Ilmastofoorumi ry tyrmää luonnosesityksen ilmastolaiksi, ehdottaa lisättäväksi exit-pykälää

Ilmastofoorumi ry:n tiedote 27.2.2014
Vapaa julkaistavaksi heti

Ilmastofoorumi ry tyrmää luonnosesityksen ilmastolaiksi, ehdottaa lisättäväksi exit-pykälää

Ilmastofoorumi ry on toimittanut Ympäristöministeriölle ilmastolakia koskevan lausuntonsa, jonka mukaan ilmastolakia ei tulisi nykymuodossaan säätää lainkaan tai siihen tulisi vähintäänkin lisätä exit-pykälä, joka kumoaa ilmastolain kymmenen vuoden kuluttua, jos ilmastolakiesityksen perusteluissa viitatut hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n ennusteet eivät toteudukaan.

Ilmastofoorumin lausunto tulee yllättäen ja pyytämättä, sillä huolimatta asemastaan ilmastopolitiikan ainoana järjestäytyneenä ja riippumattomana kriitikkona Suomessa kansalaisjärjestöä ei kelpuutettu mukaan lausuntopyynnön jakeluun. Sen sijaan YM oli katsonut aiheelliseksi pyytää lausuntoa ilmastopolitiikan varmoilta kannattajilta, kuten siitä suoraan hyötyvien ja jopa täysin riippuvaisten yritysten etujärjestöiltä, mitä Ilmastofoorumin on ilmastopolitiikan kustannusten maksajien eli veronmaksajien ja kuluttajien puolesta paheksuttava. Jatka artikkeliin Ilmastofoorumi ry tyrmää luonnosesityksen ilmastolaiksi, ehdottaa lisättäväksi exit-pykälää

NIPCC:n ilmastonmuutosraportin suomennettu yhteenveto saatavilla painettuna

NIPCC:n Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede
NIPCC:n Ilmastonmuutos uudelleenharkittuna II: Fysikaalinen tiede

Yleisön pyynnöstä Ilmastofoorumi ry on painattanut erän hallituksista riippumattoman kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin NIPCC:n uusimman raportin suomennettua yhteenvetoa. Aikakauslehtipaperille painettu yhteenveto on 24-sivuinen pakkaus tiivistä asiaa selvällä suomen kielellä lähdeviitteineen.

Painettuja yhteenvetoraportteja on saatavilla Ilmastofoorumi ry:n verkkokaupasta kahden, viiden ja kymmenen kappaleen paketeissa. Maksuton PDF-versio on myös ladattavissa.

Painotuotteiden myynnistä kertyvät varat käytetään ensisijaisesti samojen vihkosten jakamiseen valikoiduille poliitikoille ja median edustajille, toissijaisesti yhdistyksen muuhun toimintaan. Suomennoksen julkaisu ja myynti Heartland Instituten ja NIPCC:n luvalla. Myynnistä kertyneet varat näkyvät Ilmastofoorumi ry:n avoimessa budjetissa kohdassa ”Tukituotteet”.

Jos haluat ”ilmiantaa” jonkun poliitikon, mediavaikuttajan tai mielipidevaikuttajan, jolle meidän tulisi mielestäsi ehdottomasti lähettää painettu kopio raportista, jätä ehdotuksesi alla olevaan kommenttiboksiin. 🙂

Säästöjä myös ilmasto- ja energiapolitiikassa kestävyysvajeen kuromiseksi

Lehdistötiedote 29.8.2013

Vapaa julkaistavaksi heti

ILMASTOFOORUMI VAATII SÄÄSTÖJÄ ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKASSA

Kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry on huolestunut talouden tilasta, sillä rapakuntoinen talous on omiaan aiheuttamaan hallaa niin ympäristölle kuin kansalaisillekin. Siksi Ilmastofoorumi ry haluaa kiinnittää huomiota ilmasto- ja energiapolitiikan aiheuttamiin kustannuksiin sekä mahdollisuuksiin löytää kestävyysvajeen kuromiseen tarvittavia säästöjä myös niiden osalta.

