Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Ilmastotutkimukseen sekä sitä sivuaviin tutkimusaiheisiin liittyvät keskustelut

Valvoja: Hallitus

juakola
Valvoja
Viestit: 482
Liittynyt: 07.02.2010, 02:05:48

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja juakola »

Tapsa kirjoitti:Ei voikaan, koska veden kyky sitoa hiilidioksidia ei ole lineaarinen, tosin pienissä lämpötilanmuutoksissa virhe on pieni. Oleellista on muistaa, että ilmakehän sisältämä CO2 mahtuu n. 2 m:n paksuiseen merivesimassaan.


Sanoisin ensin, että olen itse useammalla forumilla väittänyt CO2-nousua lähes täysin luonnolliseksi suurin piirtein samalla analogialla kuin Heimonen, lähinnä vertaamalla valtamerien hiilivaraston kokoa ilmakehän vastaavaan. Olen kuitenkin miettinyt asiaa ihan itse jälkeenpäin ja uudelleenarvioinut kantaani johtuen juuri siitä että sekoittumisalue nyt tuskin on kuitenkaan koko valtameri.

Vallitseva käsityshän on, että n. puolet ihmispäästöistä on liuennut meriveteen. Tämä tarkoittaisi että merivedessä ilmakehän nielua vastaava nielu olisi siis juuri ainoastaan tuo 2m kerros (oletetaan että suuruusluokka 2metristä on oikea, en jaksa tarkistaa). Tämä osoittaa selkeästi valtakäsityksen CO2-noususta vääräksi; ilmakehään pumpattu CO2 imeytyy varmasti syvemmälle.

Joka tapauksessa, kuten totesin, myös tuo WUWT:n artikkeli tekee radikaaleja oletuksia, päinvastaiseen suuntaan. Todellisuus on siis jossain siltä väliltä eikä kukaan oikeasti sitä tiedä, ehkäpä tulevan Daltonin/Maunderin minimin aikana tapahtuva valtamerissä tapahtuvan 0,3-2 asteen viileneminen (tuo on siis eri lähteiden yhdessä tarjoama range) valottaa asiaa hiukan. Lukaisitko muuten muutama päivä aiemmin Willis Eschenbachin artikkelin, missä hän perusteli CO2-pitoisuuden nousun ihmisperäiseksi?

Miksi paria päivää myöhemmin julkaistu päinvastaisen tuloksen antava artikkeli kelpasi, mutta Willisin ei?
Lauri Heimonen
Viestit: 389
Liittynyt: 10.01.2010, 19:48:10

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Lauri Heimonen »

Miksu kirjoitti:
Lauri Heimonen kirjoitti:
Poikkitieteellisyys ei näissäkään raporteissa ole vielä edennyt niin pitkälle, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen nousun syynä pidetty ihmisperäisyys olisi kyseenalaistettu, kuten itse olen mm. edellisessä viestissäni esittänyt:

Vielä selvemmäksi ihmisperäisen lämpenemisen mahdottomuuden tekee se, kun kokemusperusteisesti Hartwell-ryhmänkin tulee olemaan pakko myöntää se nyt jo ilmeisenä pidettävä tosiasia, että teollisena aikana tapahtuneesta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noususta vain minimaalinen osuus on ihmisperäistä, niinkuin esim. Jaworowskin, Abdussamatov'in, Essenhigh'in ja Endersbee'n esityksistä on tulkittavissa. Samaa asiaa olen itsekin naapuriketjussa käsitellyt.


Eikös tässä seuraavassa tutkimuksessa olla samoilla linjoilla kanssasi?. Ymmärsin asian, että merien sisältämä CO2 määrä on niin valtaisa suhteessa ilmakehän CO2 määrään, että suhteellisen pienikin meren lämpeneminen nostaa ilmakehän pitoisuuksia hyvinkin paljon. Tuntuisi ihan loogiselta.

http://wattsupwiththat.com/2010/06/09/a ... ay-around/

Using two well accepted data sets, a simple model can be used to show that the rise in CO2 is a result of the temperature anomaly, not the other way around. This is the exact opposite of the IPCC model that claims that rising CO2 causes the temperature anomaly.

