Auringon säteilyn kasvulla ilmakehässä 2001–2019 oli sama vaikutus kuin hiilidioksidin kasvulla 1750–2011

Ilmastotutkimukseen sekä sitä sivuaviin tutkimusaiheisiin liittyvät keskustelut

Valvoja: Hallitus

AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Auringon säteilyn kasvulla ilmakehässä 2001–2019 oli sama vaikutus kuin hiilidioksidin kasvulla 1750–2011

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

2000-luvulla on tapahtunut kaksi muutosta, jotka ovat ristiriidassa IPCC:n ilmastomallien kanssa. Vuosina 2001–2014 satelliittimittauksiin perustuva lämpötila pysyi vakiona ja syntyi käsite lämpötilapaussi, vaikka CO2-emissiot kasvoivat vastaten 31 % kaikista emissioista vuoden 1750 jälkeen. IPCC:n viimeisimmän arviointiraportin AR5 mukaan CO2:n säteilypakote 1750–2011 oli 1,66 Wm-2 ja auringon säteilyn muutos 0,05 Wm-2.

Kuva

Kuva 1. Lämpötilatrendit satelliittimittauksen UAH (tumman punainen käyrä) ja lämpötilasarjan GISTEMP (vaalean punainen käyrä) mukaan vuodesta 2001 eteenpäin.

Vuosien 2015–16 super El NIno päätti paussin ja lämpötila on nyt n. 0,4 °C korkeampi kuin paussin aikana. Kuvassa 1 on kaksi lämpötilasarjaa, jotka osoittavat tämän kehityksen. Tunnetuitten syitten takia GISTEMP on kasvanut 0,2 °C enemmän kuin UAH, mutta se on oma stoorinsa, eikä mennä siihen nyt. Kysymys ei kuitenkaan ole viivästyneestä kasvihuonekaasujen vaikutuksesta, kuten ilmastoeliitin edustajat ovat ehdottaneet, vaan syynä on auringon säteilyn kasvu eli lyhytaaltoinen säteily, jonka muutos 2001–2019 oli 1,68 Wm-2 ja josta n. 1,2 Wm-2 on tapahtunut vuoden 2014 jälkeen, kuva 2. Siis tekijä, jonka pitäisi IPCC:n mukaan olla vakio, on nostanut lämpötilaa 20 vuodessa saman verran, johon CO2:lla on mennyt 270 vuotta.

Kuva
Kuva 2. Säteilymuutokset auringon säteilyssä (TSI), lyhytaaltoisessa säteilyssä lämmittäen maapalloa (SW) ja maapallon säteilemässä pitkäaaltoisessa säteilyssä (LW).

Maaliskuusta 2000 on ollut saatavilla CERES-satelliittien maapalloa kattavat tarkat säteilymittaustiedot. NASA:n CERES-tiimin johtaja Dr. Loeb on julkaisut tutkijatiimin kanssa artikkelin, jossa todetaan tämän tosiasian olevan syy viime vuosien nousseeseen lämpötilaan ja oma artikkelini on päätynyt saman tulokseen. Syy ei ole auringossa vaan alapilvisyydessä tapahtunut muutos, jonka takia pilvet heijastavat vähemmän auringon säteilyä takaisin avaruuteen (maapallo heijastaa n. 30 % auringon säteilystä takaisin avaruuteen).

Kuva
Kuva 3. IPCC:n mallin mukaan laskettu lämpötilamuutos (musta käyrä), GISTEMP lämpötila (punainen käyrä), SW säteily (keltainen käyrä) ja antropogeeniset tekijät IPCC:n mukaan (vihreä yhtenäinen käyrä).

Vuoden 2019 lopun lämpötila oli NASA:n GISTEMP-lämpötilasarjan mukaan 0,65 °C korkeampi kuin v. 2000, kuva 3. IPCC:n ja NASA:n tieteen mukaan tänä ajanjaksona kasvihuonekaasujen ja aerosolien vaikutus on 0,3 °C ja lyhytaaltoisen säteilyn vaikutus 0,8 °C eli yhteensä 1,1 °C, joka on n. 70 % korkeampi kuin mitattu GISTEMP-lämpötilamuutos. Virhe UAH-lämpötilaan verrattuna on 150 %. Lyhytaaltoisen säteilyn muutos osoittaa, että se on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa ja IPCC:n ilmastomallit käyvät liian kuumina. Omassa ilmastomallissani ei ole tällaista suurta virhettä, kuva 4. Kun IPCC on hiljaa, niin myös media vaikenee.

