CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Ilmastotutkimukseen sekä sitä sivuaviin tutkimusaiheisiin liittyvät keskustelut

Valvoja: Hallitus

Lauri Heimonen
Viestit: 389
Liittynyt: 10.01.2010, 19:48:10

CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lauri Heimonen »

Kirjassaan 'Maapallon ilmastohistoria' (s. 147) Juha Pekka Lunkka kirjoittaa :

100 miljoonan vuoden ajalta kerätty geologinen aineisto ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta osoittaa, että kymmenien miljoonien vuosien aikavälillä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on seurannut ilmaston vaihteluja. Viimeisimmät 25 miljoonaa vuotta hiilidioksidipitoisuus on ollut poikkeuksellisen vähäinen: vastaava pitoisuus on ollut ainoastaan hiili-permikauden kylmän ilmastovaiheen aikana.


Mannerlaattojen liikkumisen vaikutuksesta ilmastoon hän kirjoittaa (s.150):

Laattojen sijainti ja liike maapallolla eri geologisina aikakausina sekä vuoristojen muodostuminen ovat perustekijöitä, jotka säätelevät merivirtojen järjestymistä ja ennen kaikkea ilmakehän ja kasvihuonekaaasupitoisuutta ja siten ilmastokehitystä vuosimiljoonien aikaperspektiivissä.


Esimerkiksi Etelämantereen irtautuminen muista mantereista on johtanut kylmän merivirtauksen syntymiseen sen ympärille ja sitä tietä sen jäätiköitymiseen. Samoin Pohjois-Atlantin avautumisella aina pohjoisen napa-alueen merelle saakka on ollut oma ilmastoa jäähdyttävä vaikutuksensa. Lunkka (s. 174):
- - - ilmaston äkillinen kylmeneminen noin 34 miljoonaavuotta sitten näyttäisi liittyvän Etelämantereen termiseen eristäytymiseen ja alueen jäätiköitymiseen. Myös Panaman kannaksen synty ja laajojen jäätiköiden muodostuminen pohjoisella pallonpuoliskolla näyttäisivät jotenkin liittyvän toisiinsa.


Jääkausien (glasiaalit) ja lämpimien kausien (interglasiaalit) aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on seurannut lämpötilamuutoksia. Periaatteessa kysymys on siitä, että kylmä merivesi liuottaa enemmän hiilidioksidia kuin lämmin merivesi, ja se osaltaan vaikuttaa siihen, mille tasolle ilman hiilidioksidipitoisuus säätyy. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Jääkausien aikana siirtyy sekä biosfääristä että maannoksista hiilidioksidia ilmakehään, jolloin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden pitäisi nousta. Kun se kuitenkin laskee, on ilmasta siirryttävä hiilidioksidia vielä nopeammin myös valtamerien pintavesiin. Kun pintavesien hiilidoksipitoisuuden nousun takaisinkytkentänä pitäisi taas vaikuttaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta nostavasti, eikä näin tapahdu, hiilidioksidia on siirryttävä myös valtamerien syvävesiin, mikä sedimenttien isotooppitutkimuksin onkin vahvistettu, Lunkka (s.214):
Geologinen aineisto vahvistaa käsitystä siitä, että hiilenkierto muuttuu selvästi lämpimien ja kylmien ilmastovaiheiden välillä. Näyttää myös siltä, että kylmien kausien aikana osa mantereisten hiilivarastojen hiilestä päätyy syvänmeren hiilivarastoon ja lämpimien ilmastovaiheiden aikana mantereiset hiilivarastot saavat puolestaan lisää hiiltä, joka on alun perin syvämeren hiilivarastoissa.