We offer no explanation for why global temperatures are changing now or have changed in the past, but it seems abundantly clear that the recent temperature rise is not caused by the rise in CO2 levels.


Ymmärrän tämän samalla tavalla. Käsitykseni mukaan tämä ilmaisee saman asian kuin Enderdersbee'n tutkimukset eli korrelaation valtamerien pintavesien lämpötilamuutosten ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutosten välillä. Olen aikaisemmin asiasta kirjoittanut:

Lance Endersbee kirjoittaa: ”Oceans are the main regulators of carbon dioxide” http://www.co2web.info/Oceans-and-CO2_E ... _Apr08.pdf . Linkissä http://jennifermarohasy.com/blog/2009/1 ... _Apr08.pdf esitetyn Endersbee'n myöhemmän arvion mukaisesti ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee noin 128 ppm valtamerien pintavesien keskimääräisen lämpötilan noustessa asteella. Kummankin kohdalla on kysymys 21 vuoden liukuvasta keskiarvosta. Sen lisäksi, että tämä ilmaisee ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden lämpötilariippuvuuden aikavälillä 1980 – 2008, se tukee Beck'in esittämiä, suoriin mittauksiin perustuvia tuloksia 1900-luvun alkupuolella, linkki http://www.biomind.de/realCO2/ .


Nämä Beck'in esittämät, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutoksia koskevat tulokset 1900-luvun alkupuolelta korreloivat valtamerien pintavesien lämpötilamuutosten kanssa ja ovat näin ristiriidassa jääkairausnäytteistä saatujen ilmakehän hiilidioksidin pitoisuustulosten kanssa.

Kun puutteellisesti tunnetusta ilmastonmuutoksesta tehdään laskelmia, siinä yleensä joudutaan tekemään lähtöolettamuksia, jolloin tulostenkaan ei voida katsoa kuvaavan todellisuutta, ellei niitä voida todellisuudesta tehdyin havainnoin vahvistaa.

Sekä Endersbee'n että Beck'in esittämät tulokset perustuvat todellisuudesta tehtyihin mittauksiin, jolloin ne kuvaavat suoraan todellisuutta sillä tarkuudella, mikä mittausten virherajojen perusteella on arvioitavissa.

Ilmasto on jatkuvassa dynaamisessa tilassa, joten siinä tapahtuvia kvantitatiivisia muutoksia, ei voida staattisilla tasapainolaskelmilla arvioida. Näin esim. Enderbee'n esittämiä tuloksia ei voida arvostella sillä perusteella, minkä staattinen tasapaino ilmakehän ja valtamerien pintavesien välillä ilmakehän hiilidioksidipitoisuudeksi osoittaisi.

Kun perehdytään mahdolliseen mekanismiin, millä valtamerien pintavesien lämpötilamuutokset ilmakehän hiilidiokdipitoisuuteen vaikuttavat, tulevat myös Endersbee'n esittämät tulokset ymmärrettäviksi. Tässä ratkaisevassa asemassa ovat hiilidioksidin lähteinä toimivat, valtamerien päiväntasaajaseudun lämpimät pintavedet ja nieluina toimivat valtamerien ylempien leveysasteiden viileät pintavedet; lainaus aiemmin esittämästäni:

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ylläpitävät siihen kullakin hetkellä tulevat hiilidioksidiemissiot. Hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä pyrkii asettumaan sellaiselle tasolle, millä hiilidioksidin lähteet ja nielut ovat dynaamisessa tasapainossa, jolloin lähteistä tuleva hiilidioksidimäärä on yhtä suuri kuin nieluihin absorboituva hiilidioksidimäärä. Tuo hiilidioksidipitoisuuden taso riippuu siitä, miten lähteiden ja nielujen toiminnat kehittyvät.