Kuva
Kuva 4. Ollilan malli (musta käyrä ja mitattu UAH lämpötila (punainen käyrä).

Tämä juttu on päivitys alkuperäiseen juttuuni, joka olen jo julkaissut omalla nettisvustollani Climatexam.

Olen tämän vuoksi jättänyt matemaattisfysikaaliset perustelut vähemmälle. NASA julkaisi vielä puoli vuotta sitten hyvin harvakseltaan päivityksiä CERES-satelliittimittausdataan. Nyt päivitys tehdään kahden kuukauden välein. Uusimmat mittaukset osoittavat, että edelleen lyhytaaltoisen säteilyn lyhytaikainen kasvu selittää täysin 2000-luvun lämpötilapaussin katkeamisen varsinkin IPCC:n mallin mukaan. Tätä ei ole ilmastoeliitti ja varsinkaan media noteerannut millään tavalla. Ilmastoeliitti on hiljaa, koska suuri yleisö kuvittelee, että syynä lämpötilapaussin loppumiseen on kasvihuonekaasut. Heillä ei ole mitään intressiä korjata tätä väärää tietoa.

Loppupäätelmä

2000-luvun lämpötilapaussin loppumisen on aiheuttanut auringon lyhytaaltoisen säteilyn kasvusta johtuva lämpeneminen. IPCC:n ilmastomalli johtaa yli 70 %:n virheeseen muutaman vuoden aikana osoittaen, että mallissa on kaksi perusvikaa: hiilidioksidin vaikutus on noin kaksi kertaa liian suuri ja veden positiivinen takaisinkytkentä aiheuttaa kaikkien ilmastopakotteiden lämpenemisvaikutukseen n 100 prosentin virheen. Ilmastoeliitti vaikenee auringon säteilyn vaikutuksesta viime vuosina ja asiasta on ilmeisesti vain kaksi tutkimustulosta, joissa asia todetaan. Media ei ole asiasta tietoinen, koska media ei hyväksy informaatiota, joka tulee IPCC:n ulkopuolelta.
unbiased
Viestit: 1520
Liittynyt: 13.01.2015, 09:31:57

Re: Auringon säteilyn kasvulla ilmakehässä 2001–2019 oli sama vaikutus kuin hiilidioksidin kasvulla 1750–2011

Viesti Kirjoittaja unbiased »

AnteroOllila kirjoitti: 19.08.2020, 05:58:09 ...Vuosina 2001–2014 satelliittimittauksiin perustuva lämpötila pysyi vakiona ja syntyi käsite lämpötilapaussi, vaikka CO2-emissiot kasvoivat vastaten 31 % kaikista emissioista vuoden 1750 jälkeen.

...Vuosien 2015–16 super El NIno päätti paussin ja lämpötila on nyt n. 0,4 °C korkeampi kuin paussin aikana.

Vuoden 2019 lopun lämpötila oli NASA:n GISTEMP-lämpötilasarjan mukaan 0,65 °C korkeampi kuin v. 2000,
Kun en noihin simulaatioihin luota, pitää laskea teoreettisesti, mitä 1,68 W/m² säteilypakote vaikuttaisi lämpötiloihin 4 vuoden aikana.
Lisäenergiaa tulisi 6,9*10²¹ J/a (a=vuosi). Jos se kaikki jäisi maapallolle, energiaa kertyisi 4 vuodessa 2,8*10²² J. Merien pintaveden (700m sekoittuva osa) lämpökapasiteetti on 10²⁴ J/K ja pintaveden lämpötila määrää tietenkin alailmakehän keskimääräisen lämpötilan, koska ovat läheisessä kontaktissa. Jos lämpötila olisi kohonnut mainitun 0,65 astetta KESKIMÄÄRIN, meriveden pintalämpötilan olisi tullut kohota myös 0,65 astetta, johon olisi tarvittu energiaa 6,5*10²³ J. Liki 100 kertaa enemmän. Osa lämmöstä olisi lisäksi kulunut maa-alojen lämmittämiseen, joten säteilyä olisi tarvittu vieläkin enemmän.