Lunkka (s 219):
Geologisen ja jääkairausaineston perusteella ei kuitenkaan voida vielä täysin varmasti sanoa, mitkä ovat yksityiskohdissaan ne mekanismit, jotka aiheuttavat ilmakehän kasvihuonekaasujen muutokset kylmien ja lämpimien ilmastovaiheiden aikana. Näyttää kuitenkin siltä,että maapallolle tulevan säteilymäärän muutokset, jotka ovat riippuvaisia maapallon asemasta aurinkoon nähden, aiheuttavat ensin lämpötilojen muutokset maapallolla. Lämpötilamuutokset saavat aikaan ilmakehän kasvihuonekaasujen, lähinnä hiilidioksidi- ja metaanimäärien vaihtelut ja jäätiköiden vähittäisen kasvun tai nopean sulamisen.


Holoseenin eli nykyisen lämpimän kauden aikana lämpötilamuutokset ja niihin liittyvät luonnolliset hiilidioksidipitoisuuden vaihtelut ovat edellä mainittuja pienempiä. Lisäksi lämpötilamuutoksista on ristiriitaisia tietoja, Lunkka (s. 247):
Niin sanotussa ”hocky stick” -käyrässä, jota suomeksi voisi nimittää vaikka lätkämailakäyräksi, pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilat eivät juuri ole muuttuneet vuosina 200 – 1900 jKr., mutta sadan viime vuoden aikana pohjoisen pallonpuoliskon lämpötila on noussut noin 0,9 astetta. Pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilamuutosta kuvaavaa lätkämailakäyrää on myös arvosteltu,sillä sen katsotaan suuresti aliarvioivan proksiaineiston osoittamia pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilavaihteluja 2000 vuoden ajalta. Mikäli näin tdella on, 1900-luvulla alkanut lämpötilojen nousu on luonnollista ilmaston tuhatvuotissyklisyyttä.


Jopa IPCC on lakannut vetoamasta ”lättkämailan” osoittamiin lämpötiloihin. Sen perusteella nykyistä lämpenemistä on siis pidettävä ”luonnollisena tuhatvuotissyklinä” Tässä syklissä on Aurigon aktiivisuusmutoksilla hallitseva asema, kuten esim. pieni jääkausi ja sen jälkeen tapahtunut Auringon aktiivisuuden nousu osoittavat.

Nykyinen lämpeneminen yhdenmukaisesti kautta aikojen tapahtuneiden lämpenemisten kanssa on ollut hallitseva tekijä myös ilmakehän pientä jääkautta seuranneessa hiilidioksidipitoisuuden nousussa.

Kuten tällä foorumilla olen jo toinen toisensa perään osoittanut, ihmisperäisen hiilidioksidipäästön ilmakehään aiheuttama hiilidioksidilisä absorboituu ylempien leveyspiirien valtamerien viileisiin pintavesiin yhdenmukaisesti päiväntasaajaseudun valtamerien lämpimistä pintavesistä emittoituvan, yli kymmenkertaisen, luonnollisen hiilidioksidimäärän aiheuttaman lisän kanssa.

Näin ollen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa luonnolliset tekijät ovat avainasemassa. Kun esim. IPCC vähättelee Auringon aktiivisuusmuutosten roolia lämpenemisessä, se jättää huomioon ottamatta noiden aktiivisuusmuutosten vaikutusten vahvistumisen maapallolla. Näitä ovat mm. aktiivisuusmuutoksiin liittyvät pilvipeitemuutokset, erilaiset oskillointimuutokset. pääosa hiilidioksidipitoisuuden noususta jne.
Lorentz2
Viestit: 87
Liittynyt: 13.11.2009, 12:08:12

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lorentz2 »

Lauri Heimonen kirjoitti:Jääkausien (glasiaalit) ja lämpimien kausien (interglasiaalit) aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on seurannut lämpötilamuutoksia.

Tämä on oikein hyvin tiedossa.

Näin ollen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa luonnolliset tekijät ovat avainasemassa.

Ilmakehän hiilidioksidin isotooppimuutokset teollisella aikakaudella todistavat että ilmakehässä on runsaasti nimenomaan fossiilisista polttoaineista vapautunutta "vanhaa" hiilidioksidia.
Lauri Heimonen
Viestit: 389
Liittynyt: 10.01.2010, 19:48:10

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lauri Heimonen »

Lorentz2 kirjoitti:
Lauri Heimonen kirjoitti:Jääkausien (glasiaalit) ja lämpimien kausien (interglasiaalit) aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on seurannut lämpötilamuutoksia.