Tällä hetkellä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noin 385 ppm. Kun ilmakehään vuosittain tulevat, luonnolliset hiilidioksidipäästöt noin 200 GtC ovat noin 96 % ilmakehään vuosittain tulevista hiilidioksidin kokonaispäästöistä noin 208 GtC, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuuden ollessa noin 8GtC eli noin 4 %, tuosta ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta 385 ppm on luonnollisten päästöjen hallitsemaa noin 370 ppm ja ihmisperäisten päästöjen hallitsemaa vain noin 15 ppm.

Nykyisellään ilmakehässä oleva hiilidioksidi kasvaa määrällä noin 4 GtC per vuosi. Eri päästöjen rooli siinä on suhteessa päästöjen vuosittaisen kasvun määriin. Kun arvioin eri päästöjen kasvaneen prosentuaalisesti sillä tavalla, että ihmisperäiset päästöt ovat kasvaneet noin 3 % per vuosi eli noin 0,24 GtC ja luonnolliset päästöt noin 1 % per vuosi eli 2 GtC, eri päästöjen lisäyksen määrällisen suhteen perusteella laskettuna tuossa vuosittaisessa, ilmakehään lisääntyvässä hiilidioksidimäärässä 4 GtC on noin 3,57 GtC ilmakehään tulevien päästöjen luonnollista osuutta ja noin 0,43 GtC ihmisperäistä osuutta. Toisin sanoen vuosittaisessa noin 2 ppm:n hiilidioksidipitoisuuden nousussa on noin 1,79 ppm luonnollista nousua ja noin 0,21 ppm ihmisperäistä nousua.

Huomataan, että arvioitujen päästöjen yhteismääränkään vuosittainen lisäys (0,24 + 2) GtC ei vielä selitä tapahtunutta hiilidioksidimäärän nousua 4 GtC, vaikka ne kaikki jäisivät ilmakehään. Vieläkin mahdottomammaksi asia tulee niiden perusteella selittää, kun niistä jää ilmakehään vain vajaat 2 % kuten kaikkien CO2-päästöjen yhteismäärästäkin (vuosittaisesta CO2-päästöjen yhteismäärästä noin 208 GtC jää ilmakehään vain 4 GtC). Tämä tarkoittaa sitä, että asiaa ei pystytä selittämään, ellei oteta huomioon hiilidioksidinieluissa tapahtuvia muutoksia.

Linkistä http://i33.tinypic.com/2uotpjb.jpg käy ilmi, kuinka päiväntasaaja-alueen valtamerien pintaveden lämpötilavaihtelelu aiheuttaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousunopeuden vaihtelua, mutta hiilidioksidipitoisuuden nousunopeuden trendi ei näytä juurikaan olevan sidoksissa päiväntasaajaseudun pintavesien keskimääräiseen lämpötilaan. Kun sen sijaan katsotaan ylempien leveyspiirien pintalämpötilojen keskimääräistä kehitystystä, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousunopeuden trendi onkin siihen sidoksissa, linkit http://i37.tinypic.com/30mo4ev.jpg ja http://i37.tinypic.com/1sjlh2.jpg

Valtamerien ylempien leveyspiirien pintavedet toimivat ilmakehän hiilidioksidin nieluina. Kun niiden lämpötila nousee, niissä nousee myös niihin liuenneen hiilidioksidin osapaine. Se taas saa aikaa ilmakehässä olevan hiilidioksin osapaineen ja noissa pintavesissä liuenneena olevan hiilididioksidin välisen osapaine-eron pienenemisen ja sitä tietä hiilidioksidin ilmasta nieluihin tapahtuvan absorption hidastumisen. Tästä syystä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee, ja se pyrkii nousemaan sille tasolle, että uusi dynaaminen tasapaino hiilidioksidilähteistä emittoituvan ja nieluihin absorboituvan hiilidioksidin välille saavutetaan.
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa on nimenomaan valtamerien ylempien leveysasteiden pintavesien lämpeneminen ratkaisevinta. Se viime kädessä määrää, paljonko päästöjen yhteismäärästä ilmakehään jää.
Lauri Heimonen
Viestit: 389
Liittynyt: 10.01.2010, 19:48:10

