Kasvihuoneilmiön määritelmä

Ilmastotutkimukseen sekä sitä sivuaviin tutkimusaiheisiin liittyvät keskustelut

Valvoja: Hallitus

AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

IPCC:n kasvihuonemääritelmä on fysiikan lakien vastainen

Tämä kirjoitukseni perustuu kahteen julkaistuun artikkeliini koskien IPCC:n kasvihuonemäärittelyä, jonka olen osoittanut olevan fysiikan lakien vastainen. Laajempi kuvaus löytyy nettisivustoltani, jossa on myös kirjallisuusviitteitä: https://www.climatexam.com/2018-2.

Yritän pitää tämän jutun mahdollisimman lyhyenä keskittyen oleelliseen. Olen peruskoulutukseltani prosessi- ja automaatioinsinööri, jolle aine- ja energiataseiden tekeminen on perusosaamista. Jutussani käyttämät tarkat arvot perustuvat omiin tutkimuksiini, mutta ovat oleellisesti IPCC:n käyttämien virhearvojen sisällä.

Maapallo on energiatasapainossa sekä ilmakehän ylärajalla, itse ilmakehässä ja maanpinnalla. Maapallo saa satelliittimittausten perusteella auringosta lyhytaaltoista energiaa 240 W/m^2 ja saman verran maapallo säteilee eli emittoi pitkäaaltoista infrapunasäteilyä avaruuteen. Maanpinta absorboi 165 W/m^2 ja ilmakehä absorboi 75 W/m^2 aurinkoenergiaa, vaikka useissa tieteellisissä artikkeleissa sanotaan, että ilmakehä ei absorboi.
Tuo avaruuteen menevä energiavuo 240 W/m^2 jakautuu ilmakehän läpimenevään osuuteen 28,5 W/m^2 ja ilmakehän emittoimaan energiavuohon 211,5 W/m^2. Ilmakehä säteilee mittausten mukaan alas maanpinnalle 345,6 W/m^2 eli jostain ilmakehään tulee energiaa yhteensä 211,5 + 345,6 = 557,1 W/m^2.

Kuva

Maapallon pinta emittoi infrapunasäteilyä Planckin lain ja mittausten mukaan 395,6 W/m^2, josta siis 28,5 W/m^2 sujahtaa läpi ilmakehän ilman vaikutusta ja ilmakehään absorboituu 367,1 W/m^2. Ilmakehään tulee kolme muuta energiavuota, jotka ovat lyhytaaltoisen energian absorptio 75 W/m^2, latenttilämpö 90,8 W/m^2 ja lämpimän ilman kumpuaminen 24,2 W/m^2. Näiden neljän ilmakehään tulevan energiavuon määrä on yhteensä 557,1 W/m^2 eli ilmakehän energiatase on tasapainossa.

Tässä kohtaa on sopivaa huomata, että jos ilmakehä ei säteilisi energiavuota 345,6 W/m^2 maanpinnalle, niin energiatase olisi toivottomasti epätasapainossa. Puhutaan valtavista energiavirroista, jotka liikkuvat koko ajan ilmakehästä sisään ja ulos. Jos ilmakehä ei säteilisi energiaa maanpinnalle, niin se lämpenisi hetkessä yli kaikkien rajojen.

Nyt on siis kyse kasvihuoneilmiöstä. Maanpinnalle tulee energiaa 165 W/m^2 + 345,6 W/m^2 eli yhteensä 510,6 W/m^2, joka on yli kaksi kertaa enemmän kuin maapallon auringosta saama nettoenergia 240 W/m^2. Kasvihuoneilmiön vaikutus ei ole kuitenkaan täsmälleen sama kuin tuo 345,6 W/m^2, koska siinä on mukana ilmakehän absorboima energiavuo 75 W/m^2. Kun se otetaan huomioon, niin ilmakehän säteilemä ”ylimääräinen” energia on 345,6-75,0 = 270,6 W/m^2. Onko ilmakehässä ikiliikkuja eli tekeekö ilmakehä energiaa tyhjästä. Ei tee.

