Puolueiden ilmastovastaukset Sipilälle

Linkit uutisiin, yleisönosastokirjoituksiin, yms., sekä niitä koskeva keskustelu. Eri aiheita koskevat linkit olisi hyvä pitää omissa ketjuissaan.

Valvoja: Hallitus

Tehoautoilija
Viestit: 714
Liittynyt: 06.08.2007, 09:49:46
Viesti:

Puolueiden ilmastovastaukset Sipilälle

Viesti Kirjoittaja Tehoautoilija »

SDP:
6. Mitkä ovat mielestänne Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kansainvälisen yhteistyön keskeiset linjaukset?

SDP katsoo, että turvallisuuden vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen kasvavan keskinäisen riippuvuuden maailmassa edellyttää ilmastonmuutoksen torjumista ja maailmanlaajuista siirtymistä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen.

12. Hyväksyttekö liitteessä kaksi olevan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan?

Kansallisten kantojen valmistelussa on nojauduttava viime vaalikaudella yksimielisesti hyväksyttyyn parlamentaarisesti valmisteltuun energia- ja ilmastopolitiikan tiekarttaan.
...
SDP pitää vuoden 2020 ilmastotavoitteiden saavuttamista uusiutuvan energian osuuden ja päästöjen vähentämisestä vaalikauden loppuun mennessä realistisena. Tavoite tulee pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman markkinaehtoisesti.

http://www.sdp.fi/fi/component/content/article/10-sdp/ajankohtaista/uutiset/9761-sosialidemokraattien-vastaukset-hallitustunnustelijan-kysymyksiin
SDP on siis samanlainen ilmastovouhottaja kuin vihreät (ja sosialismikin näyttää heiltä hukkuneen, päätellen tuosta "mahdollisimman markkinaehtoisesti"... no, johan ne veti Lipposen aikaan oikeistolaisempaa politiikkaa kuin Kokoomus)

Perussuomalaiset:
12. Hyväksyttekö liitteessä kaksi olevan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan?

Hyväksymme linjauksen perusperiaatteet. Perussuomalaiset eivät kuitenkaan voi hyväksyä ilmastopolitiikkaa, joka vaarantaa vientiteollisuutemme kilpailukyvyn ja työllisyyden. Suomen ei tämän takia tule suostua EU:n 2030 ilmastotavoitteisiin ilman reilua taakanjakoa.

https://www.perussuomalaiset.fi/news/perussuomalaisten-vastaukset-hallitustunnustelija-juha-sipilan-kysymyksiin/

Kyllä mutta kuitenkin ei...!? :?

Vihreät:
En viitsi edes copypastata, linkistä löytyy
https://www.vihreat.fi/vihreiden-vastaukset-hallitustunnustelijalle

Vasemmistoliitto:
1. Mitkä ovat mielestänne ”Suomi vuonna 2025” -vision avainsanat? Mitkä ovat strategisen hallitusohjelman 5 – 7 tavoitetta, joilla edetään parhaiten kohti asetettua visiota?

Työttömyyden puolittaminen tähtäimenä täystyöllisyys. Oikeudenmukainen verotus. Riittävä perusturva. Kestävä energia ja ilmasto. Inhimillinen työ. Monimuotoinen luonto. Laadukas koulutus.
...
Tehdään energiaremontti. Suomi ottaa edelläkävijän roolin biotalouteen ja kestäviin kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisessä, joilla torjutaan ilmastonmuutosta ja luodaan uusia teollisia työpaikkoja.

http://www.vasemmisto.fi/ajankohtaista/ ... telijalle/
Aloittivat siis ilmastovouhotuksen jo heti ensimmäisen kysymyksen kohdalla.
Ja palaavat asiaan mm kohdassa seitsemän
7. Mitkä ovat mielestänne keskeiset Suomen EU- politiikan painopisteet? Hyväksyttekö liitteessä yksi olevan eurokriisin hoitoa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan ja onko ryhmänne sitoutunut hallituksessa päätettävään yhteiseen linjaan, mikäli puolueenne on hallituksessa?

Painopisteinä tulee olla veroparatiisien sulkeminen ja harmaan talouden torjuminen, kestävämpi ympäristö- ja ilmastopolitiikka sekä kansainvälisen rauhan ja vakauden edistäminen.

ja tietysti sitten
12. Hyväksyttekö liitteessä kaksi olevan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan?

Kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskeva kirjaus hallitusohjelmaan on riittämätön ja liian yleisluontoinen. Kahden asteen tavoitteen saavuttamiseksi on saatava aikaiseksi mittavia päästövähennyksiä, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Hiilivuotoriskin vähentämiseen tulee puuttua esimerkiksi hiilitullien käyttöönottoa selvittämällä, ei alentamalla kunnianhimoa päästövähennystavoitteiden osalta.
Kirjaus vuoden 2020 ilmastotavoitteiden saavuttamisesta vaalikauden loppuun mennessä on kannatettava, mutta siinä tulisi mainita energiatehokkuuden lisäämisen keskeinen rooli päästövähennysten aikaansaamiseksi. Energiankulutuksen yleinen taso on pudotettava elinkeinoelämän, kuntien ja valtiovallan yhteisin ponnistuksin, jotta pääosa energiatarpeesta voidaan tuottaa uusiutuvilla energiamuodoilla. Keskeinen tekijä energiankulutuksen laskussa on energiatehokkuuden lisääminen kotitalouksissa ja teollisuudessa. Verotuksessa on huomioitava tavoitteet tuuli-, aurinko- ja bioenergian edistämisestä energiantuotannossa. Päästökauppajärjestelmää on uudistettava päästöoikeuksia merkittävästi vähentämällä, jotta mekanismi olisi tehokas ilmastopoliittinen väline.

