Halpaa sähköä ilman päästöjä

Linkit uutisiin, yleisönosastokirjoituksiin, yms., sekä niitä koskeva keskustelu. Eri aiheita koskevat linkit olisi hyvä pitää omissa ketjuissaan.

Valvoja: Hallitus

Tapsa
Valvoja
Viestit: 2944
Liittynyt: 19.02.2008, 16:35:15

Halpaa sähköä ilman päästöjä

Viesti Kirjoittaja Tapsa »

Näin otsikoi Antti Blåfield kolumninsa eilen Hesarissa. Kolumni löytyy myös netistä ilmaiseksi.

Siinä hän kovasti yrittää perustella kuinka edullista aurinkosähkö tulee olemaan. Tässä ydinkohdan lainaus:

Mi­ten tä­hän pys­tyy vas­taa­maan? Me­ne­mäl­lä mu­kaan, sa­noo For­tu­min joh­to­ryh­män ruot­sa­lais­jä­sen.

Rat­kai­su on uu­si eu­roop­pa­lai­nen työn­ja­ko, jos­sa hyö­dyn­net­täi­siin Ete­lä-Eu­roo­pan au­rin­koa se­kä poh­joi­sen ve­si­va­ran­to­ja ja mui­ta ole­mas­sa ole­via voi­ma­loi­ta. Au­rin­ko­ener­gial­la voi­tai­siin tyy­dyt­tää mer­kit­tä­vä osa ener­gian­tar­pees­ta ny­kyis­tä huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­min – ja täy­sin puh­taas­ti. Poh­jois-Eu­roo­pan ve­si­va­ras­tot se­kä kaa­su-, bio- ja ydin­voi­ma­lat ta­kai­si­vat pe­rus­tuo­tan­non ja ta­sa­pai­not­ta­van tuo­tan­non


Mitenköhän pohjoisen vesivarat riittävät öisin kattamaan koko Euroopan ratpeet?

No, vastoin periaatteitaan, Hesari päästi emeritus professorin kirjoittamaan vastineen jo tänään. Ehkä tämä sallittiin siksi, että eihän tässä AGW-uskoa epäillä.

Tässä tämä vastine:

Korpela tekniikan tohtori Timo Espoo emeritusprofessori

Ant­ti Blå­field kir­joit­ti au­rin­ko­säh­kös­tä ko­lum­nin "Hal­paa säh­köä vail­la pääs­tö­jä" (HS 31. 10.). Au­rin­ko­säh­kö ei kui­ten­kaan ole hal­paa vaan kal­lis­ta.

Pelk­kä au­rin­ko­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen mak­saa saa­tua ki­lo­wat­ti­tun­tia koh­ti 2–3-ker­tai­ses­ti ydin­voi­maan ver­rat­tu­na. Va­ras­toin­ti tal­ven va­ral­le kas­vat­tai­si ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set säh­kö­jär­jes­tel­mäs­sä jo 3–4-ker­tai­sik­si, jos va­ras­tot ja pump­pu­voi­ma­lat voi­tai­siin ra­ken­taa vuo­ris­toal­tai­siin. Usein näin ei voi­da teh­dä vaan on tur­vau­dut­ta­va vie­lä kal­liim­piin rat­kai­sui­hin.

Blå­field kir­joit­taa vi­sion­sa edel­lyt­tä­vän, et­tä "Eu­roo­pas­sa in­ves­toi­daan kym­me­niä mil­jar­de­ja maan­osan yh­dis­tä­viin säh­kön siir­to­verk­koi­hin". To­del­li­suu­des­sa säh­kö­verk­koi­hin tar­vi­taan sa­to­ja mil­jar­de­ja eu­ro­ja.

Yh­teen­ve­to­na Blå­field kir­joit­taa, et­tä säh­kö­asiois­sa "Suo­men to­del­la kan­nat­taa seu­ra­ta Sak­saa". Niin kan­nat­taa, mut­ta hy­vin kau­ka­na ta­ka­na. Suo­men olois­sa ydin­säh­kön ra­ken­ta­mi­nen on mui­hin tuo­tan­to­ta­poi­hin ver­rat­tu­na yli­voi­mai­ses­ti edul­li­sin­ta se­kä ta­lou­den et­tä ym­pä­ris­tön­kin kan­nal­ta.


Tähän voisin vielä lisätä tuulivoimalobbarin, Peter Lundin kommentin, että kaikki huomaisivat, kuinka metsään mennään. Hän sanoi suunnilleen niin, että ydinvoima ei ole enää kannattavaa, koska Etelä-Euroopassa tuotetaan päivisin niin halpaa sähköä, että ydinvoima ei pysty kilpailemaan, koska sitä pitää tuottaa suunnilleen vakioteholla, jotta se kannattaisi.

Miten homma siis hoidetaan? Ei ainakaan tuulimyllyillä, jotka nekin usein öisin seisovat. Vähintään tuplakapasiteetin joudumme rakentamaan ja yösähkö siis tehdään, kuinkas muuten, hiilellä.
Harry
Viestit: 609
Liittynyt: 02.10.2010, 18:44:02

Re: Halpaa sähköä ilman päästöjä

Viesti Kirjoittaja Harry »

Euroopan kallein sähkö taitaa olla Tanskassa tällä hetkellä ja Saksa tulee hyvänä kakkosena. Tosin sähkön hinta lasketaan niin eri ja mutkikkaalla tavalla ettei täyttä varmuutta hintatasosta voi saada. Tanskassa myydään sähköä halvalla Norjaan ja eteläruotsiin kun tulee ja ostetaan kalliilla takaisin kun on tyyntä :shock:
Vastaa Viestiin