Lopulta päästään villakoiran ytimeen ja koko siihen ilmiöön, johon IPCC perustaa ilmastomallinsa eli kasvihuoneilmiöön. IPCC on itse määritellyt kasvihuoneilmiön (tietyistä syistä) eikä vedonnut mihinkään tieteellisiin julkaisuihin. Määritelmä kuuluu näin: ”Ilmakehän aineosat – (kasvihuonekaasut ja pilvet) – absorboivat suurelta osin maanpinnan emittoiman pitkäaaltoisen säteilyn (myös kutsutaan infrapunasäteilyksi), ja nämä aineosat emittoivat pitkäaaltoista säteilyä kaikkiin suuntiin. Tämän pitkäaaltoisen säteilyn alaspäin suuntautuva komponentti lisää lämpöä ilmakehän alimpiin kerroksiin ja maanpinnalle (kasvihuoneilmiö)”.

Tällaisissa määritelmissä jokainen sana ja sen merkitys on oleellinen ja myös se on oleellista, mitä ei sisällytetä määritelmään. Lyhyesti sanottuna IPCC:n mukaan kasvihuonekaasujen ja pilvien absorboima infrapunasäteilyn energiamäärä säteilee maanpinnalle ja se on kasvihuoneilmiön suuruus.
Tämän määritelmän mukaisesti mm. Kiehl & Trenberth ja Schmidt & al. (myöhemmin S) ovat laskeneet kasvihuonekaasujen ja pilvien osuuden kasvihuoneilmiössä. Kokonaisabsorption suuruus S:n laskelmissa on maanpinnan säteilemän energiavuon ja avaruuteen menevä menevän energiavuon erotus 155 W/m^2. Minun arvoni on 395,6 – 240 = 155,6 W/m^2 eli ei oleellista eroa. Spektrianalyysilaskelmilla S on päätynyt hiilidioksidin (CO2) absorptioarvoon 21,7 W/m^2 ja minun vastaavat laskelmat osoittavat arvoa 20,1 W/m^2 – ei oleellista eroa. S päätyy lopulta tulokseen, että CO2:n osuus kasvihuoneilmiössä on 19 % ja minun vastaava luku on 13 %. Molemmat ovat vääriä tuloksia.

IPCC:n määritelmässä on fysiikan lakien vastainen oletus, että infrapunasäteilyn absorptio 155,6 W/m^2 pystyy säteilemään alas maanpinnalle 270,6 W/m^2. Energiaa ei synny tyhjästä, mutta IPCC:llä on ikioma ikiliikkuja ilmakehässä. Eikä myöskään energia katoa suljetussa systeemissä. Tuo erotus on 270,6 – 155,6 = 115 W/m^2 ja se on sama kuin latenttilämmön ja kuuman ilman kumpuaminen eli 90,8 + 24,2 = 115 W/m^2.

Kasvihuoneilmiön eli ilmakehän säteilemän energiamäärän (poislukien aurinkoenergia) selittää täydellisesti nämä kolme energialähdettä: kasvihuonekaasujen ja pilvien aiheuttama infrapunasäteilyn absorptio 155,6, latenttilämpö 90,2 ja lämpimän ilman kumpuaminen 24,12 eli yhteensä 270,6 W/m^2.

Kun CO2:n osuus kasvihuoneilmiössä lasketaan luvusta 270,6 W/m^2, niin sen osuus on vain 7,4 %. Varsin kaukana edelleen yleisesti referoidusta K&T:narvosta 26 %, joka on laskettu kaiken lisäksi väärällä ilmakehällä. Tarkempi analyysi osoittaa, että IPCC:n ilmastomalleja ei voida sovittaa tähän kasvihuoneilmiön kokonaislämpenemiseen, joka on pitoisuudella 400 ppm vain 2,5 astetta. Mutta kuinka ollakaan oma ilmastomallini, jonka ilmastoherkkyysarvo on 0,6 astetta, istuu kasvihuoneilmiön kokonaisuuteen saumattomasti.

