* * * Päivitys 4.12.2013: JSN:n puheenjohtaja on päättänyt, että neuvosto käsittelee kantelun. Käsittelyaika neljä kuukautta. Tiedotamme JSN:n päätöksestä aikanaan erikseen. * * *

Arvoisa Julkisen sanan neuvosto,

Kantelemme Yleisradio Oy:n Malediivien saarten ilmastoevakuointeja koskeneesta uutisoinnista torstaina 7.11.2013 Yle Uutisten nettisivuilla ja Ylen TV1:n pääuutislähetyksessä klo 20:30. Toimittajana kummassakin jutussa on Jaana Kanninen.

Iltauutisissa väitettiin Malediivien saarista, että ”Merenpinnan nousuun on jo varauduttu tyhjentämällä matalimmat ja herkimmät saaret asukkaista.” Nettisivujen pidemmässä uutisessa, joka on otsikoitu ”Reportaasi Malediiveilta: Maailman matalin valtio siirtää ihmisiä turvaan ilmastonmuutoksen tieltä”, väite esitetään muodossa ”Kuusitoista kaikkein matalinta ja haavoittuvinta saarta on tyhjennetty asukkaista.”

Pyysimme Yleltä tarkennusta tai oikaisua kyseisiin uutisiin sähköpostitse maanantaina 11. marraskuuta, osoitettuna Jaana Kanniselle ja vastaavalle päätoimittajalle Atte Jääskeläiselle. Pyyntömme yhteydessä osoitimme ensinnäkin, että Malediivien entisen presidentti Mohamed Nasheedin, jonka haastatteluun Ylen uutisointi perustui, aiemmat lausunnot ovat ristiriitaisia sekä keskenään että nyt kyseessä olevan jutun kanssa. Lokakuussa 2010 Nasheed väitti haastattelussa, että Malediivit on joutunut evakuoimaan jo kuusitoista saarta ilmastonmuutoksen vuoksi. Maaliskuussa 2012 hän esitti haastattelussa, että jo kuusitoista saarta on evakuoinnin tarpeessa. Ja nyt vuonna 2013 Ylen uutisissa väitetään Nasheedin haastattelun perusteella, että Malediivit on evakuoinut jo ”kuusitoista kaikkein matalinta ja haavoittuvinta saarta”.

Toisekseen osoitimme, että Malediivien suunnitteluviraston Internet-sivuilla olevan väestönlaskenta-taulukon mukaan yhtään Malediivien saarta ei ole tyhjennetty asukkaista ilmastonmuutoksen tai merenpinnan nousun vuoksi. Joitakin saaria mainitaan tyhjennetyn väestön keskittämisohjelman (population consolidation programme) puitteissa sekä toisia saaria väliaikaisesti vuoden 2004 tsunamin aiheuttamien tuhojen vuoksi.

Vastauksena tähän pyyntöömme toimittaja Jaana Kanninen vastasi samana päivänä uutisensa perustuneen hänen 28.10.2013 tekemäänsä ex-presidentti Nasheedin haastatteluun. Torstain 7.11.2013 Yle Radio Suomen Maailmanpolitiikan arkipäivää –ohjelmassa otsikoituna ”Paratiisisaaret ilmastonmuutoksen armoilla” Kanninen kertoo Nasheedia joskus kutsuttavan ”ilmastopresidentiksi” ja ”ilmastonmuutossankariksi”. Kanninen lainaa haastattelua, jossa Nasheed sanoi kirjaimellisesti: ”Meillä on 70 saarta, joissa on vakava eroosio-ongelma. Näistä 16 tyhjensimme minun presidenttikaudellani asukkaista.” (Huomautetaan tässä vaiheessa, että Nasheedin presidenttikausi päättyi helmikuussa 2012 hänen eroonsa viikkoja kestäneiden protestien jälkeen.) Lisäksi Kanninen vetosi siihen, ettei ajanpuutteen ja hankalien yhteyksien vuoksi päässyt käymään tyhjennetyillä saarilla.

Vastasimme samana päivänä Jaana Kanniselle ja toistimme aiemmat huolemme. Lisäksi viittasimme Malediivien ympäristöministeriön 300-sivuisen haavoittuvuus- ja köyhyysraporttiin vuodelta 2004 (tiettävästi uusin versio), jossa ei mainita lainkaan ilmastonmuutosta tai merenpinnan nousua uhkina, saati saarten väestön evakuointeja varautumiskeinoina niihin. Kerroimme lisäksi, että Malediivien väestön keskittämisohjelmassa on kysymys samasta asiasta kuin Suomessa kuntaliitoksissa eli säästöjen saavuttamisesta kuntakokoa kasvattamalla eikä sillä ole esiintuotuja ilmastollisia perusteluita.

Huomautimme tällöin myös siitä, että Kannisen lainauksen mukaisesti ex-presidentti Nasheed oli puhunut haastattelussa eroosiosta eikä merenpinnan noususta. Wikipedian määritelmän mukaan eroosio on ”kallioperän ja maaperän kulumista veden, tuulen, mekaanisen kulutuksen tai jonkin muun maaperää kuluttavan tekijän tähden.” Ihmisen paikallinen toiminta on usein ”jokin muu maaperää kuluttava tekijä” ja Malediiveilla tähän lukeutuu muun muassa voimakas maaperän muokkaaminen ja rakentaminen. Ilmastonmuutoksen tai merenpinnan nousun kanssa eroosiolla ei kuitenkaan ole suoranaisesti tekemistä.

Toistimme tässä vaiheessa uudelleen oikaisupyyntömme.

Tiistaina 12. marraskuuta täydensimme pyyntöämme kysymällä tietoa väitetysti tyhjennettyjen saarten nimistä.

Jaana Kanninen vastasi tiedusteluumme tyhjennettyjen saarten nimistä maanantaina 18. marraskuuta. Hän oli saanut luettelon malelaisen yhteystoimittajansa Mohamed Shiyazin välityksellä Malediivien rakennusministeriön (Ministry of Housing and Infrastructure) virkamieheltä Anwar Alilta. Luettelossa oli mainittu nimeltä kymmenen saarta.

Luonnollisesti vertasimme luettelon saarten nimiä jo mainittuun Malediivien suunnitteluviraston väestönlaskentataulukkoon sekä muihin julkisiin lähteisiin. Kävi ilmi, että neljä saarista oli tyhjennetty väestön keskittämisohjelman puitteissa, että kaksi saarista oli tyhjennetty väliaikaisesti vuoden 2004 tsunamin vuoksi, mutta sittemmin väestö oli alkanut palata niille, ja että neljää saarista ei ole tiettävästi tyhjennetty asukkaista lainkaan tai ei ainakaan Nasheedin presidenttikauden aikana. Julkisten lähteiden (mukaan lukien muut viranomaislähteet) mukaan yhtään saarista ei siis ollut tyhjennetty merenpinnan nousun tai ilmastonmuutoksen vuoksi, täysin päinvastoin kuin Ylen uutisointi 7.11.2013 väittää.

Erittelimme löytämämme lisätiedot Ylelle samana päivänä. Koska emme huomanneet vaatia tällä kertaa oikaisua erikseen eikä Yleltä enää vastattu, vaadimme oikaisua uudelleen maanantaina 25. marraskuuta siihen astisen keskustelun yhteenvedon kera:

  Hei,

  Anteeksi, mutta taisin olla epäselvä edellisessä viestissäni jättäessäni jatkokysymykseni implisiittiseksi. Onko tässä viestiketjussa käsiteltyyn YLE:n nettisivuilla, television pääuutislähetyksessä ja Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa torstaina 7.11.2013 tapahtuneeseen uutisointiin tulossa teidän puoleltanne oikaisua?
  Nähdäkseni oikaisu on aiheellinen, sillä viimeistään edellisten viestien myötä on tullut selväksi, että 1) Malediivien valtio ei ole siirtänyt tai siirtämässä matalimpien saarten väestöä turvaan ilmastonmuutoksen ja/tai merenpinnan nousun tieltä, eikä tällaisista suunnitelmista tai toteutuksesta myöskään löydy virallisia dokumentteja poliitikkojen puheita lukuunottamatta, vaan väestön siirtoja on tehty ainoastaan pysyvästi kuntaliitosten ja väliaikaisesti vuoden 2004 tsunamin vuoksi, 2) väitettyä kuuttatoista matalinta saarta, joista kymmenelle on nyt saatu nimet, ei ole joko tyhjennetty lainkaan tai on tyhjennetty kokonaan tai väliaikaisesti johtuen muista syistä kun merenpinnan nousu tai ilmastonmuutos, ja 3) todellisuudessa malediivilaisia huolestuttaa enemmän eroosio kuin merenpinnan nousu, jotka nyt vaan ovat kaksi täysin eri asiaa.

  Esimerkiksi nettisivujen jutun otsikko oli ”Reportaasi Malediiveilta: Maailman matalin valtio siirtää ihmisiä turvaan ilmastonmuutoksen tieltä”, jonka ainoa paikkansa pitävä asia näyttää olevan se, että kysymyksessä on maailman matalin valtio. Kaikissa kolmessa uutisointimuodossa (netti, TV ja radio) jutun kärkenä on väitetty merenpinnan nousun uhka ja sen nimissä tyhjennetyt kuusitoista Malediivien saarta.

