Mediatiedote – Sähkön hinta on keskeinen osa energiakeskustelua

Sähkön hinta on keskeinen osa energiakeskustelua

Ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry paheksuu pääministeri Matti Vanhasen vaatimuksia sähkön hinnasta puhumisen lopettamisesta energiakeskustelussa. Lausunto on erikoinen varsinkin nyt, kun hallitus valmistelee laajempaa energia- ja ilmastopoliittista strategiaa. Tällaisia linjapapereita ei voi viedä eduskuntaan ilman laajaa julkista keskustelua.

Vanhasen mielestä on oikein, että hinta nousee reilusti. Hän kuitenkin unohtaa hinnan nousun vaikutukset erityisesti pienituloisiin sekä kuinka mitätön vaikutus sillä on ilmastonmuutokseen.

Vanhanen suosittelee välttämään hinnan nousun vaikutuksen jättämällä vuodessa yksi tankillinen tankkaamatta. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä vähätuloisille, joilla ei ole autoa ja jotka kulkevat lihasvoimin tai julkisella liikenteellä, siis esimerkiksi monet työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset. Sähkön hinnan nousu voi kuitenkin sekä suoran että välillisten vaikutusten kautta tehdä heidän talouteensa jopa kymmenien prosenttien loven. Kansalaisten heikentyvän ostovoiman kerrannaisvaikutukset koko kansantalouteen lienevät myös tuntuvat.

Henkilötieliikenne tuottaa noin kymmenen prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä, joten jos jokainen autollinen jättää vuosittain yhden tankillisen tankkaamatta, vaikutus kokonaispäästöihin on käytännössä merkityksetön. Koska ihmisen tuottaman hiilidioksidin vaikutus ilmastonmuutokseen on kuitenkin erittäin pieni, on kysyttävä miksi pääministeri katsoo tarpeelliseksi aiheuttaa selvästi merkittäviä haittoja kansalaisten talouteen ilman havaittavia hyötyjä.

Energiapoliittinen ennakointi ja varautuminen maailmalla tapahtuviin muutoksiin on perusteltua. Muutokset liittyvät ennen kaikkea öljyvarojen vähenemiseen ja korvaavien raaka-aineiden käyttöönottoon taloudellisesti järkevällä tavalla. Tarvetta olisi oikeista ja järkevästi ajoitetuista ratkaisuista. Tavoitteena tulisi olla maan huoltovarmuuden asteittainen parantaminen kotimaisen energiantuotannon raaka-aineiden ja kehittyneen teknologian kautta. GreenFree Finland ry:n mielestä energiakeskustelua tulisikin jatkossa käydä ilman kytkentää ilmastonmuutoskeskusteluun, jolloin lähtökohtana olisivat mm. resurssikysymykset, energiankäytön optimointi, taloudellinen kilpailukyky, teknologiakehitys jne.

GreenFree Finland ry:n mielestä pääministeri Vanhasen vaatimus keskustelun lopettamiseksi on paheksuttava sinänsä eikä kuulu hyvään demokraattiseen tapaan. Sähkön hinta on ja tulee olemaan keskeinen osa ilmastokeskustelua, erityisesti kun sähkö on kätevä ja sinänsä päästötön tapa siirtää energiaa paikasta toiseen.

Lisätietoja: GreenFree Finland ry, puheenjohtaja Pasi Matilainen, email etunimi.sukunimi.ei.spämmiä@greenfree.fi, internet www.greenfree.fi.

Lähteitä:

Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikenteen ympäristökuormitus
http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=2358&menuid=378

Autoalan tieto: Hiilidioksidipäästöt
http://www.autoalantieto.fi/body_co2.asp

VTT: Liikenteen hiilidioksidipäästöt ja niiden vähentämispotentiaalit
http://virtual.vtt.fi/virtual/mobile/vuosikirja2002/artikkelit/sivut%20129-142.pdf

Mediatiedote – Hehkulamppujen kieltäminen ei pelasta maailmaa

Hehkulamppujen kieltäminen ei pelasta maailmaa

Kansanedustaja Christina Gestrinin (RKP) ehdottama hehkulamppujen kieltäminen ei ole ympäristöystävällinen ratkaisu, erityisesti jos tilalle haetaan nk. energiansäästölamppuja eli perinteiseen hehkulamppukantaan sopivia pieniä loisteputkia. Energiansäästölamput ovat itseasiassa ongelmajätteitä sisältämänsä elohopean vuoksi. Lisäksi niiden valmistus kuluttaa enemmän energiaa ja raaka-aineita kuin hehkulamppujen. Ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry:n mielestä siirtyminen hehkulampuista CFL-lamppuihin olisi jopa ympäristölle haitallista.

