Eduskunnan talousvaliokunta antoi eilen 5.2.2015 lausuntonsa ympäristövaliokunnalle koskien hallituksen esitystä ilmastolaiksi. Lausuntotyössään talousvaliokunta hyödynsi myös Ilmastofoorumi ry:n asiantuntemusta ja Ilmastofoorumi ry onkin pääosin tyytyväinen talousvaliokunnan lausuntoon, mutta paremmin yhdistys voi yhtyä valiokunnan perussuomalaisten jättämään eriävään mielipiteeseen lakiesityksen hylkäämisen puolesta.

Erityisesti hyvänä Ilmastofoorumi ry pitää sitä, että lausunnossaan valiokunta korostaa ilmastolain taloudellisten vaikutusten parempaa arviointia sekä esittää kritiikkiä lakiesitykseen sisällytettävää päästövähennystavoitetta kohtaan.

Ilmastofoorumin mielestä ilmasto- ja energiapoliittisten toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten arviointi on jäänyt tähän saakka puutteelliseksi, mistä toimii osoituksena muun muassa tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän reilusti kohonneet kustannukset sähkön markkinahinnan halvennuttua sekä sen haitalliset vaikutukset ympäristöystävällisen yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon tulevaisuuden investointeihin.

Myös 80% päästövähennystavoitteen asettaminen ilmastolakiin on Ilmastofoorumin mielestä perusteetonta, koska tavoite on äärimmäisen kallis saavuttaa ja aiheuttaa haittoja suomalaiselle hyvinvoinnille, elinkeinoelämälle, työllisyydelle sekä välillisesti myös ympäristölle. Toisaalta tavoite on väistämättä päällekkäinen päästökauppajärjestelmän kanssa, vaikka ilmastolaki ei koskisikaan päästökauppasektoria.

Talousvaliokunta ”pitää [ilmastolaki]esitystä monilta osin ongelmallisena ja sen lisäarvoa osin epäselvänä”, mihin Ilmastofoorumi ry voi niin’ikään yhtyä. Tosin Ilmastofoorumi ry:n mielestä on selvää, että ilmastolaki ei tuo lisäarvoa, mutta sen sijaan lisää yhteiskunnan kustannuksia ja hallinnollista taakkaa.

Ilmastofoorumi kuitenkin harmittelee sitä, ettei talousvaliokunta varsin aiheellisen kritiikkinsä perusteella päätynyt esittämään lakiesityksen hylkäämistä. Tämän vuoksi Ilmastofoorumi ry omalta osaltaan allekirjoittaa valiokunnan perussuomalaisten jäsenten jättämän eriävän mielipiteen, joka yksiselitteisesti esittää lakiehdotuksen hylkäämistä.

Ilmastofoorumi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin asialla ja suhtautuu sen pohjalta kriittisesti ilmastopoliittiseen keskusteluun. Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi J. Matilainen, sp. etunimi.sukunimi@ilmastofoorumi.fi. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa www.ilmastofoorumi.fi.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This