  Jään odottelemaan vastaustanne. Toivottavasti voitte oikaisuun päädyttyänne ilmoittaa minulle missä ja milloin se julkaistaan.

  Ystävällisin terveisin,

  Pasi Matilainen

Vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen hylkäsi oikaisupyynnön keskiviikkona 27. marraskuuta seuraavasti:

  Hyvä Pasi Matilainen

  Olette vaatinut oikaisua uutiseen, jossa kerrotaan Malediivien väestönsiirroista.
  Kirjeenvaihdossanne esitätte epäilyjä uutisen todenperäisyydestä. Uutinen kuitenkin perustuu Malediivien entisen presidentin haastatteluun ja oikaisupyyntönne perusteella asiasta on hankittu lisäselvitystä.

  Katson, että toistaiseksi ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella maan entisen presidentin lausunnot voitaisiin todeta paikkaansa pitämättömiksi.

  Tämän vuoksi hylkään oikaisupyynnön.

  Kiitämme mielenkiinnosta ohjelmiamme kohtaan

  Atte Jääskeläinen
  johtaja, vastaava päätoimittaja

Mielestämme olemme pitävästi osoittaneet nimenomaan miksi Malediivien entisen presidentin lausuntoja ei voida pitää paikkansa pitävinä. Ensinnäkin, hän itse on vuosien saatossa antanut samasta asiasta keskenään ristiriitaisia lausuntoja. Toisekseen, haastatteluissa ex-presidentti on puhunut eroosiosta eikä uutisissa mainitusta merenpinnan noususta. Kolmanneksi, yhtään evakuoiduista kuudestatoista saaresta ei pystytä nimeämään ja kun osa yritetään nimetä, niin paljastuu, ettei yhtään mainituista saarista ole evakuoitu ilmastonmuutoksen tai merenpinnan nousun vuoksi tai evakuoitu lainkaan.

Mielestämme Yleisradio Oy ja toimittaja Jaana Kanninen rikkovat uutisoinnissaan ja oikaisupyynnön hylätessään seuraavia journalistin ohjeita:

 • 1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
  • Kääntäen ohje on tulkittava niin, että yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa ei tapahdu. Tässä tapauksessa ilmastoevakuointeja ei ole tapahtunut, vaikka Yle niin väittää.
 • 8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
  • Oikaisupyynnössämme on osoitettu, miksi kyseistä tiedonvälitystä ei voida pitää totuudenmukaisena.
 • 10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
  • Ylen uutisoinnissa tietoja ei ole tarkistettu lainkaan, vaan Yle luottaa asiassa yksinomaan ex-presidentti Nasheedin sanaan, minkä he myös myöntävät.
 • 11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
  • Väite esitettiin tutkitusti Suomen luotettavimpana uutislähteenä pidetyssä Yle TV1:n iltauutisissa, eikä yleisöllä ole mahdollisuuksia erottaa sepitteellistä aineistoa eli väitettä merenpinnan nousun uhkan vuoksi tyhjennetyistä saarista tosiasioista. Implisiittisesti yleisölle välittyy kuva, että merenpinnan nousun uhka on välitön, koska tyhjennyksiin on muka jo ryhdytty.
 • 12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.
  • Haastattelun aikaan tietolähde eli ex-presidentti Nasheed oli presidenttiehdokkaana Malediivien presidentinvaaleissa. Ilmastonmuutos on ollut jo vuosien ajan Nasheedin kantavia teemoja ja hän muun muassa syyttää vastustajiaan siitä, etteivät nämä huomioi ilmastonmuutoksen uhkaa lainkaan vaan pitävät sitä satuna. Mainittakoon, että Nasheed hävisi marraskuussa pidettyjen vaalien toisen kierroksen täpärästi. Yle ja toimittaja eivät osoita minkäänlaista kriittistä suhtautumista tietolähteeseensä. Pikemminkin toimittaja vaikuttaa osoittavan häntä kohtaan ihailua.
 • 20. Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut.
  • Selvästi osoittamaamme virhettä ei ole korjattu.

Näillä perusteilla toivomme Julkisen sanan neuvoston tutkivan kantelumme. Pyydämme lisäksi ottamaan huomioon, että emme odota Julkisen sanan neuvoston ottavan kantaa siihen, ovatko ilmastonmuutos tai siitä seuraava merenpinnan nousu todellisia uhkia Malediiveilla tai muualla maailmassa. Kysymys on ainoastaan siitä, pitääkö Ylen uutisointi Malediivien saarten evakuoimisesta merenpinnan nousun nimissä paikkansa vai ei.

Liitteenä Ylen kanssa käymämme kirjeenvaihto.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This