Yhdistys on erityisen huolestunut siitä, että ilmasto- ja energiapolitiikkaa tunnutaan kohdeltavan pyhinä lehminä, joiden tuntuviin menoeriin ei uskalleta koskea edes uuden tiedon valossa, vaikka vastuullinen taloudenpito sitä kuinka vaatisi.

Esimerkiksi syöttötariffeihin eli uusiutuvan energian tuotantotukiin tämän vuoden talousarviossa on varattu 0,125 miljardia euroa. Uusiutuvan energian investointeihin, selvityksiin ja muuhun vastaavaan energiatukeen on budjetoitu samanmoinen summa. Tällä tasolla valtio upottaa vuosikymmenen loppuun mennessä kaksi miljardia euroa asiaan, joka onnistuu ainoastaan korottamaan sähkön hintaa kuluttajille ja teollisuudelle, mutta ei vaikuta ilmaston ja ympäristön tilaan millään tavoin myönteisesti.

Syöttötariffien ja energiatuen kumoaminen voisi kattaa vuosikymmenen loppuun mennessä jopa neljänneksen Jyrki Kataisen hallituksen budjettiriihessä useiden vuosien aikana tavoittelemista 8-10 miljardin säästöistä. Samalla taloudellisesti ja ekologisesti kestämättömät energiantuotantomuodot jäisivät vähemmälle, jolloin myös kuluttajat ja teollisuus säästävät ja pystyvät kasvamaan paremmin.

Uusiutuvan energian tukemisella ja päästökaupalla, joka sekin on jo vuosien saatossa maksanut suomalaisille miljardeja, ei ole parannettu ilmaston tilaa yhtään. Silti ne ovat vaikeuttaneet suomalaisten kuluttajien sekä yritysten asemaa ja kannustaneet yrityksiä siirtämään tuotantoaan kehittyviin maihin, joissa teollisuuden tupruttelu on kaikin puolin vapaampaa, valitettavasti myös niiden oikeasti haitallisten saasteiden osalta, puhumattakaan kasvien ravintonaan käyttämästä hiilidioksidista.

Valtion vero- ja velkavaroilla monipuolisesti tukemat tuuli- ja aurinkovoimat vaativat valmistukseensa harvinaisia maametalleja, joiden louhiminen aiheuttaa omat ympäristöhaittansa.

Aktiivisen ilmastovetoisen energiapolitiikan jatkaminen olisi erikoista nykytilanteessa. Ilmastonlämpenemistä ei ole IPCC:n pääsihteeri Rajendra Pachaurin mukaan tapahtunut enää 17 vuoteen ja viimeisimmät lämpötilahavainnot jäävät selvästi IPCC:n aiempien ennusteiden virhemarginaalienkin alapuolelle. Kuitenkin kyseisten 17 vuoden aikana on tapahdunut kokonainen kolmannes teollisen vallankumouksen jälkeisestä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvusta. Tämä yhtälö ei vain toimi kasvihuoneteorian väittämällä tavalla.

Ilmasto- ja energiapolitiikan kytkeminen yhteen on perustava erehdys. Nykylinjalla jatkettaessa se tarkoittaa energian käytön kustannusten nousua ja ympäristörasituksen kasvua. 

Energian käyttöön, tuotantoon ja jakeluun vaikuttavaa päätöksentekoa ei saa alistaa poliitiselle pelille. Päätöksenteossa tulee korostaa tieteellis-teknistä ja taloudellista näkökulmaa ja osaamista sekä ottaa huomioon myös energiaratkaisujen sosiaalinen ulottuvuus. Nykyisin viimeksi mainittua ei huomioida lainkaan.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu vapaa kansalaisjärjestö, joka on huolestunut ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista ja keskittyy erityisesti ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja niiden vaikutuksiin. Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti etunimi.sukunimi@ilmastofoorumi.fi. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Motiivit ilmastonmuutoksen torjunnan taustalla – ”Ilmastokovikset haluavat rahasi”