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Lauri Heimonen »

Lauri Heimonen kirjoitti:
Vielä selvemmäksi ihmisperäisen lämpenemisen mahdottomuuden tekee se, kun kokemusperusteisesti Hartwell-ryhmänkin tulee olemaan pakko myöntää se nyt jo ilmeisenä pidettävä tosiasia, että teollisena aikana tapahtuneesta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noususta vain minimaalinen osuus on ihmisperäistä, niinkuin esim. Jaworowskin, Abdussamatov'in, Essenhigh'in ja Endersbee'n esityksistä on tulkittavissa. Samaa asiaa olen itsekin naapuriketjussa käsitellyt.


Lähtökohtaisesti YK:n poliitikot pitävät viimeaikasta lämpenemistä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamana. Mitään todellisuuteen perustuvaa näyttöä tälle käsitykselle ei ole.

IPCC:n ensimmäisenä tehtävänä on ollut ihmisperäiseksi uskotun lämpenemisen tieteellisen taustan arviointi. Sen ainoana vaihtoehtoehtona on ollut turvautuminen ilmastomallilaskelmiin, joissa tiedonpuutteen vuoksi lähinnä kehäpäätelmänomaisin, käänteisin laskelmin (ks. esim. AR4 WG1, kappale 9.2) on haettu sellaisia lähtömuuttujia, jotka antavat odotetun, ihmisperäisyyttä osoittavan tuloksen viimeaikaiselle lämpenemiselle.

Yksi esimerkki tällaisesta, tarkoitushakuisena pidettävästä, ilmastomallituloksiin ratkaisevasti vaikuttavasta lähtömuuttujasta on ihmisen toimista aiheutuva ilmakehän hiilidiokdipitoisuuden nousu teollisena aikana. Kun IPCC on arvioinut tuon teollisena aikana tapahtuneen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun tykkänään ihmisperäiseksi, se on vain olettamus, joka antaa teoreettisissa ilmastomallilaskelmissa odotusten mukaisen, lämpenemisestä ihmistä syyttävän tuloksen, ilman että sille todellisuuden havainnoista on mitään tukea löydettävissä.

Olen itse todennut, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus säätyy kaikkien ilmakehään tulevien hiilidioksidipäästöjen yhteisvaikutuksesta. Siinä – luonnonlakien mukaan – yksittäisellä hiilidioksidipäästöllä on osuus, mikä määräytyy ko. päästön määrästä suhteessa kaikkien, ilmakehään tulevien hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärään. Kun nykyisellään ihmisperäiset hiillidioksidipäästöt ovat luokkaa 8 GtC per vuosi ja ilmakehään tulevien hiilidioksidin kokonaispäästöjen määrä runsaat 200 GtC per vuosi, on ilmakehän nykyisestä hiilidioksidipitoisuudesta vain vajaat 4 % ihmisperäistä.

Tuo vajaat 4 % on ilmakehän nykyisestä noin 390 ppm:n hiilidioksidipitoisuudesta luokkaa 15 ppm. Kun IPCC:n omaksumissa ilmastomallilaskelmissa oletetaan ilmakehän hiilidioksipitoisuuden teollisena aikana tapahtuneeksi nousuksi noin 100 ppm, on se 6 – 7 -kertainen todelliseen nähden. Jo tämä pystyy kumoamaan ilmastomallitutkimusten perusteella arvioidun todennäköisyyden, jota pidetään ainoana perusteena uskoa viimeaikaista lämpenemistä ihmisen aiheuttamaksi.

