Kemikaalivanat ja ilmasto

Uusi tutkimus on löytänyt tilastollisesti merkittävän muutoksen pintalämpötilojen päivittäisissä ääriarvoissa suihkulentokoneiden vanojen vuoksi (Linkki).  Kun päivittäinen minimilämpötila saavutetaan yöllä, kyse on ilmeisestikin ainakin osaltaan selitys sille, miten...