Tänään 11.3. on Ympäristöministeriön ilmastolakiluonnosta koskevan lausuntopyynnön deadline. Ilmastofoorumi kommentoi tähän artikkeliin julkisuuteen tulleita lausuntoja, joten artikkelia päivitetään lausuntojen ilmestymisen mukaan. Lausunnot on listattu havaitsemis- ja kommentointijärjestyksessä. Tiettävästi ensimmäinen annettu ja julkaistu lausunto oli Ilmastofoorumi ry:n oma, johon palataan artikkelin lopussa.

Ilmastovanhemmat ry:n lausunto

Ilmastovanhempien lausunto on lyhyt ja mitäänsanomaton, eikä yllätä kannattaessaan ja myötäillessään ilmastolakiluonnosta. Merkillepantavaa on kenties se, että lausunnossa ehdotetaan ilmastolain mukaisten suunnitelmien koordinoinnin keskittämistä valtioneuvoston kansliaan, mikä on kyllä linjassa sen kanssa, että ilmastolain tarkoituksena on ohjata kaikkea muuta lainsäädäntöä lähes perustuslakiin rinnastettavalla tavalla.

Paheksuttavaa Ilmastovanhempien lausumistavassa on kuitenkin se, että ”lausuntonsa tueksi” he esittävät 2500 henkilön netissä allekirjoittaman vetoomuksen, vaikka todellisuudessa yhdistys on kerännyt vetoomukseensa nimiä ainakin perustamisestaan eli joulukuusta 2012 alkaen. Vetoomussivu on nyttemmin poistettu yhdistyksen sivuilta, mutta Googlen välimuistista se edelleen löytyy. Kuten välimuistikopiosta näkyy, vetoomuksessa kerättiin nimiä päästöjen vähentämiseksi vuoden 1990 tasosta 40 % vuoteen 2020 mennessä eikä 80 % vuoteen 2050 mennessä, kuten ilmastolaissa. Toteamme kuitenkin Ilmastovanhempien käyttäytymisen noudattavan johdonmukaisesti ilmastodebatin alarmistisen puolen tunnetusti valitsemaa linjaa.

Akava ry:n lausunto

Akavan lausunnossa ei ole mitään erikoista, mikä on tietysti luonnollista Akavan päätoimialan ollessa aivan jossain muualla kuin ilmastopolitiikassa. Odotetusti Akava toteaansa puoltavansa ilmastolakia, kuten kaikkien muidenkin lausuntopyynnön saaneiden voimme odottaa tekevän. Myös Akava ehdottaa koordinoinnin keskittämistä VNK:aan.

Luonto-Liiton lausunto

Luonto-Liiton lausunto esittää ilmastolain tuntuvaa vahvistamista laajentamalla sen soveltamisalaa ja nostamalla päästövähennystavoitetta 95 prosenttiin 80 prosentin sijasta. Jos siis jo 80 % vähennykset tarkoittaisivat suomalaisen yhteiskunnan alasajoa, niin 95 % vähennyksistä voisi käyttää sanaa kansanmurha, mikä ei ole kaukaa haettu termi, kun perehtyy Ilmastofoorumin aiemmin tekemiin laskelmiin 95 % vähennystavoitteen vaikutuksista. Lisäksi myös Luonto-Liitto ehdottaa koordinointivastuun siirtämistä VNK:aan, tästähän on muodostumassa trendi.

Sitran lausunto

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston lausunto jatkaa muiden tavoin myötäilylinjalla. Myös Sitra esittää lain laajentamista sekä päästövähennystavoitteen korottamista 95 prosenttiin. Lisäksi Sitra ehdottaa sanktioiden ottamista mukaan. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Sitra kehuu ilmastolain lisäävän kansanvaltaisuutta ja avoimuutta, vaikka toisaalla paheksuukin kansalaisten puurouttavaa osallistumista ilmastokeskusteluun.

Suomen yrittäjien lausunto

Suomen yrittäjien lausunto puoltaa muiden tavoin ilmastolakia, mutta yleisen linjan vastaisesti ehdottaa 80 % päästövähennystavoitteen korvaamista EU:n ja kansainvälisten sopimusten velvoitteiden noudattamisella. Lisäksi toimialansa mukaisesti järjestö ehdottaa erinäisiä pieniä kehitysehdotuksia yritys- ja talousnäkökulmien huomioimiseksi ilmastolain toimeenpanossa.

Maan ystävien lausunto

Maan ystävien lausunto (PDF) on toistaiseksi lausunnoista pisin ja yksityiskohtaisin. Odotuksille uskollisena MY ehdottaa ilmastolain laajentamista ja päästövähennystavoitteen nostamista 95 prosenttiin, sekä aimo annosta lisää sääntelyä ja byrokratiaa lähestulkoon jokaiseen lain pykälään. Vuoden 2050 vähennystavoitteen lisäksi MY kaipaa välitavoitteita lakiin. Ei siis mitään uutta maan päällä.

Kuntaliiton lausunto

Suomen Kuntaliiton lausunto suhtautuu päästövähennystavoitteen kirjaamiseen varauksella ja kantaa huolta toimenpiteiden rahoituksesta, mutta pääosin muuten suhtautuu myönteisesti ilmastolakiin.

TEM:in ja Metsäteollisuuden lausunnot

Vihreän Langan mukaan ”muun muassa” työ- ja elinkeinoministeriö ja Metsäteollisuus ry vastustavat ilmastolain säätämistä. Uutinen ei mainitse muiden vastustajien nimiä, joten tämän artikkelin päivitetty otsikko olettaa niitä olevan nyt yhteensä kolme. TEM:in ja Metsäteollisuuden lausuntoja ei löydy verkosta, joten tarkempi kommentointi on hankalaa. Sivuhuomiona todettakoon, että viitatun jutun kirjoittanut Vihreän Langan toimittaja, joka toimii myös Ilmastovanhempien tiedotusvastaavana, esti Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtajan pääsyn Ilmastovanhempien Facebook-sivulle ja poisti tämän viestit liittyen keskusteluun tämän artikkelin alussa mainitusta Ilmastovanhempien lausunnosta.

Ilmastofoorumi ry:n lausunto

Ilmastofoorumin lausunto (PDF, keskeiset kohdat tiedotteessa) poikkeaa lausuntomassasta monin tavoin. Se julkaistiin ensimmäisenä, se annettiin pyytämättä, se lähetettiin hyvissä ajoin tiedoksi medialle, poliitikoille sekä lausuntopyynnön jakelussa olleille ja ennen kaikkea se ottaa oikeasti kantaa ilmastolakiluonnokseen, perustelee vasta-argumenttinsa, vastustaa lain säätämistä sekä tekee konkreettisen, kaikkia osapuolia hyödyttävän kehitysehdotuksen exit-pykälän muodossa, eikä vain tyydy perässähiihtäjänä myötäilemään ilmastolakia sen suomalaiselle väestölle ja ympäristölle aiheuttamasta uhasta piittaamatta.

* * *

Jos löydät ilmastolakiluonnoksesta annetun lausunnon, jota ei ole tässä käsitelty, niin jätäthän siitä tiedon vaikkapa kommentilla, jolloin otamme sen käsittelyyn. Kiitos!

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This