Jos keskimääräinen säännösten mukaan valmistettu CFL-energiansäästölamppu rikkoutuisi kesken käytön, elohopean ollessa höyrystyneenä lampun sisällä, kaasun tulisi levitä tehokkaasti lähes 17.000 kuutiometriin ilmaa, jotta sen pitoisuus alittaisi ihmisille vaarallisena pidetyn määrän. Vertailun vuoksi keskikokoisen kerrostalohuoneiston tilavuus on noin 200 kuutiota eli 85 kertaa liian vähän, jotta energiansäästölampun rikkoutuminen olisi turvallista. On siis selvää, että jos vanhoja energiansäästölamppuja ei hävitetä ongelmajätteinä vaan normaalin kotitalousjätteen seassa, tavallisella kaatopaikalla ei tarvitse olla montakaan rikkoutunutta lamppua, jotta koko kaatopaikka on vaarallinen.

Energiansäästölamppujen tuoma hyöty energiankulutuksessa on myös Suomen olosuhteissa erittäin kyseenalainen verrattuna esimerkiksi Australiaan, jossa hehkulamput on kielletty. Siinä missä Australiassa sisätiloja viilennetään ilmastointilaittein suuren osan vuodesta, Suomessa hehkulamput osallistuvat omalta osaltaan lämmitykseen, ja jos niitä luovutaan, muuta lämmitystä todennäköisesti lisätään vastaavasti. Erityisen selvää tämä on sähkölämmitteisissä taloissa, joissa on käytännössä lähes sama lämmitetäänkö pattereilla vai hehkulampuilla.

Lisäksi energiansäästölamput ovat moninkertaisesti kalliimpia kuin hehkulamput. Teoriassa niiden pitäisi kestää kauemmin kuin vastaava määrä hehkulamppuja, mutta monet kuluttajat ovat jo todenneet tämän väitteen vääräksi. Kansalaisten pakottaminen huomattavasti kalliimpiin vaihtoehtoihin voi siis olla jopa ympäristölle haitallista, koska ensinnäkin voidaan lähes varmasti arvioida, että joka ainut energiansäästölamppu ei päädy ongelmajätekierrätykseen, ja toisekseen kuluttajien ostovoiman heiketessä heidän mahdollisuutensa tehdä oikeasti ympäristöystävällisiä valintoja vähenevät.

GreenFree Finland ry:n yleisarvio kansanedustaja Gestrinin aloitteesta on seuraava: sillä ei ole myönteistä vaikutusta sen paremmin ympäristön tilaan kuin energian kulutukseenkaan, ilmastonmuutoksesta puhumattakaan. Itse asiassa elohopeariskien toteutuessa kotitalouksissa ja/tai kaatopaikoilla seuraukset ympäristölle ja ihmisille voivat olla jopa vakavammat.

Lisätietoja: GreenFree Finland ry, puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti etunimi.sukunimi.ei.roskapostia.kiitos@greenfree.fi, internet: www.greenfree.fi.

Lähteitä:

Greenpeace: Elohopean vaarat
http://www.greenpeace.org/usa/news/get-tested-for-mercury-contami

Wikipedia: Elohopeamyrkytys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Elohopeamyrkytys

Junk Science: Light Bulb Lunacy
http://www.foxnews.com/story/0,2933,268747,00.html

Keskustelu: Ympäristöä pitäisi suojella energiansäästölampuilta
http://www.greenfree.fi/foorumi/viewtopic.php?t=37

Mediatiedote – GreenFree Finland kiistää ihmisen osuuden ilmastonmuutokseen

MEDIATIEDOTE 16.07.2007 – vapaa julkaistavaksi heti

GREENFREE FINLAND KIISTÄÄ IHMISEN OSUUDEN ILMASTONMUUTOKSEEN

GreenFree Finland ry on Jyväskylässä perustettu uusi ympäristöjärjestö, joka paneutuu erityisesti ilmastonmuutoksesta käytävään julkiseen keskusteluun. Nykyinen keskustelu aiheesta on vahvasti painottunut sille virheelliselle kannalle, että ihmiskunta on syyllinen nykyiseen ilmaston lämpenemiseen ja rajut toimenpiteet ovat välttämättömiä lämpenemisen hillitsemiseksi.

Yhdistyksen mielestä on huolestuttavaa, että väärään tietoon perustuva ilmastonmuutoskeskustelu uhkaa viedä huomion todellisilta ympäristöongelmilta, kuten pienhiukkasilta, vesistöjen saastumiselta ja kasvavilta jätevuorilta. Varsinkin kehittyvissä maissa lisääntyvä mutta sääntelemätön teollistuminen aiheuttaa vakavia saasteongelmia, kuten happosateita ja terveyshaittoja. Näihin ongelmiin olisi oikeasti mahdollisuus puuttua sen sijaan, että taisteltaisiin tuulimyllyillä tuulimyllyjä vastaan. Kuitenkin ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan on jo käytetty miljardeja euroja.

Jatka artikkeliin Mediatiedote – GreenFree Finland kiistää ihmisen osuuden ilmastonmuutokseen