Tämä on oikein hyvin tiedossa.

Näin ollen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa luonnolliset tekijät ovat avainasemassa.

Ilmakehän hiilidioksidin isotooppimuutokset teollisella aikakaudella todistavat että ilmakehässä on runsaasti nimenomaan fossiilisista polttoaineista vapautunutta "vanhaa" hiilidioksidia.


Löytyyhän sieltä ilmakehästä fossiilisista polttoaineista johtuvia hiilidioksidin hiilen isotooppimuutoksia, kun fossiilisia polttoaineita käytetään. Ne eivät kuitenkaan riitä perusteluksi sille, että niistä aiheutuvat päästöt olisivat hallitsevia ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nykyisessä nousussa. Tarkempi perustelu lainauksena aikaisemmasta keskustelustamme:

Arviolta fossiilisista polttoaineista ilmakehään tuleva CO2-päästö on hiileksi laskettuna luokkaa 8 GtC per vuosi. Sen kanssa samaan aikaan päiväntasaajaseudun valtameristä CO2-emissio ilmakehään on luokkaa 100 GtC per vuosi.

Yhdessä nuo luonnolliset ja ihmisperäiset päästöt saavat aikaan sen, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee 4 Gt:lla, ja että biosfääriin sitoutuu arviolta 2 GtC, loppujen eli noin 102 GtC absorboituessa valtamerien viileisiin pintavesiin korkeimmilla leveyspiireillä. Päästöjen määrälliset suhteet määräävät sen, mikä osuus näissä kussakin on peräisin ihmisen aiheuttamista päästöistä ja mikä osuus niissä on valtameristä tulevan emission aiheuttamaa. Tähän suuruusluokaltaan riittänevät yksinkertaisin laskelmin saadut arviot:

1)Ihmisperäisen osuuden määrä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa (4 GtC) on (8/108)x4 GtC eli noin 0,3 GtC per vuosi, jolloin valtaosa eli 3,7 GtC tuosta noususta on peräisin pääasiassa päiväntasaajaseudun lämpimistä pintavesistä tulevan CO2-emission ilmakehään aiheuttamasta, luonnollisesta hiilidioksidilisästä.
2)Biosfääriin menevästä hiilidioksidimäärästä (2 GtC) on vastaastavasti 0,15 GtC ihmisperäistä, lopun ollessa luonnollista.
3)Ilmakehästä ylemmillä leveyspiireillä valtamerien viileisiin pintavesiin absorboituvasta hiilidioksidista (102 GtC) ihmisperäisen CO2-päästön aiheuttaman CO2-lisän osuus on: (8/108)x102 GtC eli 7,55 GtC per vuosi.

Nähdään, että ihmisperäisen hiilidioksidin osuus ilman hiilidioksidipitoisuuden nousussa on minimaalinen. Tämä kumoaa sen IPCC:nkin omaksuman oletuksen, jonka mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden teollisisena aikana tapahtunut nousu olisi luettava ihmisperäiseksi..

Kun ilman hiilidioksidpitoisuuden nousua virheellisesti perustellaan mm. isotooppitutkimuksin, on siitä syytä tehdä oma tarkastelunsa.