Tarjosin artikkelia yli vuoden aikana kymmeneen ilmastoalan ammattilehteen mukaan lukien Nature ja Science. Molemmat ilmoittivat, että eivät julkaise sen vuoksi, että tämä tulos ei kiinnosta ilmastoalan tiedeyhteisöä ja he eivät perusta päätöstä siihen, että juttu olisi tieteellisesti väärä. Muut lehdet yrittivät keksiä kaikenlaisia tekosyitä ja yksi erittäin arvostettu lehti ei vertaisarvioinnissaan sanallakaan puuttunut itse kasvihuonemääritelmään (Sic!). Tilanne on tullut sellaiseksi, että monet toisinajattelijat (contrarian) kuten Judith Curry ovat tulleet siihen tulokseen, että he eivät enää edes vaivaudu lähettämään juttujaan lehtiin, koska vertaisarvioinneissa on liian helppo lytätä mikä tahansa tutkimus, jos niin on tarve.

Odotan mielenkiinnolla, pystyvätkö Ilmastofoorumin lukijat löytämään tieteellisen virheen minun kasvihuonemääritelmästäni. Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä, mutta en pitemmin vastaa niihin kommentteihin, joissa ei ole tieteellisiä perusteita tai joissa mitätöidään mitattuja säteilyarvoja.
Viimeksi muokannut AnteroOllila, 08.10.2019, 17:22:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

En löytänyt keinoa korjata kirjoitusvirheitä julkaistussa kirjoituksessa. Seuraava lause voi vaikuttaa epäloogiselta:
"Kasvihuoneilmiön ei ilmakehän säteilemän energiamäärän (poislukien aurinkoenergia) selittää täydellisesti nämä kolme energialähdettä:"

Pitäisi olla:
"Kasvihuoneilmiön eli ilmakehän säteilemän energiamäärän (poislukien aurinkoenergia) selittää täydellisesti nämä kolme energialähdettä:"
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Kasvihuonemäärittelyn karkeassa virheessä ollaan ilmastohuijauksen ytimessä. Kuten toisinajattelijat ovat huomanneet, niin Wikipedian selitykset ovat aika tarkasti IPCC:n ilmastotieteen mukaisia. Tässä kohtaa on merkittävä ero. Ensinnäkin Wikpedia tunnustaa, että ilmakehän säteily riippuun sen lämpötilasta kuten Planckin laki edellyttää. IPCC ei mainitse koko asiaa. Toiseksi Wikipedia käyttää Kiehl & Trenberthin lukuja, joiden mukaan ilmakehän infrapunasäteilyn absorptio on 350 W/m^2 ja maanpinnalle tuleva säteily on 324 W/m^2. Nyt edes fysiikan professori ei näe näissä luvuissa mitään ristiriitaa. Jos Wikipedia osoittaisi IPCC:n mukaiset luvut, että absorptio onkin 125 W/M^2 (K & T:n luku) ja maanpinnalle tuleva säteilyn suuruus on 324 W/m^2, niin fysiikan peruslakeja tuntevalla rupeaisi hälytyskellot heti soimaan, että ei ole mahdollista. On siis aivan suunniteltua esittää asia eri tavalla kuin IPCC:n kasvihuoneteoria edellyyttä, ja jonka mukaan kasvihuonekaasujen osuudet on laskettu IPCC:tä myötäilevien tutkijaryhmien papereissa.

Toinen merkki huijauksesta on, että raporteissaan AR4 ja AR5 IPCC käsittelee kasvihuonekaasujen osuutta kasvihuoneilmiössä parin lauseen verran ja esittää vain karkean haarukan CO2:n osuudesta eli 9 -26 %. Kuitenkin IPCC osaa mielestään laskea CO2:n osuuden tänä päivänä ja erikoisesti vuoden 2100 skenaarioissa 0,1 asteen tarkkuudella. Se on IPCC:n tiedettä, että ei tiedetä ja sitten yhtäkkiä tiedetäänkin.
Tronic
Viestit: 351
Liittynyt: 15.08.2010, 16:38:00

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja Tronic »

En osaa suoraan sanoa mitään laskelmistasi, vaatii hieman paneutumista -- palaan myöhemmin asiaan. Voitko linkata journaleissa julkaisematta jääneet paperisi?