Vahvistukseski jutulleni, auringon säteily lämmittää vain hiukan ilmakehää (30%), pääosin auringon lämpösäteilyn energia (70%) muuttuu lämmöksi merissä ja maa-alueilla. No, simulaatio tämäkin, mutta siihen tarvittiin vain taskulaskin. Todennäköisintä on kuitenkin lämpötilojen normaali vaihtelu muutaman asteen rajoissa moninaisista syistä. Lämpötila vuonna 1998 alussa oli samaa luokkaa kuin 2020 lopussa ja pysyi korkeana liki koko vuoden. Miten se sopii simulaatioihin?

Ilmaston lämpeneminen on simulaatioita eikä juuri mitään muuta. Ilmakehän lämpötila seuraa merien ja maan pinnan lämpötilaa KESKIMÄÄRIN. Muu ei ole mahdollista 1). Joten jos olisi kysymyksessä todellinen ilmaston MUUTOS eikä vain VAIHTELU, merien lämpötilojen olisi tullut kohota yhden asteen. Muutosta ei ole tapahtunut, joten ilmaston lämpötila vaihtelee ja 100 vuotta on keskiarvoon liian lyhyt aika.

1) Tämän voi helpommin ymmärtää mallilla maapallosta suhteessa 1:10 000 000, jossa maapallon halkaisija olisi 1,2 metriä. Troposfääri olisi noin 1 millin kerros pallon pinnalla. Voi hyvin kuvitella, että mallin ilmakehä seuraa pallon pinnan lämpötilaa, mallissa jopa nopeasti. Mallin aikaskaala olisi 1:3162 (kiihtyvyys sama), joten mallin tunti vastaisi maapallolla 4,3 kuukautta.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Auringon säteilyn kasvulla ilmakehässä 2001–2019 oli sama vaikutus kuin hiilidioksidin kasvulla 1750–2011

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Meren sekoittumiskerroken paksuudeksi lasketaan yleensä 75 metriä eikä 700 metriä. Kokeellisiin mittauksiin perustuvat analyysit päätyvät meren kohdalla aikavakioon 2,74 kuukautta ja maa-alueen kohdalla 1,04 kuukautta. Esimerkki Suomenlahdelta. Toukokuun alussa meri vapautuu jäästä ja pintalämpötila noin 0 astetta ja heinäkuussa uimaversi on päälle 20 astetta. Muutos tapahtui n. 3 kuukaudessa. Maapallon pinta säteilee infrapunasäteilyä sen pinnan lämpötilan mukausesti.

Maapallon lämpötilaa muuttavat pääasiassa auringon säteily, pilvisyyden muutokset ja kasvihuonekaasujen pitoisuudet. Ns. luonnollinen vaihtelu ei voi ohittaa näitä dynamiisia viiveitä, jotka liittyvät maapallon pintalämpötilaan eli niillä ei ole mitään oikotietä. Nopeimpia muutoksia on ENSO-ilmiön aiheuttamat muutokset ja ne todella tapahtuvat jopa vuodessa. Siitä dynamiikka tunteva voi vetää jo varsin varmoja johtopäätöksiä. EL Nino - ilmiössä puolet lämpötilamuutoksesta tulee ilmakehän vesimäärän nopeasta kasvusta.

Olen tehnyt dynaamisia simulointeja muutamaan otteeseen ja korrelaatiot ovat hyviä mallin ja mitatun lämpötilan kesken. Tässä tutkimuksessa silmälläkin näkee, että mallin muutokset osuvat erittäin hyvin yhteen mittausten kanssa. Korrelaatio on luokkaa 0,8, joka on erittäin hyvä.
unbiased
Viestit: 1520
Liittynyt: 13.01.2015, 09:31:57

Re: Auringon säteilyn kasvulla ilmakehässä 2001–2019 oli sama vaikutus kuin hiilidioksidin kasvulla 1750–2011

Viesti Kirjoittaja unbiased »

Kuva
A summary of the path of the thermohaline circulation. Blue paths represent deep-water currents, while red paths represent surface currents.

