SOFC – metanolitalouden ituko?

Vetytalous on varmaan monille terminä tuttu (Linkki). Sen voinee pelkistää järjestelmäksi, jossa sähkölaitteiden käyttöpotentiaalia ei kaukosiirretä elektronien potentiaalierona johtimissa vaan siirretään vetyä ja käytetään sen ja ilmakehän hapen välillä vallitsevaa...