Viime hallituskaudella voimaan astunut ilmastolaki ja sen määrittelemät tavoitteet on toteutettava. On laadittava tehokas suunnitelma kivihiilen käytön lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä.

http://www.vasemmisto.fi/ajankohtaista/vasemmiston-vastaukset-hallitustunnustelijalle/

Niinsanotut Kristillisdemokraatit:
11.
Energiaomavaraisuutta tulee lisätä parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä kotimaisten
energialähteiden kuten hakkeen ja turpeen käyttöä sekä siirtymällä pois ilmaston kannalta pahimpien
fossiilisten polttoaineiden, kivihiilen ja öljyjalosteiden käytöstä.

12. Hyväksyttekö liitteessä kaksi olevan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevan kirjauksen
hallitusohjelmaan?

Kyllä. Tärkeän kahden asteen ilmastotavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä edistää suomalaista
ilmastoystävällistä tuotantoa ja estää sellaiset rasitteet kilpailukyvylle, jotka johtavat tuotannon
siirtymiseen vähemmän ilmastoystävällisen tuotannon maihin. Korkeaan teknologiseen osaamiseen
perustuvien uusiutuvien liikennepolttoaineiden lisääminen on kirjauksessa aivan oikein asetettu keskeiseksi
tavoitteeksi.

http://www.kd.fi/files/2015/04/HALLITUSTUNNUSTELIJAN-KYSYMYKSET_KD_FINAL.pdf

Ja se kirjaus
Liite 2: Tunnustelijan ehdotus kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevaksi kirjaukseksi hallitusohjelmaan

Hallitus toimii kattavan ja kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua kahteen asteeseen. Sopimuksen on vähennettävä energiavaltaisen teollisuuden hiilivuotoriskiä ja luotava uusia markkinoita puhtaille teknologioille.

Suomi saavuttaa vuoden 2020 ilmastotavoitteet uusiutuvan energian osuudesta ja päästöjen vähentämisestä vaalikauden loppuun mennessä. EU:n 2030 ilmasto- ja energiapaketin jatkovalmistelussa varmistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus sekä riittävä kustannustehokkuus ja joustavuus päästökaupan ulkopuolisen sektorin taakanjaossa. Korkean teknologian uusiutuvien liikennepolttonesteiden asemaa vahvistetaan.

Sipilästä tuli siis Tynkkystä pahempi... :(
Ja kun otetaan huomioon Kokoomuksen kanta, seuraavassa hallituksessa on siis ainakin kaksi isoa ilmastohysteeristä puoluetta riippumatta siitä, ottaako KEPU kaverikseen SDP:n vai Kokoomuksen. Perussuomalaiset häviävät sitten 2 - 1, jos ylipäätään pääsevät mukaan.
:x

unbiased
Viestit: 1361
Liittynyt: 13.01.2015, 09:31:57

Re: Puolueiden ilmastovastaukset Sipilälle

Viesti Kirjoittaja unbiased »

Aiheessa ilmastopolitiikka otin esille mitä opetussuunnitelma 2014 tavoittelee. Tässä se on pdf-tiedostona http://www.oph.fi/download/163777_perus ... t_2014.pdf
Kasvatamme nuoret hyväksymään ilmastonmuutoksen. Uskosta tehdään niin vahva, että se pitää, vaikka ei mitään lämpenemistä ole enää 15 vuoteen havaittukaan ja vaikka seuraavina vuosina mitattaisiin ilmaston jäähtyneen. (Näillä mittauksillahan ei kuitenkaan ole mitään merkitystä. Tulisi havaita maapallon pintaosien lämpömäärän muutosta, mikä on toistaiseksi mahdotonta. Joten selityksiä riittää vuosikymmeniksi.)

Halvan energian käyttö on länsimaisen sivistyksen, hyvinvoinnin ja kehityksen välttämätön edellytys. Ilman energiaa mikään ei toimi länsimaissa. Pelkkä tietotaito ei riitä. Suomessa energian tulisi olla halpaa kylmän ilmaston ja pitkien matkojen johdosta. Taitaa kuitenkin olla EU:n eniten verotettua. Suomessa tultaneen leikkauksin ja energiaveroin vähentämään kuluttajien ostokykyä, lisäämään tuotantolaitosten energian käyttöveroa ja lisäämään tukea tuottamattomalle energialle (tuulivoima, puun poltto) - miten hitossa työllisyyttä sitten lisätään?

Nykyinen energiapolitiikka on viemässä EU:ta konkurssiin ja Suomen intohimoinen energiapolitiikka *) on vienyt maan Kreikkaakin huonompaan taloudelliseen kehitykseen. Suomessa ei ole vielä Kreikan velkaantumisastetta, mutta pian se on edessä leikkauksista huolimatta. Tässäkin Sipilä petti suomalaiset. Selvästi sanoi vaalikeskusteluissa, ettei edellisen hallituksen suuriin leikkaussuunnitelmiin mennä, mutta nyt jo lupailee paluuta kokoomuksen leikkaussuunnitelmiin. Ei taida tämän häkäpönttöautoilijan älyllinen kapasiteetti riittää. Kun ryhdytään leikkauksiin, tuskin leikataan puoluetukea, ministereiden määrää tai ylisuuren kansanedustuslaitoksen kuluja.

*) Eilen maksettiin tuulivoiman tuotantotukea 350000 euroa, samalla rahalla olisi palkannut 350 lääkäriä syrjäseuduille, jotka olisivat maksaneet 100000 takaisin euroa veroja ja vielä 50000 AVL:nä. Nyt rahat katosivat kokonaan tuulen viemänä ties minne.)

Vastaa Viestiin