vaan niitä, millä yrittävät ihmisiä kusettaa. Eiväthän he voi yrittää ääniä kalastella myöntämällä julkisesti päätarkoituksena olevan ihmisten kontrolloinnin tai energiantuotannon tuhoamisen
jpp
Viestit: 699
Liittynyt: 20.11.2009, 16:38:09

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja jpp »

Tapsa kirjoitti:En tarkoittanut niitä taustalla olevia todellisia syitä, vaan niitä, millä yrittävät ihmisiä kusettaa. Eiväthän he voi yrittää ääniä kalastella myöntämällä julkisesti päätarkoituksena olevan ihmisten kontrolloinnin tai energiantuotannon tuhoamisen

No varmaan ne yrittäisivät kusettaa ihmisiä sillä millä nytkin, CO2 vaan vaihtuisi muihin 'saasteisiin' ja 'luonnonkatastrofeihin' (kuten GP on tehnyt jo pitkään), ja nytkin yritetään kusettaa ylikansoittumisella ja luonnonvarojen loppumisella, joten tuskin mikään muuttuisi, kyllä vihreät aina keksii jonkun syyn.
unbiased
Viestit: 1490
Liittynyt: 13.01.2015, 09:31:57

Re: Eduskunnan kyselytunti 24.11.2016

Viesti Kirjoittaja unbiased »

Onko tuo yksin vihreiden ominaisuus? Enemmistöllä poliitikoista on ominaisuus hallita keksittyjen katastrofien avulla. Ominaisuus on joko geeneissä tai takoituksella otettu, koska tällaisia poliitikkoja kansa äänestää näiden saaman huomion johdosta.
Katastrofaalinen velkaantuminen on yksi pelote. Suomen rahallisuus kuitenkin lisääntyy. Suomi ei velkaannu. Rahastot taitavat edelleen tuottaa kaksinkertaisesti sen, mitä otetaan velkaa.
Vastaa Viestiin