Vuosittainen, ihmisperäinen hiilidioksidipäästö (8 GtC) ja luonnollinen valtameristä tuleva hiilidioksidiemissio (100 GtC) sekoittuvat ilmakehän 750 GtC:n hiilidioksidipitoisuuden kanssa. Tällöin on ihmisperäisen, fossiilisista polttoaineista peräisin olevan, 13C-isotooppiköyhän hiilidioksidin nousu ilmakehässä vuositasolla yhden prosentin luokkaa. Kun tuosta yhteisestä hiilidoksimäärästä absorboituu muuhun ympäristöön (so. valtameriin ja biosfääriin) yhteensä 104 GtC per vuosi, atmosfääristä poistuu ihmisperäistä, 13C-isotooppiköyhää hiilidioksidia (104/858)x8 GtC eli noin 1 GtC, jolloin ilmakehään, määrästä 8 GtC, isotoopeiltaan ihmisperäistä hiilidioksidia jää vielä 7 GtC. Se on juuri tätä, mitä tiedemiehet kyllä kvantitatiivisesti voivat mitata. Mutta kuten edellä on käynyt ilmi, sillä ei voida ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun ihmisperäisyyttä perustella.

Isotooppierot eivät sellaisenaan saa aikaan mitään kemiallisia, hiilidioksidipitoisuus- ja osapaine-eroihin verrattavia ajavia voimia, joiden perusteella esimerkiksi hiilidioksidin vaihto eri faasien ja konsentraatioerojen välillä tapahtuu. Isotooppierot tasoittuvat itsediffuusion kautta, mikä on todella hidasta verrattuna siihen, mikä koko hiilidioksidisysteemissä tapahtuu ajavien voimien käynnistäminä. Faaseissa tapahtuvat virtaukset kyllä tasoittavat isotooppierojakin samalla tavalla kuin hiilidioksidin konsentraatioerojakin, mutta se ei korvaa sitä eroa, mikä ajavien voimien puutteesta syntyy.
Tapsa
Valvoja
Viestit: 2944
Liittynyt: 19.02.2008, 16:35:15

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Tapsa »

Lauri Heimonen kirjoitti:

Löytyyhän sieltä ilmakehästä fossiilisista polttoaineista johtuvia hiilidioksidin hiilen isotooppimuutoksia, kun fossiilisia polttoaineita käytetään. Ne eivät kuitenkaan riitä perusteluksi sille, että niistä aiheutuvat päästöt olisivat hallitsevia ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nykyisessä nousussa. Tarkempi perustelu lainauksena aikaisemmasta keskustelustamme:


Tässä yhteydessä muistuttaisin myös, että Mauna Loan mittausten mukaan CO2-pitoisuuden muutosnopeus on parhaimmillaan n. 20 ppm/v joka vuosi. Ihmiskunnan päästöillä ei kyllä päästä lähellekään tuota vauhtia. Äkkiä laskettuna vauhti lähentelee 40 Gt/v. Ainetta siis liikkuu melkoista vauhtia suuntaan jos toiseenkin. Mikä sitten määrääkään sen kulloisenkin pitoisuuden?
Lorentz2
Viestit: 87
Liittynyt: 13.11.2009, 12:08:12

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lorentz2 »

Lauri Heimonen kirjoitti:Löytyyhän sieltä ilmakehästä fossiilisista polttoaineista johtuvia hiilidioksidin hiilen isotooppimuutoksia, kun fossiilisia polttoaineita käytetään. Ne eivät kuitenkaan riitä perusteluksi sille, että niistä aiheutuvat päästöt olisivat hallitsevia ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nykyisessä nousussa. Tarkempi perustelu lainauksena aikaisemmasta keskustelustamme:

Anteeksi mutta esityksesi ei ole tarpeeksi selkeä että siihen kannattaisi paneutua. Selkeyden lisäämiseksi se tarvitsisi ainakin kaaviokuvan johon massavuot on merkitty. Samoin olisi hyvä saada huipputason lähdeviite joka on joko yhtenevä tai ristiriidassa sanomasi kanssa. En muutenkaan vuonna 2010 usko että joku maallikko useinkaan löytää satojen-tuhansien tiedemiesten vuosien työstä perustavanlaatuisen virheen jonka esitys mahtuu klubiaskin kanteen. Samoin minulle on epäselvää mikä tarkkaan ottaen on väitteesi selkokielellä. Onko so jotenkin ristiriidassa standardiväitteen kanssa jonka mukaan "ihmisen ilmakehään pumppaama CO2 on muuttanut CO2-tasapainoa niin että ilmakehän CO2-pitoisuudet ovat nousseet"?
Lauri Heimonen
Viestit: 389
Liittynyt: 10.01.2010, 19:48:10