Se, että näin erilaisiin käsityksiin samasta ilmastoa koskevasta asiasta voidaan tulla, kuvaa sitä vaikeutta, mikä monitielleelisen ilmasto-ongelman käsittelyyn liittyy. Boris Winterhalter jo lähes kaksi vuotta sitten kuvasi tätä vaikeutta HS:n ilmastopiirissä näin:

On totta, että samasta perusaineistosta (mittauksista) voidaan päätyä erilaisiin lopputuloksiin riippuen siitä, miten aineistoa käsitellään ja mikä merkitys asioille annetaan. Näin esimerkiksi fyysikon, kemistin, biologin, meteorologin tai geologin tulkinnat saattavat saada hyvin erilaisia painotuksia eri tieteenaloilla vallitsevista koulukunnista riippuen


Kun olen seurannut ilmastonmuutoksista käytävää keskustelua ja siitä tehtäviä tieteellisinäkin esitettyjä tutkimuksia, näyttää olevan perusvaikeutena se, että oman alueen ulkopuolella olevia asioita ei ymmärretä. Tämähän todellisuudessa tarkoittaa sitä, että ns. poikkitieteellinen lähestyminen on liian rajoittunutta.

Ennenkuin ymmärtää, että ihmisperäinen hiildioksidi nostaa ilmakehän hiilidioksidia vain kuudennen tai seitsemännen osan verran hiilidioksidipitoisuuden kokokonaisnoususta teollisena aikana, pitää olla sellainen monitieteilijä, mitä Tom V. Segelstam on; linkistä http://www.CO2web3VO2.htm se käy ilmi:

Biography of Tom Victor Segalstad

Born in Norway in 1949. University degrees (natural sciences with geology) from the University of Oslo. Has conducted university research, publishing, and teaching in geochemistry, mineralogy, petrology, volcanology, structural geology, ore geology, and geophysics at the University of Oslo, Norway, and the Pennsylvania State University, USA. At present keeping a professional position as Associate Professor of Geochemistry at the University of Oslo, with responsibility for stable isotope geochemistry. He is past head of the Mineralogical-Geological Museum at the University of Oslo; and past Director of the Natural History Museums and Botanical Garden of the University of Oslo. He is a member of different international and national professional working groups and committees.


Siitä käy myös ilmi se, että ihmisperäisen hiilidioksidipitoisuuden nousun osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa on epäolennaisen minimaalinen hiilidioksidipitoisuuden luonnollisen nousun rinnalla.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

Lauri Heimonen kirjoitti:[Lähtökohtaisesti YK:n poliitikot pitävät viimeaikasta lämpenemistä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamana. Mitään todellisuuteen perustuvaa näyttöä tälle käsitykselle ei ole.

Mitä vaatimasi "todellisuuteen perustuva näyttö" voisi olla?
Lauri Heimonen
Viestit: 389
Liittynyt: 10.01.2010, 19:48:10

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Lauri Heimonen »

Lorentz3 kirjoitti:
Lauri Heimonen kirjoitti:[Lähtökohtaisesti YK:n poliitikot pitävät viimeaikasta lämpenemistä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamana. Mitään todellisuuteen perustuvaa näyttöä tälle käsitykselle ei ole.

Mitä vaatimasi "todellisuuteen perustuva näyttö" voisi olla?


Riittänee, kun todetaan, että IPCC:lläkään ei ole sellaista esittää!
kahannin
Viestit: 431
Liittynyt: 25.04.2010, 15:05:40

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja kahannin »

Lorentz3 kirjoitti:
Lauri Heimonen kirjoitti:[Lähtökohtaisesti YK:n poliitikot pitävät viimeaikasta lämpenemistä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamana. Mitään todellisuuteen perustuvaa näyttöä tälle käsitykselle ei ole.

Mitä vaatimasi "todellisuuteen perustuva näyttö" voisi olla?


