Paljon puhutaan ilmastonmuutoksen kieltäjistä ja denialisteista. Mutta kuinka sellaisen tunnistaisi? Mistä sitä tietää, vaikka itsekin olisi denialisti? Tätä helpottaaksemme olemme keränneet seuraavan listan yleisimmistä kieltäjien tunnusmerkeistä.

Olet denialisti, jos…

  • Uskot, että ilmakehä on jatkanut lämpenemistä viimeisten reilun 17 vuoden ajan nopean hiilidioksidipitoisuuden kasvun myötä. Ilmastotutkijoista 97 % on sitä mieltä, että ilmakehä ei ole tuona aikana lämmennyt. He kutsuvat sitä tauoksi, vaikka ei olekaan tieteellistä näyttöä siitä, käynnistyykö lämpeneminen uudelleen ja jos kyllä, niin milloin.
  • Uskot, että Etelämantereen jäätiköt sulavat. NASA:n satelliittien mukaan Antarktikaa ympäröivä merijää oli vuonna 2014 laajimmillaan mittaushistorian aikana.
  • Uskot, että havaittu Länsi-Antarktikan lämpeneminen johtuu ilmakehän lämpenemisestä. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan lämpö tulee jäätiköiden alla olevista tulivuorista. Sitä paitsi, ilman lämpötilat alueella ovat pysyvästi nollan alapuolella, eikä jää sula jäätymispisteen alapuolella.
  • Uskot, että 97 % ilmastotutkijoista tukee väitettä, jonka mukaan ilmastonlämpeneminen on suoraa seurausta ihmiskunnan tuottamasta hiilidioksidista. On totta, että 97 % ilmastotutkijoista uskoo ilmastonmuutosta tapahtuvan, joka on se kysymys, joka heiltä oikeasti kysyttiin, joka on sama kuin se, että heiltä kysyttäisiin nouseeko aurinko aamulla. Huomattavasti harvempi heistä vastasi myöntävästi ihmisen syyllisyyttä koskevaan kysymykseen ja vielä harvempi on yhtä mieltä yksityiskohdista.
  • Uskot, että ilmastomallit kuvaavat tarkasti maapallon ilmastoa. Ne eivät tee sitä. Jopa niitä käyttävät tiedemiehet ja IPCC ovat yhtä mieltä siitä, että ne eivät pysty ennustamaan ilmaston tulevaisuutta. Tämä on nykyisin itsestäänselvää kaikille, koska ilmastomallit epäonnistuivat täydellisesti vuoden 2000 paikkeilla alkaneen ilmakehän lämpötilojen tasaantumisen ennustamisessa.
  • Uskot, että ilmastomallit kuvaavat tarkasti kasvihuonekaasujen käyttäytymisen ilmakehässä. Ne eivät tee sitä. Ne ovat täysin kyvyttömiä mallintamaan 97 % kasvihuonekaasuista eli vesihöyryä ja pilviä. Ikävät ennusteet käsistä karkaavasta kasvihuoneilmiöstä perustuivat olettamukseen, että vesihöyry vahvistaisi hiilidioksidin vaikutusta. Viimeaikainen lämpenemisen puute samalla kuin hiilidioksidin määrä jatkaa kasvuaan osoittaa selvästi, että vesihöyry on joko neutraalissa asemassa tai itse asiassa vaimentaa hiilidioksidin aiheuttamaa lämpenemistä.
  • Uskot, että vuoden 2000 paikkeilla hiilidioksidi muutti taianomaisesti mieltään ja päätti alkaa lämmittämään meriä ilmakehän sijasta. Jotkut tiedemiehet arvelevat näin tapahtuneen, mutta sen tueksi ei ole olemassa minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Jotkut jopa spekuloivat lämpenemisen menevän suoraan merien syvänteisiin ohittaen pintakerrokset, vaikka meillä ei ole mitään keinoa mitata tai havainnoida sitä.
  • Uskot, että ihmisen aiheuttama ilmastonlämpeneminen aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä. Kansainvälisen Punaisen Ristin mukaan luonnonmullistukset ovat kuitenkin alimmillaan kymmeneen vuoteen. Pyörremyrskyjen ja hurrikaanien esiintyvyys on myös ennätyksellisen alhaista.

Älä ole tiedevastainen ilmastodenialisti.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This