Aihetta sivuava kontraarinen, myöskin perusfysiikkaa mittauksiin soveltava tutkimus, joka päätyy samaan teesiin: https://globalwarmingsolved.com/2013/11 ... apers-1-3/
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Olen julkaissut nämä kaksi artikkelia alemman tason lehdessä. Viitteet ja linkt löytyvät oman nettisivustoni jutun lopusta.
Tällä hetkellä minulla on kaksi juttua arviointivaiheessa, jotka molemmat ovat jo olleet vähintään kahdessa lehdessä arvioitavana.
Tilanne on mielestäni se, että kertaakaan en ole saanut julkisuudessa sellaista palautetta artikkeleistani, joita on yhteenäs 16, että joku olisi pystynyt osoittamaan tieteellisen virheen, vaikka tuskin ne ovat täydellisiä niin kuin ei ole mitkään muutkaan tieteelliset artikkelit.

Kun toisinajattelijat pakotetaan käyttämään vähemmän arvostettuja lehtiä, niin sitten on helppo vetäytyä sen taakse, että juttua ei ole ole julkaistu Science- tai Nature-lehdessä. Itse asiassa yksikään IPCC:n ilmastomallien viidestä perusjutuista ei ole julkaistu kyseisissä lehdissä.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Linkissä oleva yhteys johtaa perheyritys Connolyn (isä, vaimo ja poika) nettisivustolle, jossa he selittävät kolmen julkaisunsa perussanomaa kasvihuoneilmiöstä tai paremminkin siitä, että sitä ei ole olemassa.

Aloitan tästä perusväitteestä. Mikä on oikea määritelmä kasvihuoneilmiölle? Sille voidaan esittää kaksi kiistatonta huomiota mittauksiin perustuen. Ensiksi se, että maapallo säteilee 240 W/m^2 energiaa avaruuteen, joka vastaa Planckin lain mukaan lämpötilaa -18 astetta, mutta maanpinnan keskilämpötila onkin +15 astetta. Tätä ilmiötä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi, vaikka se onkin hieman harhaan johtava nimi.

Jotta jokin tekijä voi voisi vaikuttaa maapallon pintalämpötilaan, se on tehtävä se vaikuttamalla suoraan maapallon pintaan. Maapallon ilmakehään saapuu auringon säteilyä noin 340 W/m^2, mutta se ei määrää maapallon pintalämpötilaa, koska se ei koskaan pääse kokonaisuudessaan maanpinnalle saakka, vaan n. 100 W/m^2 heijastuu takaisin avaruuteen. Vain 165 W/m^2 absorboituu suoraan maanpintaan. Loppu 75 W/m^2 absorboituu ilmakehään, joten senkin on löydettävä tiensä maanpinnalle.

Kyllä tämä 75 W/m^2 säteilee maanpinnalle, mutta ei enää lyhytaaltoisena vaan infrapunasäteilynä ilmakehästä, joka säteilee maanpinnalle yhteensä 346 W/m^2. Sieltä tulikin paljon enemmän kuin tuo 75 W/m^2 eli ”ylimääräistä” energiaa 271 W/m^2. Siinä on se toinen konkreettinen todiste, että maapallolla on kasvihuoneilmiö. Jos maapallolla ei olisi ilmakehää, ei olisi kasvihuoneilmiötäkään. IPCC sanoo, että jos ei olisi kasvihuonekaasuja, niin ei olisi kasvihuoneilmiötä, jonka olen osoittanut fysiikan lakien vastaiseksi.

Olen osoittanut yksinkertaisilla energiataselaskelmilla, että kasvihuonekaasujen absorptio on vain osa kasvihuoneilmiötä. Connollyt eivät muuten sanallakaan viittaa siihen tosiasiaan, että ilmakehä emittoi infrapunasäteilyä alas maanpintaan. Ei sanaakaan, joka on aina osoitus, että perusteet eivät ole kunnossa. Jos haluaa esittää uuden teorian, niin ensin on osoitettava, mikä on pielessä vanhassa teoriassa tai mallissa.

