Tiedote: Vihreiden ilmastoreformi on tehoton ja kallis, toteaa Ilmastofoorumi ry

Mediatiedote 08.10.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Vihreiden ilmastoreformi on tehoton ja kallis, toteaa Ilmastofoorumi ry

JYVÄSKYLÄ – 08.10.2008 – Vihreän liiton tiistaina kuntavaaleja varten julkaisema 12 kohdan ilmastoreformi on tavoitteisiinsa nähden tehoton ja veronmaksajille erittäin kallis paketti, toteaa kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry.

Vihreä liitto tavoittelee reformissaan 30% asukaskohtaisia päästövähennyksiä kunnissa vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Hiilidioksidipäästöt pitäisi siis pudottaa vajaassa 12 vuodessa 1960-luvun lopun tasolle. Vuonna 2006 (viimeisin tilasto) Suomen hiilidioksidipäästöt olivat 21% suuremmat kuin vuonna 1990, joten päästöjen leikkaustarve olisi Vihreiden reformin mukaan lähes 45% nykytilanteesta.

Hieman yli puolet Suomen energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella. Karkeasti arvioituna niiden käytön tulisi siis laskea puoleen nykyisestä. Kustannukset kyseisen energian korvaamisesta kalliimmilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla olisivat erittäin tuntuvat ja yhdessä energiankäytön vähenemisen kanssa pureutuisivat voimakkaasti kaikkien suomalaisten ja erityisesti vähäosaisimpien elintasoon.

”Tämä kustannus ei ole hyväksyttävissä, varsinkin kun ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen vaikutus ilmastonmuutokseen on edelleen avoin kysymys tieteessä, erityisesti viime aikoina julkaistujen luonnollisten tekijöiden merkitystä painottavien uusien tutkimusten valossa,” kommentoi Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen.

Ilmastofoorumi ry paheksuu myös Vihreän liiton tavoitetta ilmastonsuojelun sisällyttämisestä jo päiväkotilastenkin opetusohjelmaan. Väitetyn ilmastokriisin kauhuskenaariot aiheuttavat jo voimakasta ahdistusta peruskoulujen oppilaissa. On erittäin huolestuttavaa pyrkiä ulottamaan tämä ahdistus yhä pienempiin lapsiin, varsinkin kun monet väitetyt katastrofit ovat osoittautuneet vääriksi.

Esimerkiksi Vihreän liiton ilmastoreformin kirjoittaneen kansanedustaja Oras Tynkkysen ilmasto.org -sivustolla olevassa peruskouluihin suunnatussa oppimateriaalissa pelotellaan Tyynenmeren Tuvalu-saarivaltion uppoamisella ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurauksena, Mitään hälyyttävää merenpinnan nousua saarella ei ole kuitenkaan havaittu. Ihmisten muista toimista kuten maankäytöstä aiheutuvaa eroosiota ja tulvimista sen sijaan on todettu.

Ilmastofoorumi ry tukee Vihreiden tavoitteita energiankäytön tehostamisesta yleensä, jätteiden vähentämisestä ja kevyen liikenteen mahdollisuuksien parantamisesta, joista on yleisesti ottaen hyötyä vaikkakaan ei havaittavia ilmastollisia vaikutuksia.

Ilmastofoorumi ry on vuonna 2007 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoitus on osallistua julkiseen ilmastonmuutoskeskusteluun ja tuoda esiin sen puutteita ja virheitä. Siihen kuuluu julkisen keskustelun, ilmastopolitiikan ja ympäristön tilasta huolestuneita kansalaisia ympäri Suomea. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Matilainen, email pasi.matilainen ät ilmastofoorumi.fi. Yhdistyksen Internet-sivut löytyvät osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/. Puheenjohtaja Pasi Matilainen on itse Kokoomuksen sitoutumattomana kunnallisvaaliehdokkaana Jyväskylässä.

Yhdysvaltalaiset fyysikot muuttamassa mieltään – ihminen ei syypää ilmastonmuutokseen?

The American Physical Society, yhdysvaltalainen fyysikkojen järjestö, joka edustaa viittäkymmentä tuhatta fyysikkoa, on mahdollisesti muuttamassa mieltään ilmastonmuutoksen suhteen. APS:n Forum on Physics & Societyn (FPS) päätoimittaja Jeffrey Marque kirjoittaa, että ”tieteellisessä yhteisössä on huomattava edustus ihmisillä, jotka eivät ole samaa mieltä sen IPCC:n johtopäätöksen kanssa, jonka mukaan ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt ovat hyvin todennäköisesti ensisijaisesti aiheuttaneet teollistumisen jälkeisen maailmanlaajuisen lämpenemisen.” Näillä sanoilla FPS, joka on yksi APS:n 39 yksiköstä, käynnistää keskustelun ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen.

”Konsensus” alkaa ilmiselvästi rakoilla. Lue juttu The Daily Techistä. [Via Watt’s Up With That, jossa hyvä keskustelu aiheesta.]

Edit: Lisää uutisia aiheesta:

Washington Times: Bad day for the red-hots:

Al Gore picked a bad day to tout his global-warming scam. Just as he was telling an easily conned columnist for the Associated Press that Earthlings have just 10 years to get in line behind him to save the world from the frying pan, a consortium of 50,000 physicists conceded that maybe Al’s evidence of man-made warming isn’t so hot, after all.