Tiedote 23.11.2010 – Vapaa julkaistavaksi heti

Motiivit ilmastonmuutoksen torjunnan taustalla – ”Ilmastokovikset haluavat rahasi”

23.11.2010 – JYVÄSKYLÄ – Ilmastofoorumi ry julkaisi tänään verkossa suomennoksen australialaisen tiedejournalistin Joanne Novan kirjasta Skeptic’s Handbook II: Global bullies want your money (Ilmastoskeptikon käsikirja 2: Ilmastokovikset haluavat rahasi). Kirja valaisee globaalin ilmastoteatterin kulisseja juuri ensi viikolla alkavan Meksikon Cancunin ilmastokokouksen kynnyksellä.

Kirjassa Nova käsittelee ilmastopolitiikan ja -tutkimuksen valtavia rahavirtoja sekä tapaa, jolla politiikkaa ja tiedettä ohjataan. Erityisen kritiikin kohteena on poliitikkojen jopa painostukseen yltävä toiminta, mutta mediakin saa osansa kritiikistä: ”Kun öljy-yhtiö ExxonMobil rahoittaa ilmastoskeptikoita tukevia järjestöjä 23 miljoonalla dollarilla, otsikot ovat kissankokoisia. Mutta kun [viralliseen ilmastotutkimukseen ja -torjuntaan] sijoitetaan 79 miljardia, tiedotusvälineet tuskin lotkauttavat korvaansa.”

Suurin osa kirjan sivuista keskittyy kuitenkin ilmastotieteen surulliseen tilaan. Vuoden takainen Climategate-skandaali saa seurakseen monia muita vähemmän tunnettuja, mutta jopa ratkaisevampia tiedeskandaaleja. Eräskin keskeinen historiallinen lämpötilarekonstruktio paljastuu yhden ainoan tutkimuksessa käytetyn poikkeavasti kasvaneen puun täydellisesti vinouttamaksi, kun rekonstruktioiden tulisi perustua vähintäänkin kymmenien puiden kasvun mittaamiseen.

YK:n kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kolmannen työryhmän (WG III) puheenjohtaja Ottmar Edenhoferin lausunnot 14.11.2010 sveitsiläisessä Neue Zürcher Zeitung -lehdessä [1] nostavat Joanne Novan käsikirjan sanoman erityiseen arvoon. NZZ tiivistää Edenhoferin kannan seuraavasti: ”Maailman seuraava ilmastokokous Cancunissa on todellisuudessa talouskokous, jossa neuvotellaan maailman luonnonvarojen jakamisesta.” Kysymys ei siis ole ilmastosta, vaan rahasta ja vallasta.

Ilmastofoorumi ry suosittelee 20-sivuisen Ilmastoskeptikon käsikirja 2:n lukemista pohjatiedoiksi paitsi median edustajille ja poliitikoille, myös kansalaisille, joiden elämään ilmastopolitiikka eniten vaikuttaa ja jotka koko lystin maksavat. Sekä uusi ”Ilmastoskeptikon käsikirja 2: Ilmastokovikset haluavat rahasi” että sen edeltäjä ovat ilmaiseksi ladattavissa Ilmastofoorumi ry:n Internet-sivuilta osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/ilmastonmuutos/ilmastoskeptikon-kasikirja/.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi J. Matilainen, email etunimi.sukunimi@ilmastofoorumi.fi. Ilmastofoorumi ry on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on osallistua ilmastonmuutoksesta käytävään julkiseen keskusteluun puuttuen siinä esiintyviin virheisiin ja edistäen tasapuolista tiedotusta ilmastonmuutosta koskevasta tieteellisestä tutkimuksesta.

[1] Neue Zürcher Zeitung 14.11.2010, ”Klimapolitik verteilt das Weltvermögen neu”, http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/klimapolitik_verteilt_das_weltvermoegen_neu_1.8373227.html, viitattu 23.11.2010, englanninnos: http://thegwpf.org/ipcc-news/1877-ipcc-official-climate-policy-is-redistributing-the-worlds-wealth.html