Tiedote: Kansan ja kansanedustajien ilmastonmuutosnäkemyksissä suuria eroja

Tiedote 10.6.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Kansan ja kansanedustajien ilmastonmuutosnäkemyksissä suuria eroja

Kansalaisten ja kansanedustajien näkemykset ilmastonmuutoksen syistä ja ratkaisutoimenpiteistä eroavat toisistaan merkittävästi, toteaa Ilmastofoorumi ry:n tekemä kysely, johon vastasi 951 kansalaista ja 33 kansanedustajaa.

Kyselyn mukaan lähes puolet kansalaisista pitää ihmisen tuottaman hiilidioksidin osuutta ilmastonlämpenemisessä liki merkityksettömänä, aiheuttaen korkeintaan 10% ilmastonlämpenemisestä. Kansanedustajista puolestaan lähes 70% pitää hiilidioksidin osuutta vähintään hyvin merkittävänä eli aiheuttaen enemmän kuin puolet ilmastonlämpenemisestä.

Hiilidioksidin lisääntymisen mahdollisesti aiheuttamaa ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään kansainvälisillä sopimuksilla ja prosesseilla, jollaisia ovat mm. Kioton protokolla ja EU:n päästökauppa. Kyselyn mukaan kuitenkin lähes 56% kansalaisista pitää kansainvälisiä ilmastosopimuksia vain vähän tai ei lainkaan hyödyllisinä ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun taas kansanedustajista lähes jokainen pitää ilmastosopimuksia vähintään melko hyödyllisinä.

Maailman meteorologisen järjestön (WMO) ja YK:n ympäristöohjelman (UNEP) asettama hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC), jonka tehtävä sen perustamiskirjan mukaan on arvioida ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen riskin tieteellisiä perusteita, johtaa ilmastonmuutoskeskustelua julkaisemalla tieteellisiä arviointiraportteja ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Viimeisin IPCC:n raportti on julkaistu 2007.

Koska IPCC:n toimintaa kohtaan on lukuisten tiedemiesten, myös IPCC:n toiminnassa mukana olleiden, taholta esitetty vakavaa kritiikkiä, kyselyllä tutkittiin näkemyksiä IPCC:n luotettavuudesta. Tässäkin asiassa kansalaisten ja kansanedustajien näkemykset erosivat merkittävästi, sillä yli puolet kysymykseen vastanneista kansalaisista piti IPCC:ia vain vähän tai ei lainkaan luotettavana tiedonlähteenä, kun taas lähes jokainen kansanedustaja piti IPCC:ia vähintään melko luotettavana.

Kansanedustajien osalta puoluekanta ei vaikuttanut merkittävästi näkemyksiin, vaan kansanedustajat ovat yli puoluerajojen melko yhtenäisiä näkemyksissään kyselyssä käsiteltyjen asioiden suhteen. On tosin huomattava, että Vihreiden ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmistä ei saatu ainoatakaan vastausta kyselyyn, muuten kansanedustajien vastausaktiivisuus noudatteli eduskunnan ryhmäkokoja.

Kansalaisten osalta joitakin eroja puoluekannan suhteen oli havaittavissa. Perussuomalaisten ja Kokoomuksen kannattajat olivat kautta linjan muita kriittisempiä julkisuudessa vallitsevia ilmastonmuutosnäkemyksiä kohtaan, kun taas Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajat olivat selvästi muita myönteisempiä niitä kohtaan.

Johtopäätöksenä todetaan, että kansalaisten ja kansanedustajien näkemyksissä ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden suhteen on perustavanlaatuisia eroja, eikä eduskunnasta löydy kriittisemmän näkökulman puolestapuhujia käytännössä lainkaan, vaikka suuri osa kansalaisista on hyvinkin kriittisiä.

Kysely toteutettiin Internetin välityksellä 14.3.-31.3.2008 välisenä aikana. Sen arvioitu virhemarginaali on plusmiinus 5 %-yksikköä.

Kyselyn tulosraportti on saatavilla Ilmastofoorumi ry:n nettisivuilta osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/tiedostot/kyselyraportti.pdf. Lisätietoja kyselystä antaa Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti etunimi.sukunimi.ei.roskapostia@ilmastofoorumi.fi.

Ilmastofoorumi ry on Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävä, koko maassa toimiva kansalaisjärjestö, joka suhtautuu skeptisesti väitettyyn ihmisen osuuteen nykyisessä ilmastonmuutoksessa ja on erittäin huolestunut ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävien poliittisten toimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Click here to view this press release in English.

Ilmastonmuutoksen uudet tuulet -tilaisuus vakuutti yleisönsä

Ilmastofoorumi ry

Mediatiedote 18.5.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

ILMASTONMUUTOKSEN UUDET TUULET –TILAISUUS VAKUUTTI YLEISÖNSÄ

Ilmastofoorumi ry (entinen GreenFree Finland ry) järjesti lauantaina 17.5.2008 Helsingin yliopiston päärakennuksella ilmastonmuutosaiheisen esitelmätilaisuuden. Tilaisuudessa pidetyt neljä esitelmää käsittelivät monipuolisesti mm. väitettyä ihmisen osuutta ilmastonmuutokseen, YK:n ilmastopaneelin IPCC:n toimintaa, sademetsien tuhoutumisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen sekä ilmaston lämpenemisen vaikutusta hyönteisten sekä malarian levinneisyyteen.