IPCC voisi esittää meille puolueettomassa laboratoriossa tehtyihin empirisiin mittauksiin perustuvan hiilidioksidin pakotearvon. Nyt IPCC on itse määritellyt sen sopivan suureksi.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

Lauri Heimonen kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti:
Lauri Heimonen kirjoitti:[Lähtökohtaisesti YK:n poliitikot pitävät viimeaikasta lämpenemistä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamana. Mitään todellisuuteen perustuvaa näyttöä tälle käsitykselle ei ole.

Mitä vaatimasi "todellisuuteen perustuva näyttö" voisi olla?

Riittänee, kun todetaan, että IPCC:lläkään ei ole sellaista esittää!

Skeptikot syyllistynevät tässä maalitolppien siirtelyyn eli siihen että mitkään todisteet eivät kelpaa sen jälkeen kun ne on esitetty! Anna nyt muutama esimerkki konkreettisista todisteista jotka sinullekin kelpaisivat.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

kahannin kirjoitti:IPCC voisi esittää meille puolueettomassa laboratoriossa tehtyihin empirisiin mittauksiin perustuvan hiilidioksidin pakotearvon. Nyt IPCC on itse määritellyt sen sopivan suureksi.

Tuo on mitattu jo aikoja sitten laboratoriossa ja se voidaan myös johtaa perusfysiikasta helpohkosti. Ongelma ovat takaisinkytkennät ilmastosysteemissä joita ei voida mitata laboratoriossa eli mitäs nyt sitten tehdään kun mallintaakaan ei saa?
Tapsa
Valvoja
Viestit: 2944
Liittynyt: 19.02.2008, 16:35:15

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Tapsa »

Lorentz3 kirjoitti:
kahannin kirjoitti:IPCC voisi esittää meille puolueettomassa laboratoriossa tehtyihin empirisiin mittauksiin perustuvan hiilidioksidin pakotearvon. Nyt IPCC on itse määritellyt sen sopivan suureksi.

Tuo on mitattu jo aikoja sitten laboratoriossa ja se voidaan myös johtaa perusfysiikasta helpohkosti. Ongelma ovat takaisinkytkennät ilmastosysteemissä joita ei voida mitata laboratoriossa eli mitäs nyt sitten tehdään kun mallintaakaan ei saa?


Aivan oikein! Takaisinkytkennät ovat ongelma. IPCC ei tunne muita kuin positiivisia sellaisia, silti mallit on saatu stabiileiksi jollain virityksellä, vaikka "parhaimmat" takaisinkytkentäkertoimet ovat luokkaa 50 säteilypakotteessa. Mallintaa voi ja pitää, mutta jos mallit viritetään niin, että moisilla takaisinkytkennöillä ne saadaan silti stabiileiksi, niin pitäisi hälytyskellojen soida vertaisarvioijien päissä. Vits, vitsi,m eihän noita malleja kukaan voi vertaisarvioida.
kahannin
Viestit: 431
Liittynyt: 25.04.2010, 15:05:40

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja kahannin »

Lorentz3 kirjoitti:
kahannin kirjoitti:IPCC voisi esittää meille puolueettomassa laboratoriossa tehtyihin empirisiin mittauksiin perustuvan hiilidioksidin pakotearvon. Nyt IPCC on itse määritellyt sen sopivan suureksi.

Tuo on mitattu jo aikoja sitten laboratoriossa ja se voidaan myös johtaa perusfysiikasta helpohkosti. Ongelma ovat takaisinkytkennät ilmastosysteemissä joita ei voida mitata laboratoriossa eli mitäs nyt sitten tehdään kun mallintaakaan ei saa?


Ei ole mitattu, eikä johdettu perusfysiikasta! Pakotearvo on ainoastaan arvioitu! Nythän Sinä voisit osoittaa meille fyysikon taitosi ja johtaa se, kun se inusta on niin helppoa.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

kahannin kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti:
kahannin kirjoitti:IPCC voisi esittää meille puolueettomassa laboratoriossa tehtyihin empirisiin mittauksiin perustuvan hiilidioksidin pakotearvon. Nyt IPCC on itse määritellyt sen sopivan suureksi.