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lauri Heimonen »

Lorentz2 kirjoitti:
Lauri Heimonen kirjoitti:Löytyyhän sieltä ilmakehästä fossiilisista polttoaineista johtuvia hiilidioksidin hiilen isotooppimuutoksia, kun fossiilisia polttoaineita käytetään. Ne eivät kuitenkaan riitä perusteluksi sille, että niistä aiheutuvat päästöt olisivat hallitsevia ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nykyisessä nousussa. Tarkempi perustelu lainauksena aikaisemmasta keskustelustamme:

Anteeksi mutta esityksesi ei ole tarpeeksi selkeä että siihen kannattaisi paneutua. Selkeyden lisäämiseksi se tarvitsisi ainakin kaaviokuvan johon massavuot on merkitty. Samoin olisi hyvä saada huipputason lähdeviite joka on joko yhtenevä tai ristiriidassa sanomasi kanssa. En muutenkaan vuonna 2010 usko että joku maallikko useinkaan löytää satojen-tuhansien tiedemiesten vuosien työstä perustavanlaatuisen virheen jonka esitys mahtuu klubiaskin kanteen. Samoin minulle on epäselvää mikä tarkkaan ottaen on väitteesi selkokielellä. Onko so jotenkin ristiriidassa standardiväitteen kanssa jonka mukaan "ihmisen ilmakehään pumppaama CO2 on muuttanut CO2-tasapainoa niin että ilmakehän CO2-pitoisuudet ovat nousseet"?


Minä nyt vain itse ymmärrän tämän asian niinkuin olen esittänyt: samanaikainen luonnonnollinen ja ihmisperäinen päästö nostavat ilman hiilidioksidipitoisuutta niiden määrällisissä suhteissa.

Haluan olla parempi ennustaja kuin IPCC ilmastoennusteissaan, kun sanon, että IPCC:n väite yksinomaan ihmisperäisen hiilidioksidipäästön vaikutuksesta teollisen ajan hiilidioksidipitoisuuden nousuun ilmakehässä tullaan vielä lisäämään jo todetun ”climategate'in” kokonaisuuteen.
Lauri Heimonen
Viestit: 389
Liittynyt: 10.01.2010, 19:48:10

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lauri Heimonen »

Juha Pekka Lunkan kirjan 'Maapallon ilmastohistoria' takakannen esittelyssä sanotaan mm.:
Teos avaa uusia näkökulmia ilmaston monimutkaisiin syy-seuraussuhteisiin ja selvittää, mitkä tekijät uhkaavat maapallon ilmastoa. Samalla se taustoittaa ilmastonmuutoskeskustelua ja auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät tieteellisen tiedon valossa vaikuttavat ilmastoon.


Tämä on juuri sitä, mitä monitieteellisen ilmasto-ongelman poikkitieteellisessä käsittelyssä toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi tarvitaan.

Vaikka Lunkan kirjassa ihmisperäisen hiilidioksidin rooli mahdollisena tekijänä näyttävästi esillä onkin, siitä käy kyllä ilmi myös se, että tiedonpuutteen vuoksi sen osalta mihinkään pitkälle meneviin johtopäätöksiin ei valmiutta ole. Tästä kertauksena seuraava, paljon puhuttu esimerkki, Lunkka (s. 247):
Niin sanotussa ”hockey stick” -käyrässä, jota suomeksi voisi nimittää vaikka lätkämailakäyräksi, pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilat eivät juuri ole muuttuneet vuosina 200 – 1900 jKr., mutta sadan viime vuoden aikana pohjoisen pallonpuoliskon lämpötila on noussut noin 0,9 astetta. Pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilamuutosta kuvaavaa lätkämailakäyrää on myös arvosteltu,sillä sen katsotaan suuresti aliarvioivan proksiaineiston osoittamia pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilavaihteluja 2000 vuoden ajalta. Mikäli näin todella on, 1900-luvulla alkanut lämpötilojen nousu on luonnollista ilmaston tuhatvuotissyklisyyttä.