Connollyt väittävät myös, kasvihuoneteorian mukaan ilmakehä ei ole energiatasapainossa. En ole koskaan nähnyt tällaista väitettä yhdistettynä kasvihuoneteoriaan. Omat laskelmani perustuvat nimenomaan siihen, että myös ilmakehä on energiatasapainossa, koska muuten se joko lämpenisi tai kylmenisi jatkuvasti.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Olen nähnyt myös näillä palstoilla - kuten muillakin vastaavilla - kommentteja, että ei se ilmakehä säteile energiaa maanpinnalle ja jos säteileekin, niin ei se ainakaan lämmitä maanpintaa. Tuossa väitteessä noin kirjoitettuna on jo sinällään ristiriita.

Ilmakehän infrapunasäteily maanpinnalle on yksinkertainen tosiasia, joka perustuu mittauksiin. Tässä kaksi linkkiä. Ensimmäinen on Wild et al., jonka energiatasetta IPCC on käyttänyt AR5:ssa. Stephens et al. olisi ollut parempi, joka on hyvin lähellä minun esitystäni, joka on tietysti paras ja täydellisin. Olen ainut, joka on esittänyt energiataseen pilvettömälle taivaalle, pilviselle taivaalle ja keskimääräiselle taivaalle. Kaikissa muissa energiatase-esityksissä on sellainen pieni mutta kiusallinen fysiikan lakien vastainen kuvaus, että maanpinnasta heijastuva infrapunasäteily lävistää pilvet ilman mitään absorptiota. Toinen linkki on artikkeliin Zhang et al., jonka lukuja olen itse käyttänyt energiataselaskelmissani.

https://link.springer.com/article/10.10 ... 014-2430-z
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com ... 03JD004457

Muutama sana tuosta väitteestä, että ilmakehän säteilyn lämmittävä vaikutus maanpinnalle on vastoin termodynamiikan 2. lakia, että kylmemmästä kappaleesta ei voi siirtyä energiaa lämpimämpään kappaleeseen eli se ei voi lämmittää lämmintä kappaletta. On selvää, että nettolämpövuo on lämpimästä maanpinnasta kylmempään ilmakehään. Saharassa pilvettömän yön aikana voi käydä niin, että ämpärissä oleva vesi jäätyy. Stefan-Bolzmannin laki käytännössä eli energiavirta on verrannollinen lämpötilojen neljänsien potenssien eroon. Siksi myös autokatokset pitävät autojen ikkunat kirkkaina, kun naapurin auton lasit taivasalla ovat jäässä. Näin käy minun ja naapurin auton kanssa jatkuvasti, kun minulla ei ole autokatosta. Jos mitataan kirkasta yötaivasta, niin sieltä tuleva lämpövuo on huomattavasti pienempi kuin päiväsaikaan.

On väärä yksinkertaistus sanoa, että kylmä ilmakehä lämmittää maanpintaa, mutta fysikaalinen tosiasia on, että ilmakehä säteilee infrapunasäteilyä maanpinnalle ja jos sieltä ei tulisi mitään, niin maanpinnan lämpötila jäähtyisi sinne lähelle -18 astetta. Ilmakehä on avain kasvihuoneilmiössä – ei pelkästään kasvihuonekaasut.

Lisäkommentti 8.10.19 klo 17:35. Lainaus Wikipediasta:
"Jäljempänä esitettävien kaavojen avulla voidaan laskea, että kun ihmisen pinta-ala on noin 2 m2 ja lämpötila noin 307 K (34 °C), ihmisestä lähtee jatkuvasti säteilyä noin 1 000 watin teholla. Sisätiloissa, jossa lämpötila on 296 K (23 °C), hän saa tästä takaisin huoneen seinistä, katosta ja muiden ympäröivien esineiden lähettämänä säteilynä, joten nettomääräinen lämmön poistuminen on vain noin 100 wattia"

Tämä lainaus vahvistaa, että myös kaikki aineet ja pinnat lähettävät lämpösäteilyä ja sillä on merkitystä kuumemman kappalleen lämpötilan kannalta.
Viimeksi muokannut AnteroOllila, 08.10.2019, 17:36:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Löysin toisenkin kirjoitusvirheen tekstistäni:

IPCC:n määritelmässä on fysiikan lakien mukainen oletus, että infrapunasäteilyn absorptio 155,6 W/m^2 pystyy säteilemään alas maanpinnalle 270,6 W/m^2.