Melbourne Herald Sun: Evidence doesn’t bare out alarmist claims of global warming:

That’s why 31,000 other scientists, including world figures such as physicist Prof Freeman Dyson, atmospheric physicist Prof Richard Lindzen and climate scientist Prof Fred Singer, issued a joint letter last month warning governments not to jump on board the global warming bandwagon.

”There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the earth’s atmosphere and disruption of the earth’s climate.”

That’s why Ivar Glaever, who won a Nobel Prize for Physics, this month declared ”I am a sceptic”, because ”we don’t really know what the actual effect on the climate is”.

And it’s why the American Physical Society this month said ”there is a considerable presence within the scientific community of people who do not agree with the (Intergovernmental Panel on Climate Change) conclusion that anthropogenic CO2 emissions are very probably likely to be primarily responsible for the global warming that has occurred since the Industrial Revolution.”

Edit2: Tarkennettu APS:n lausunnon jälkeen.

Tiedote: Kansan ja kansanedustajien ilmastonmuutosnäkemyksissä suuria eroja

Tiedote 10.6.2008
Vapaa julkaistavaksi heti

Kansan ja kansanedustajien ilmastonmuutosnäkemyksissä suuria eroja

Kansalaisten ja kansanedustajien näkemykset ilmastonmuutoksen syistä ja ratkaisutoimenpiteistä eroavat toisistaan merkittävästi, toteaa Ilmastofoorumi ry:n tekemä kysely, johon vastasi 951 kansalaista ja 33 kansanedustajaa.

Kyselyn mukaan lähes puolet kansalaisista pitää ihmisen tuottaman hiilidioksidin osuutta ilmastonlämpenemisessä liki merkityksettömänä, aiheuttaen korkeintaan 10% ilmastonlämpenemisestä. Kansanedustajista puolestaan lähes 70% pitää hiilidioksidin osuutta vähintään hyvin merkittävänä eli aiheuttaen enemmän kuin puolet ilmastonlämpenemisestä.

Hiilidioksidin lisääntymisen mahdollisesti aiheuttamaa ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään kansainvälisillä sopimuksilla ja prosesseilla, jollaisia ovat mm. Kioton protokolla ja EU:n päästökauppa. Kyselyn mukaan kuitenkin lähes 56% kansalaisista pitää kansainvälisiä ilmastosopimuksia vain vähän tai ei lainkaan hyödyllisinä ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun taas kansanedustajista lähes jokainen pitää ilmastosopimuksia vähintään melko hyödyllisinä.

Maailman meteorologisen järjestön (WMO) ja YK:n ympäristöohjelman (UNEP) asettama hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC), jonka tehtävä sen perustamiskirjan mukaan on arvioida ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen riskin tieteellisiä perusteita, johtaa ilmastonmuutoskeskustelua julkaisemalla tieteellisiä arviointiraportteja ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Viimeisin IPCC:n raportti on julkaistu 2007.

Koska IPCC:n toimintaa kohtaan on lukuisten tiedemiesten, myös IPCC:n toiminnassa mukana olleiden, taholta esitetty vakavaa kritiikkiä, kyselyllä tutkittiin näkemyksiä IPCC:n luotettavuudesta. Tässäkin asiassa kansalaisten ja kansanedustajien näkemykset erosivat merkittävästi, sillä yli puolet kysymykseen vastanneista kansalaisista piti IPCC:ia vain vähän tai ei lainkaan luotettavana tiedonlähteenä, kun taas lähes jokainen kansanedustaja piti IPCC:ia vähintään melko luotettavana.

Kansanedustajien osalta puoluekanta ei vaikuttanut merkittävästi näkemyksiin, vaan kansanedustajat ovat yli puoluerajojen melko yhtenäisiä näkemyksissään kyselyssä käsiteltyjen asioiden suhteen. On tosin huomattava, että Vihreiden ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmistä ei saatu ainoatakaan vastausta kyselyyn, muuten kansanedustajien vastausaktiivisuus noudatteli eduskunnan ryhmäkokoja.

Kansalaisten osalta joitakin eroja puoluekannan suhteen oli havaittavissa. Perussuomalaisten ja Kokoomuksen kannattajat olivat kautta linjan muita kriittisempiä julkisuudessa vallitsevia ilmastonmuutosnäkemyksiä kohtaan, kun taas Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajat olivat selvästi muita myönteisempiä niitä kohtaan.

Johtopäätöksenä todetaan, että kansalaisten ja kansanedustajien näkemyksissä ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden suhteen on perustavanlaatuisia eroja, eikä eduskunnasta löydy kriittisemmän näkökulman puolestapuhujia käytännössä lainkaan, vaikka suuri osa kansalaisista on hyvinkin kriittisiä.

Kysely toteutettiin Internetin välityksellä 14.3.-31.3.2008 välisenä aikana. Sen arvioitu virhemarginaali on plusmiinus 5 %-yksikköä.

Kyselyn tulosraportti on saatavilla Ilmastofoorumi ry:n nettisivuilta osoitteesta http://www.ilmastofoorumi.fi/tiedostot/kyselyraportti.pdf. Lisätietoja kyselystä antaa Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja Pasi Matilainen, sähköposti etunimi.sukunimi.ei.roskapostia@ilmastofoorumi.fi.

Ilmastofoorumi ry on Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävä, koko maassa toimiva kansalaisjärjestö, joka suhtautuu skeptisesti väitettyyn ihmisen osuuteen nykyisessä ilmastonmuutoksessa ja on erittäin huolestunut ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävien poliittisten toimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa http://www.ilmastofoorumi.fi/.

Click here to view this press release in English.