Nythän on käynyt niin, että IPCC:kään ei enää tuohon ”lätkämailakäyrään” luota.

Tuohon lämpötilakehityksen tuhatvuotissykliin sisältyy keskiajan lämpökausi, pieni jääkausi ja viime vuosisadan lämpeneminen. Se ja sen mukana ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehitys, kaikki muutkin takaisinkytkennät mukaan luettuna, ovat ilmeistä seurausta tapahtuneesta Auringon aktiivisuuskehityksestä - ainakaan mitään perusteltavissa olevaa vaihtoehtoa sille ei ole esitettävissä.

Siinä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehityksessä pätee sitten se, mitä edellisessä viestissäni sanoin:
Lauri Heimonen kirjoitti:Minä nyt vain itse ymmärrän tämän asian niinkuin olen esittänyt: samanaikainen luonnonnollinen ja ihmisperäinen päästö nostavat ilman hiilidioksidipitoisuutta niiden määrällisissä suhteissa.


Kun luonnollinen hiilidioksidipäästö päiväntasaajaseudun valtamerien pintavesistä on kertaluokkaa suurempi kuin samanaikainen, ilmakehään tuleva ihmisperäinen hiilidioksidipäästö, luonnollisen päästön vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuunkin kertaluokkaa suurempi kuin ihmisperäisen päästön.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

Lauri Heimonen kirjoitti:
Lorentz2 kirjoitti:Anteeksi mutta esityksesi ei ole tarpeeksi selkeä että siihen kannattaisi paneutua. Selkeyden lisäämiseksi se tarvitsisi ainakin kaaviokuvan johon massavuot on merkitty. Samoin olisi hyvä saada huipputason lähdeviite joka on joko yhtenevä tai ristiriidassa sanomasi kanssa. En muutenkaan vuonna 2010 usko että joku maallikko useinkaan löytää satojen-tuhansien tiedemiesten vuosien työstä perustavanlaatuisen virheen jonka esitys mahtuu klubiaskin kanteen. Samoin minulle on epäselvää mikä tarkkaan ottaen on väitteesi selkokielellä. Onko so jotenkin ristiriidassa standardiväitteen kanssa jonka mukaan "ihmisen ilmakehään pumppaama CO2 on muuttanut CO2-tasapainoa niin että ilmakehän CO2-pitoisuudet ovat nousseet"?


Minä nyt vain itse ymmärrän tämän asian niinkuin olen esittänyt: samanaikainen luonnonnollinen ja ihmisperäinen päästö nostavat ilman hiilidioksidipitoisuutta niiden määrällisissä suhteissa.

Kuulostaa siltä että väitteesi on sama kuin mitä kirjoitin yllä, ts. "ihmisen ilmakehään pumppaama CO2 on muuttanut CO2-tasapainoa niin että ilmakehän CO2-pitoisuudet ovat nousseet". Kun tasapaino muuttuu luonnollisetkin päästöt tietysti nostavat ilmakehän CO2-pitoisuutta,
pet panerola
Viestit: 80
Liittynyt: 10.11.2009, 16:35:44

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja pet panerola »

Lorentz3 kirjoitti: Kun tasapaino muuttuu luonnollisetkin päästöt tietysti nostavat ilmakehän CO2-pitoisuutta,
Mikä ihmeen tasapaino?

Onko se jokin 4,5 miljardia vuotta sitten sovittu määrre?
Tapsa
Valvoja
Viestit: 2944
Liittynyt: 19.02.2008, 16:35:15

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Tapsa »

pet panerola kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti: Kun tasapaino muuttuu luonnollisetkin päästöt tietysti nostavat ilmakehän CO2-pitoisuutta,
Mikä ihmeen tasapaino?