Tämä lause pitäisi olla:

IPCC:n määritelmässä ei ole fysiikan lakien mukainen oletus, että infrapunasäteilyn absorptio 155,6 W/m^2 pystyy säteilemään alas maanpinnalle 270,6 W/m^2.

Kiusallista, että kirjoitusvirheitä ei pysty korjaaman jälkikäteen.
Carbonautti
Viestit: 987
Liittynyt: 01.09.2015, 19:59:12

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja Carbonautti »

AnteroOllila kirjoitti: 08.10.2019, 13:59:07 ...
Kiusallista, että kirjoitusvirheitä ei pysty korjaaman jälkikäteen.
Oletko kokeillut painaa kynäsymbolia (muokkaa tekstiä)?
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Kiitos vinkistä. Se toimii.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Laitan lisäkommentin aiheesta, josta löytyy hyvin erilaisia näkemyksiä ja tietoa netistä. Kysymys on siitä, pystyykö kaasumainen aine säteilemään infrapunasäteilyä Planckin lain mukaan vai ei. IPCC kirjoittaa määritelmässään, että kasvihuonekaasut säteilevät infrapunasäteilyä kaikkiin suuntiin ja osa siitä tulee alas maanpinnalle. Hartmann kirjoittaa kasvihuonemääritelmässään, että ilmakehä säteilee infrapunasäteilyä.
Wikipedia kirjoittaa asiasta näin:

”Kaikki aine, jonka lämpötila poikkeaa absoluuttisesta nolla¬pisteestä, lähettää lämpösäteilyä. Lämpösäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka saa aikaan aineessa olevien varattujen hiukkasten lämpöliike. Kaikki aine, jonka lämpötila poikkeaa absoluuttisesta nolla¬pisteestä, lähettää lämpö¬säteilyä. Kun kappaleen lämpötila on korkeampi kuin absoluuttinen nollapiste, atomien välisisissä törmäyksissä atomien tai molekyylien liike-energia muuttuu. Tämä saa aikaan varausten kiihtyvää liikettä ja/tai dipolien värähtelyjä, joiden tuloksena syntyy sähkömagneettista säteilyä, ja säteilyn laaja spektri kuvastaa sitä laajaa energian ja kiihtyvyyksien jakaumaa, joka samassakin lämpötilassa esiintyy”.

Tämä tarkoittaa, että myös typpi- ja happimolekyylit voivat emittoida infrapunasäteilyä ja siten noudattaa Planckin lakia.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Olen kirjoittanut erillisen kirjoituksen tutkimukseni hylkäysperusteista Usarissa:
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveoll ... n-linnake/
Lyhyenä yhteenvetona muutama oleellinen tieto näistä hylkäysperusteista:

1) Neljä lehteä kymmenestä ilmoitti, että tulokset eivät ole tarpeeksi merkittäviä ilmastontutkimusyhteisölle. Kuitenkin tutkimustulos osoittaa IPCC:n kasvihuoneilmiön fysiikan lakien vastaiseksi ja osoittaa, että IPCC:n ilmastomalleja ei voi sovittaa uuden tutkimustuloksen mukaisiksi.
2) Eräs vertaisarvioija ilmoitti, että löydöksille ei ole tarpeeksi teoreettista pohjaa (IPCC:n määrittelyssä ilmeisesti on vankka pohja), joka johtaisi joihinkin tieteellisesti merkittäviin tuloksiin.
3) Eräs toinen arvioija ei turhia kainostellut, vaan hän kirjoitti, että koska kirjoittajalla ei ole säteilylakien tuntemusta, jonka perusteella 156 W/m2 voi saada aikaan 346 W/m2, niin sellaista käsikirjoitusta ei voida julkaista tässä lehdessä. Siis hän oli sitä mieltä, että säteilylakien mukaan ei ole mikään ongelma, että 156 W/m2 absorboitua energiaa voi emittoida 346 W/m2 ilman muuta lisäenergialähdettä. Oma Kommentti: Osoittaa, kuinka härskisti vertaisorvioinnissa voidaan toimia, kun joku syy pitää löytää hylkäämiselle.
4) Koska IPCC:n energiataseessa on otettu huomioon lyhytaaltoisen auringon säteilyn absorptio ilmakehään, niin se selittää myös osaltaan kasvihuoneilmiötä. Oma kommentti: aivan järjetön kommentti.

