Ilmastofoorumi ry pääosin tyytyväinen talousvaliokunnan ilmastolakilausuntoon

Eduskunnan talousvaliokunta antoi eilen 5.2.2015 lausuntonsa ympäristövaliokunnalle koskien hallituksen esitystä ilmastolaiksi. Lausuntotyössään talousvaliokunta hyödynsi myös Ilmastofoorumi ry:n asiantuntemusta ja Ilmastofoorumi ry onkin pääosin tyytyväinen talousvaliokunnan lausuntoon, mutta paremmin yhdistys voi yhtyä valiokunnan perussuomalaisten jättämään eriävään mielipiteeseen lakiesityksen hylkäämisen puolesta.

Erityisesti hyvänä Ilmastofoorumi ry pitää sitä, että lausunnossaan valiokunta korostaa ilmastolain taloudellisten vaikutusten parempaa arviointia sekä esittää kritiikkiä lakiesitykseen sisällytettävää päästövähennystavoitetta kohtaan.

Ilmastofoorumin mielestä ilmasto- ja energiapoliittisten toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten arviointi on jäänyt tähän saakka puutteelliseksi, mistä toimii osoituksena muun muassa tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän reilusti kohonneet kustannukset sähkön markkinahinnan halvennuttua sekä sen haitalliset vaikutukset ympäristöystävällisen yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon tulevaisuuden investointeihin.

Myös 80% päästövähennystavoitteen asettaminen ilmastolakiin on Ilmastofoorumin mielestä perusteetonta, koska tavoite on äärimmäisen kallis saavuttaa ja aiheuttaa haittoja suomalaiselle hyvinvoinnille, elinkeinoelämälle, työllisyydelle sekä välillisesti myös ympäristölle. Toisaalta tavoite on väistämättä päällekkäinen päästökauppajärjestelmän kanssa, vaikka ilmastolaki ei koskisikaan päästökauppasektoria.

Talousvaliokunta ”pitää [ilmastolaki]esitystä monilta osin ongelmallisena ja sen lisäarvoa osin epäselvänä”, mihin Ilmastofoorumi ry voi niin’ikään yhtyä. Tosin Ilmastofoorumi ry:n mielestä on selvää, että ilmastolaki ei tuo lisäarvoa, mutta sen sijaan lisää yhteiskunnan kustannuksia ja hallinnollista taakkaa.

Ilmastofoorumi kuitenkin harmittelee sitä, ettei talousvaliokunta varsin aiheellisen kritiikkinsä perusteella päätynyt esittämään lakiesityksen hylkäämistä. Tämän vuoksi Ilmastofoorumi ry omalta osaltaan allekirjoittaa valiokunnan perussuomalaisten jäsenten jättämän eriävän mielipiteen, joka yksiselitteisesti esittää lakiehdotuksen hylkäämistä.

Ilmastofoorumi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin asialla ja suhtautuu sen pohjalta kriittisesti ilmastopoliittiseen keskusteluun. Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi J. Matilainen, sp. etunimi.sukunimi@ilmastofoorumi.fi. Yhdistyksen Internet-sivut ovat osoitteessa www.ilmastofoorumi.fi.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

One thought on “Ilmastofoorumi ry pääosin tyytyväinen talousvaliokunnan ilmastolakilausuntoon”

  1. Aivan ensiksi haluan todeta termistä ” denialit” : en ainakaan kuulu ryhmään, joka väittäisi, että ilmastonmuutosta ei olisi tapahtumassa. Tottakai ilmasto muuttuu, on aina muuttunut ja tulee niin tekemään; elämme elävällä maapallolla! Ilman maapallon jatkuvaa muutosta meitä tuskin olisi täällä. Siksi ihmettelen, miten ihminen luulee olevansa niin suuri vaikuttaja/Jumala, että voi halutessaan määrittää oikean lämpöastemäärän maapallolle. Täysin absurdia! Ja todella surullista, että ihmisen älykkyyden kuvaksi voi todeta, että valtaosa yhteiskunnistamme ajattelee samoin.
    Tilanteen kuitenkin ollessa tämä, toivoisin, että ei tehtäisi turhan hätäisiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi ydinvoiman lisäämistä. Se on prosessi, jota ei tapahdu maapallolla luonnostaan. Jo peruskoulussa opetetaan, että energia on pysyvää. Lähtöpaikka on Aurinko, Maahan saavuttuaan se muuttaa tarpeen mukaan muotoaan, osa jatkaa matkaansa avaruuteen. Jos ihminen tuottaa sitä epäluonnollisesti lisää, siitä suurin osa jää maapallolle tuottamaan esimerkisi lisälämpöä.
    Ilmastokeskustelun alku oli aika mielenkiintoinen. Nimittäin ruotsalainen tutkimusryhmä totesi ilmaston olevan viilenemässä ja että ainoa, millä asia voitaisiin välttää, olisi käyttää fossiilisia polttoaineita. Tämän tutkimuksen huomasi Margaret Tatcher, jolla oli ongelmia hiiliteollisuuden kanssa. Hän osaavana poliitikkona muutti asian näin: ilmasto lämpenee, jos käytämme fossiilisia polttoaineita. Lopun tiedämmekin.
    Mielestäni sen sijaan, että pohdimme olematonta kykyämme vaikuttaa maapallon toimintaan isossa kuvassa, meidän pitäisi keskittyä asioihin, mihin oikeasti pystymme vaikuttamaan: esimerkiksi vesistöihin pääsee kemikaaleja, jotka muuttavat eliöstöä vesissä, esim kalojen sukupuolen muutoksia. Tällaiset asiat vaikuttavat elämäämme lähiaikoina paljon enemmän kuin maapallon muuttuvat kierokulut ja nämä ovat asioita, joihin todella voisimme vaikuttaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *