Liikenne- ja viestintävaliokunnan pyynnöstä Ilmastofoorumi ry on antanut valiokunnalle asiantuntijalausuntonsa koskien hallituksen esitystä ilmastolaiksi (HE 82/2014). Yhdistyksen lausunto kokonaisuudessaan on ladattavissa PDF-tiedostona tästä.

Yhteenveto lausunnon ydinkohdista

  1. Päästövähennystavoitteen hyödyt ja haitat on perusteltava. Ehdotamme, että päästövähennystavoitetta, sen paremmin sitovaa kuin vain symbolistakaan, ei tule kirjata lakiin ilman perusteellisia selvityksiä tavoitteen mahdollisen toteutumisen hyödyistä ja haitoista. Missään tapauksessa lakiin kirjattavan päästövähennystavoitteen ei tule olla itsenäinen suhteessa Euroopan Unionin vastaavaan sääntelyyn eikä muuttumaton suhteessa tieteellisen tiedon ja taloustilanteen kehitykseen.
  2. Ilmastotieteen epävarmuuksien ja ilmastopolitiikan kustannuksien tunnustaminen. Niin ilmastolain kuin myös muun ilmastoperusteisen lainsäädännön ja sääntelyn ongelmana on mielestämme jo pitkään ollut se, että niissä ei oteta lainkaan huomioon ilmastotieteen epävarmuuksia ja ilmastopolitiikasta syntyviä haittoja ja kustannuksia. Ehdotamme lisättäväksi ilmastolakiin pykälää, joka kymmenen vuoden tarkastelujakson jälkeen automaattisesti kumoaa ilmastolain, jos ilmaston lämpeneminen jää IPCC:n nykyisiä skenaarioita vähäisemmäksi. Tällaisella exit-pykälällä voidaan mielestämme lisätä ilmastopolitiikan uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä sekä varmistaa tehokas palautuminen normaaliin, jos ilmastokauhuskenaariot osoittautuvatkin epätosiksi.
  3. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen tieliikenteessä on ongelmallista. Ilmastoystävällisemmät polttomoottorit tuottavat enemmän haitallisia pienhiukkaspäästöjä. Toisaalta, autokannan sähköistäminen on utopiaa.
  4. Ilmastolain vähäiset vaikutukset. Luonnoksessa esitetyssä muodossaan ilmastolaki näyttää synnyttävän vain lisää virkoja, hallintoa, byrokratiaa ja kuluja, mutta ei lainkaan ratkaisuja. Ilmastolain säätäminen tällaisenaan on hyvin kyseenalaista.
  5. Kansainvälisen ilmastopolitiikan viimeaikainen kehitys ei puolla ilmastolain säätämistä. Uutta ilmastosopimusta ei ole tulossa, Ison-Britannian ilmastolaki ei toimi ja Australia on jo kumonnut oman ilmastolainsäädäntönsä. Suomi ei voi toimia edelläkävijänä ja esimerkinnäyttäjänä tilanteessa, jossa on jälkijunassa muiden jo kääntäessä kelkkaansa toiseen suuntaan.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This