Yhteensä kuudessa hylkäysperusteessa, jossa yritettiiin löytää tieteellinen peruste hylkäykselle, ei ollut yhtäkään samaa. Sic!

Lopuksi vielä sellainen huomio, että ensimmäisessä artikkelissani oli yksi tieteellinen virhe, mutta yksikään vertaisarvioija ei sitä huomannut. Olin sisällyttänyt auringon lyhytaaltoisen säteilyn absorption 75 W/m^2 osaksi kasvihuoneilmiötä, vaikka se onkin osa auringon vaikutusta 165 + 75 = 240 W/m^2. Huomasin sen artikkelin julkaisemisen jälkeen itse ja siksi kirjoitin toisen lyhyen artikkelin, jossa korjasin tämän mokan. Loppupäätelmä: tekosyitä arvioijat löysivät, mutta ei todellista virhettä eli vertaisarvioinnin laatu on tämän perusteella ihan sattumanvaraista ja laadutonta.

Nature-lehden tekemän kyselytutkimuksen mukaan n. 1700 tutkijan otosjoukossa tulos oli, että n. 70 % tutkijoista ei pystynyt toistamaan julkaistuja tieteellisiä tuloksia. Vertaisarvioitu tieteellinen julkaisutoiminta on ajautunut kriisiin.
Viimeksi muokannut AnteroOllila, 09.10.2019, 01:16:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
unbiased
Viestit: 1520
Liittynyt: 13.01.2015, 09:31:57

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja unbiased »

Puhutaan kovasti energian säteilystä ja absorboitumisesta. Mistähän energiasta on kysymys?
Pitäisi pitää mielessä ainakin se, että lämpöenergia ei ole säteilyenergiaa vaan massallisten hiukkasten liike-energiaa, jonka määrää lämpömittari osoittaa. Johtuuko lämpötilan kohoaminen kasvihuoneilmiöstä vai jostakin muusta syystä. Se pitää selvittää.

Sanotaan vielä selkeästi. Ilmakehästä lämpöenergiaa ei siirry kohti maan pintaa kuin harvoissa poikkeustapauksissa.
Jos on epämääräisyyttä käsitteissä sähkömagneettinen säteily, jota lämmin materia tuottaa, ja lämpöenergia, joka on materian molekyylien liike-energiaa, ei sellaista juttua tulisi julkaista silloinkaan, vaikka juttu tukisi kasvihuoneilmiötä.
Viimeksi muokannut unbiased, 08.10.2019, 21:45:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

Energian siirto säteilemällä on yksi energian siirtomuodoista. Lyhytaaltoinen auringon säteily tai pitkäaaltoinen infrapunasäteily muuttuu lämpöenergiaksi vasta kun se absorboituu johonkin aineeseen. Kasvihuonekaasut voivat absorboinnin avulla muuttaa maanpinnan infrapunasäteilyn lämmöksi ilmakehässä. Kun kasvihuonekaasujen lämpötila nousee, ne siirtävät lämpöenergiaa muihin ilmakehän molekyyleihin törmäysten kautta. Näin menee virallinen selitys lämpötilan noususta eli kineettinen lämpötilavaikutus.

Kuinka paljon kasvihuoneilmiön nousu ja sitä kautta pintalämpötilan nousu kasvihuonekaasujen - lähinnä hiilidioksidin pitoisuuden nousun johdosta - lopulta kasvaa, on sivuroolissa tässä kirjoituksessa. Tutkimuksessani osoitan, että IPCC:n ilmastomallien osoittamaa hiilidioksidin lämmitysvaikutusta ei voi sovittaa hiilidioksidin kokonaislämpenemiseen.

Jos nykyinen CO2-pitoisuus 400 ppm aiheuttaisi vain 1 asteen nousun, niin jokainen ymmärtäisi, että CO2:n pitoisuuden nousu arvosta 280 ppm arvoon 400 ppm, joka IPCC:n mukaan aiheuttaa 0,95 asteen nousun, ei millään mahdu kasvihuoneilmiön kokonaisarvoon. Vaikka 400 ppm aiheuttaa n. 2,5 asteen lämpötilavaikutuksen, niin siltikään IPCC:n mallin lukua ei saa mahtumaan kokonaislämpenemiseen.