Tuo on mitattu jo aikoja sitten laboratoriossa ja se voidaan myös johtaa perusfysiikasta helpohkosti. Ongelma ovat takaisinkytkennät ilmastosysteemissä joita ei voida mitata laboratoriossa eli mitäs nyt sitten tehdään kun mallintaakaan ei saa?

Ei ole mitattu, eikä johdettu perusfysiikasta! Pakotearvo on ainoastaan arvioitu! Nythän Sinä voisit osoittaa meille fyysikon taitosi ja johtaa se, kun se inusta on niin helppoa.

Lähdeviite?
kahannin
Viestit: 431
Liittynyt: 25.04.2010, 15:05:40

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja kahannin »

Lorentz3 kirjoitti:
kahannin kirjoitti:IPCC voisi esittää meille puolueettomassa laboratoriossa tehtyihin empirisiin mittauksiin perustuvan hiilidioksidin pakotearvon. Nyt IPCC on itse määritellyt sen sopivan suureksi.

Tuo on mitattu jo aikoja sitten laboratoriossa ja se voidaan myös johtaa perusfysiikasta helpohkosti. Ongelma ovat takaisinkytkennät ilmastosysteemissä joita ei voida mitata laboratoriossa eli mitäs nyt sitten tehdään kun mallintaakaan ei saa?

Ei ole mitattu, eikä johdettu perusfysiikasta! Pakotearvo on ainoastaan arvioitu! Nythän Sinä voisit osoittaa meille fyysikon taitosi ja johtaa se, kun se inusta on niin helppoa.[/quote]
Lähdeviite?[/quote]

Juuri kerroin, että hiilidioksidin pakotearvoa ei ole mitattu eikä johdettu perusfysiikasta. Miten siitä voisi olla lähdeviitettä?
Nyt Sinulle olisi tuhannen taalan paikka osoittaa meille mainostetut fyysikon kykysi ja johtaa se tässä.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

kahannin kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti:Lähdeviite?
Juuri kerroin, että hiilidioksidin pakotearvoa ei ole mitattu eikä johdettu perusfysiikasta. Miten siitä voisi olla lähdeviitettä? .

Eli keksit väitteen täysin omasta päästäsi? :lol: :lol: Lisään tämän listalle..
kahannin
Viestit: 431
Liittynyt: 25.04.2010, 15:05:40

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja kahannin »

Lorentz3 kirjoitti:
kahannin kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti:Lähdeviite?
Juuri kerroin, että hiilidioksidin pakotearvoa ei ole mitattu eikä johdettu perusfysiikasta. Miten siitä voisi olla lähdeviitettä? .

Eli keksit väitteen täysin omasta päästäsi? :lol: :lol: Lisään tämän listalle..


Puhut niin varmalla äänensävyllä, että siitä voisi päätellä Sinulla olevan tiedossa lähdeviite, jossa hiilidioksidin pakotearvo on kokeellisesti mitattu?! Se olisi merkttävää. Kerro ihmeessä, mistä löysit julkaisun.

Vai onko niin, että olet kuin oletkin johtanut hiilidioksidin pakotearvon perusfysiikasta lähtien? Ja nyt pidät meitä vain jännnityksessä!
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: Poikkitieteellisyys arvoonsa!

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

kahannin kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti:Eli keksit väitteen täysin omasta päästäsi? :lol: :lol: Lisään tämän listalle..


Puhut niin varmalla äänensävyllä, että siitä voisi päätellä Sinulla olevan tiedossa lähdeviite, jossa hiilidioksidin pakotearvo on kokeellisesti mitattu?! Se olisi merkttävää. Kerro ihmeessä, mistä löysit julkaisun.

Sinulla ei siis ole mitään todisteita tuollekaan väitteellesi. Säälittävää. :mrgreen:
Vastaa Viestiin