Onko se jokin 4,5 miljardia vuotta sitten sovittu määrre?


Hyvä kysymys!

Hyvin tiedetään missä järjestyksessä lämpötila/CO2-pitoisuus ovat muuttuneet ( http://www.friendsofscience.org/index.php?id=455 ).

Kun vielä otetaan huomioon CO2-pitoisuuden suuri vuotuinen muutosnopeus ja se, että kaikki ilmakehän sisältämä CO2 mahtuu meriin parin metrin vesikerrokseen, niin ei oikein vakuuta se, että pitoisuuden nousua perustellaan vain fossiilisen hiilen lisääntymisellä ilmakehässä.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

pet panerola kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti: Kun tasapaino muuttuu luonnollisetkin päästöt tietysti nostavat ilmakehän CO2-pitoisuutta,


Mikä ihmeen tasapaino?


No se sellainen jossa CO2-pitoisuus ei muutu kosmisen nopeasti koska ilmakehästä poistuu hiilidioksidia suunnilleen saman verran kuin sinne saapuu. Se, missä tämä tasapainotilanne on tietysti vaihtelee ja kun systeemiin tulee isompi muutos kestää aikaa ennekuin tilanne taas tasaantuu. Oletko katsonut Vostok-yms. käyriä historiallisesta hiilidioksidista?
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

Tapsa kirjoitti:Hyvin tiedetään missä järjestyksessä lämpötila/CO2-pitoisuus ovat muuttuneet ( http://www.friendsofscience.org/index.php?id=455 )


Niin tietysti, tuossa ei ole mitään ihmeellistä. Jääcoreista ja isotooppitutkimuksesta tiedetään että nyt ollaan kaukana historiallisesta normaalitilanteesta.
pet panerola
Viestit: 80
Liittynyt: 10.11.2009, 16:35:44

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja pet panerola »

Lorentz3 kirjoitti:No se sellainen jossa CO2-pitoisuus ei muutu kosmisen nopeasti koska ilmakehästä poistuu hiilidioksidia suunnilleen saman verran kuin sinne saapuu.Kerrohan sitten, mikä tätä "tasapainoa" säätelee?
Mistä ihmeessä luonto tietää, mikä on sitä oikeata CO2:sta ja mikä ihmisten jätöstä?

Onko olemassa jokin "älykässäätelijä" kaiken takana?

CO2 on liukeneva kaasu, joten mitään tarkkoja pitoisuuksia ei jäätiköistä tai sedimenteistä voi saada.
Lorentz3
Viestit: 1884
Liittynyt: 23.12.2009, 13:55:45

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Lorentz3 »

pet panerola kirjoitti:
Lorentz3 kirjoitti:No se sellainen jossa CO2-pitoisuus ei muutu kosmisen nopeasti koska ilmakehästä poistuu hiilidioksidia suunnilleen saman verran kuin sinne saapuu.Kerrohan sitten, mikä tätä "tasapainoa" säätelee?

Fysiikka.
Mistä ihmeessä luonto tietää, mikä on sitä oikeata CO2:sta ja mikä ihmisten jätöstä?

Ei tietenkään mistään, eikä tarvitsekaan,

CO2 on liukeneva kaasu, joten mitään tarkkoja pitoisuuksia ei jäätiköistä tai sedimenteistä voi saada.

Höpö höpö, meinaatko että space alieenit ovat peukaloineet jääcoreja? Nykyinen tarkkuus on vallan riittävä.
Straw Man
Viestit: 210
Liittynyt: 17.02.2009, 15:57:28

Re: CO2-pitoisuuden nousu seuraus lämpenemisestä

Viesti Kirjoittaja Straw Man »

Lorentz3 kirjoitti:Höpö höpö, meinaatko että space alieenit ovat peukaloineet jääcoreja? Nykyinen tarkkuus on vallan riittävä.


Sori vaan, ei ole. Jäätikön ilmakuplat eivät ole hermeettisiä säiliöitä.
Vastaa Viestiin