Syy on se, että kasvihuonekaasujen absorptio ja siitä johtuva lämmitysvaikutus on erittäin epälineaarinen ja se menee näin: 280 ppm = 2,2 °C, 400 ppm = 2,5 °C ja 560 ppm = 2,8 °C. Ilmastoherkkyys 0,6 °C.
AnteroOllila
Viestit: 72
Liittynyt: 18.04.2013, 11:49:01

Re: Kasvihuoneilmiön määritelmä

Viesti Kirjoittaja AnteroOllila »

unbiased kirjoitti: 08.10.2019, 19:56:55 Puhutaan kovasti energian säteilystä ja absorboitumisesta. Mistähän energiasta on kysymys?
Pitäisi pitää mielessä ainakin se, että lämpöenergia ei ole säteilyenergiaa vaan massallisten hiukkasten liike-energiaa, jonka määrää lämpömittari osoittaa. Johtuuko lämpötilan kohoaminen kasvihuoneilmiöstä vai jostakin muusta syystä. Se pitää selvittää.

Sanotaa vielä selkeästi. Ilmakehästä lämpöenergiaa ei siirry kohti maan pintaa kuin harvoissa poikkeustapauksissa.


En ole kirjoituksessani väittänyt tai esittänyt, että ilmakehän lämpöenergiaa siirtyisi lämmön muodossa maanpinnalle. Olen selkeästi esittänyt, että ilmakehästä siirtyy energiaa maanpinnalle infrapunasäteilyn muodossa. Sille on aivan selkeät perusteet:

1) Ilmakehän energiatase osoittaa, että näin on oltava.
2) Suorat mittaustulokset osoittavat, että tuon infrapunasäteilyn suuruus on n. 346 W/m^2. Mahdoton kiistää.
3) Ilmakehän emittoima säteily perustuu sen lämpötilaan ja se säteilee eli emittoi infrapunasäteilyä Planckin lain mukaan. Poikkeusta Planckin lakiin ei kukaan ole onnistunut osoittamaan paitsi erittäin pienillä nanometrin etäisyyksillä.
4) Olen tehnyt kymmeniä spektrianalyysilaskelmia, joissa olen käyttänyt maapallon keskimääräistä ilmakehämallia, jossa on mahdollisimman tarkat lämpötila- ja paineprofiilit sekä kasvihuonekaasujen pitoisuusprofiilit. Käyttämäni ohjelma Spectral Calculator ottaa kaikki nämä tekijät huomioon ja laskee kasvihuonekaasujen aiheuttaman kokonaisabsorption lisäksi avaruuteen menevän infrapunasäteilyn ja maanpinnalle tulevan infrapunasäteilyn. Pilvettömän taivaan olosuhteissa alaspäin tuleva säteilymäärä on 310.9 W/m^2, joka poikkeaa 1,0 % 13 mittauksiin perustuvan tutkimuksen keskiarvosta 314,2 W/m^2. Avaruuteen menevän säteilyn määrä on 265,3 W/m^2 ja CERES-satelliittien keskiarvo vuosilta 2000- 2010 on 265,8 W/m^2; virhettä 0,19 %.

Spektrianalyysin laskenta lähtee alkeishiukkastasolta eli fotonien emittoitumisesta maanpinnalta ja laskut tehdään ”kilometrin” mittaisilla kaavoilla. Lopputulos on näin vakuuttava ihan makrotasolla, ja tuloksia voidaan verrata mittaustuloksiin. Kaikkien kasvihuonekaasujen laskentatulokset on varmistettu laboratoriokokein ja CO2 vielä Atacaman autiomaan olosuhteissa, joissa veden määrä on hyvin pieni.
Tutkijana voin todeta, että hyvä teoria on paras työkalu, silloin kun sen toimivuus voidaan validoida eli tarkistaa. IPCC:n ilmastomallia ei ole voitu validoida.
Vastaa Viestiin