Kolmituntisen tilaisuuden jälkeen Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen oli erittäin tyytyväinen tilaisuuden onnistumiseen: ”Useat kuulijoista tulivat kädestä pitäen kiittämään tilaisuuden järjestämisestä ja esitelmiä kehuttiin mielenkiintoisiksi ja uutta tietoa antaneiksi. Esitelmien herättämät yleisökommentit ja keskustelu olivat myös osuvia ja innostuneita. Kokonaisuudessaan tämä laatuaan ensimmäinen tilaisuus oli myönteinen kokemus ja tulee varmasti saamaan jatkoa, todennäköisesti jo ensi syksynä.”

Tilaisuuden avasi fil.tri, geologi Boris Winterhalter esitelmällään skeptikon näkemyksestä ilmastonmuutokseen. Kattavan yleiskatsauksensa jälkeen hän piti myös tilaisuudesta estyneen valt.maist. Timo Niroman valmisteleman esityksen auringon aktiivisuuden vaihteluista, niiden ilmastovaikutuksista ja niiden merkityksestä ihmiskunnan historian suurten tapahtumien suhteen. Muun muassa viikinkien valloitusretkien ja Rooman valtakunnan laajenemisen voidaan katsoa liittyvän optimaalisiin, verrattain lämpimiin ilmasto-olosuhteisiin, ja vastaavasti Rooman imperiumin luhistuminen ajoittuu ilmaston voimakkaasti kylmenneeseen kauteen.

Tiedetoimittaja, terv.huoll.lis. Jouko Parantainen esitelmöi sademetsien voimakkaan tuhoutumisen mahdollisista vaikutuksista viime vuosikymmenien globaalin ilmaston lämpenemiskehitykseen. Sademetsien tuhoutuminen vähentää trooppisten seutujen luonnollisia aerosoleja, jotka ovat keskeinen tekijä trooppisten myrskyjen muodostumisessa. Sademetsien yläpuolella muodostuvien myrskyjen vähentyminen johtaa lämmön konvektion vähenemiseen ja merialueiden yläpuolella muodostuvien myrskyjen lisääntymiseen. Konvektio siirtää lämpöä ilmakehän ylempiin kerroksiin ja ylemmille leveysasteille, jolloin se pääsee tehokkaammin purkautumaan avaruuteen. Parantaisen artikkeli aiheesta julkaistiin Tieteessä Tapahtuu –lehden numerossa 6/2007.

Esitelmätilaisuuden päätti Luonnontieteellisen keskusmuseon hyönteisosaston intendentin fil.tri Larry Huldénin esitelmä hyönteisten reagoinnista ilmaston lämpenemiseen sekä sen vaikutuksesta malarian levinneisyyteen. Esitys tempasi yleisön mukaansa ja nostatti useita naurunremakoita YK:n ilmastopaneelin IPCC:n ja tiedotusvälineiden levittämien malariauhkaskenaarioiden osoittautuessa täysin vääriksi.

Tilaisuuden järjestänyt Ilmastofoorumi ry on Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävä kansalaisjärjestö, joka suhtautuu skeptisesti väitettyyn ihmisen osuuteen nykyisessä ilmastonmuutoksessa ja on erittäin huolestunut ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävien poliittisten toimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Linkkejä tilaisuudessa nähtyihin esitelmiin julkaistaan lähipäivinä yhdistyksen Internet-sivuilla osoitteessa http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, email etunimi.sukunimi.ei.roskapostia.@greenfree.fi. Yhdistyksen Internet-sivut löytyvät osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Ilmastonmuutoksen uudet tuulet -yleisötilaisuus

ILMASTONMUUTOKSEN UUDET TUULET -YLEISÖTILAISUUS

Lauantaina 17.5.2008 klo 11:00-14:00 järjestetään ilmastonmuutosaiheinen yleisölle avoin esitelmätilaisuus, jonka aiheet tarjoavat erilaisen näkemyksen ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista.

Tilaisuudessa pidetään seuraavat esitelmät:

– Boris Winterhalter, fil.tri: Skeptikko kysyy – mikä ilmastonmuutos?

– Jouko Parantainen, tiedetoimittaja, terv.huoll.lis.: Sademetsien osuus ilmastonmuutoksessa

– Timo Niroma, valt.maist.: Auringon aktiivisuuden vaihtelu ja sen vaikutus ilmastoon

– Larry Huldén, fil.tri: Miten hyönteiset reagoivat ilmastonmuutokseen?

Tilaisuuden järjestää ympäristöjärjestö GreenFree Finland ry. Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa Auditorium XIII (Unioninkatu 34, 3. krs) järjestettävään tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa! Ennen yleisötilaisuutta yhdistys pitää sääntömääräisen vuosikokouksensa samassa tilassa klo 10:00. Myös tähän tilaisuuteen on kiinnostuneiden mahdollista tulla.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, email etunimi.sukunimi.ei.roskapostia@greenfree.fi. GreenFree Finland ry on ihmisen osuuteen ilmastonmuutoksessa skeptisesti suhtautuva kansalaisjärjestö, jonka www-sivut löytyvät osoitteesta www.greenfree.fi.

Lataa tilaisuuden esite (pdf, 67k)