Ihmettelin, mikä meren aikavakio? Löytyihän sille lähde, Anteron blogi. Siinä silmään pisti yhtälö tai kaava
"Pilvisyyden vaikutuksen laskin jo aikaisempien tutkimusten yhteydessä johtamani kaavan avulla
dT = – 0,11 * CL-%"
Tuli mieleen eräs lääketieteen väitöskirja, joka hylättiin, kun tekijä käytti eikä kuitenkaan hallinnut differentiaaliyhtälöitä. Differentiaali dT äärettömän pienenä ei tietenkään voi olla makrosuureitten summa.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Auringon säteilyn kasvulla ilmakehässä 2001–2019 oli sama vaikutus kuin hiilidioksidin kasvulla 1750–2011

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Meren ja maan aikavakioiden tarkat arvot (2,74 ja 1,04 kuukautta) ovat peräisin Kauppisen työryhmän julkaisusta, jota olen referoinut tutkimuksissani. Blogissani kirjoitin, että en kirjoita nyt mitään tieteellistä tekstiä tarkkoine referaatteineen.

Kirjoittaja on arvellut lainaamansa yhtälöä joksikin differentiaaliyhtälön tekeleeksi. Sitä se ole ja tunnen kyllä differentiaaliyhtälöt. Olen tehnyt diplomi- ja lisensiaattityöni prosessidynamiikasta, jossa kaikkien teoreettisten analyysien perusta lähtee differentiaaliyhtälöistä.

Kirjoittaja on kyllä tunnistanut, että yhtälössä on symbolivirhe. Absoluuttisen pilvisyys-%:n sijaan minun olisi pitänyt käyttää loogisesti merkintää dCL-%. Pikkukirjain d tarkoittaa tässä yhteydessä muutosta. Olen huomannut, että omia merkintä- ja kirjoitusvirheitään on vaikea huomata. Yleensä arvioijat huomaavat jopa kaikki pilkkuvirheetkin. Yhtälö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun pilvisyys-% kasvaa pysyvästi 1 prosentin, niin maapallon lämpötila putoaa 0,11 C. Asiavirheestä tässä ei kylläkään ole kysymys, koska yhtlön käyttötapa selviää itse tekstistä.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Auringon säteilyn kasvulla ilmakehässä 2001–2019 oli sama vaikutus kuin hiilidioksidin kasvulla 1750–2011

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Unbiased on laittanut kuvan merten termohaliinikierroista, jotka tunnetaan huonosti ja vielä huonommin niihin liittyvät aikavakiot eli muutosten vaatima aika. Tutkijat ovat puhuneet jopa tuhansien vuosien viiveistä. Pohjois-Atlantin oskilaatio NAO aihtelee muistaakseni noin 30 vuoden jaksoissa.

Pari seikkaa tuon esiin liittyen lyhyen aikavälin lämpötilamuutoksiin. Humlum on todennut, että trooppisen meren ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutosten välillä on noin 11 kuukauden viive. Olen käyttänyt tätä viivettä ja se antaa erinomaisen korrelaation. Golf-virralta vie noin 3 kuukautta virrata Floridan niemeltä Jäämerelle. Tuo valtava vesimäärä ei voi kadota mustaan aukkoon, vaan se jatkaa syvällä pinnan alla ja palautuu kahtena kylmänä merivirtana takaisin keskiselle Atlantille. Aikaviive 11 kuukautta on varsin hyvä arvio, siitä minkä ajan siirtyminen Jäämereltä päiväntasaajaseudulle voisi viedä. Pohjois-Atlantilla ilmakehän CO2 imeytyy mereen ja siirtyy kylmien merivirtojen mukana päiväntasaajaseudulle, jossa se lämpenee ja vapauttaa CO2:n takaisin ilmakehään. Samalla aika suuret määrät CO2:ta absorboituu pysyvästi syvempiin merikerroksiin.
unbiased
Viestit: 1520
Liittynyt: 13.01.2015, 09:31:57

Re: Auringon säteilyn kasvulla ilmakehässä 2001–2019 oli sama vaikutus kuin hiilidioksidin kasvulla 1750–2011

Viesti Kirjoittaja unbiased »

Niinpä, mitkä voimat panevat meriveden liikkeelle? Siihenkin minulla on itsenäinen ajatus. On aivan selvää, että suurten merivirtojen aiheuttaja ei ole tuuli, eikä veden tiheys tai lämpötila. Veden panevat liikkeelle astronomiset voimat, maan, kuun, auringon gravitaatio ja maan pyöriminen. Vuorovesi-ilmiöt ovat tästä selvä näyttö. Karkeasti laskien 20000 kuutiokilometriä vettä kiertää kahdesti päivässä maapallon ympäri. Kaipa se joitakin virtauksia panee käyntiin.
Vastaa Viestiin