Ilkka (30.9.) kertoi ympäristöministeri Niinistön suomineen ilmastoskeptikkoja muun muassa sanoin ”kaiken maailman maallikkoskeptikkojen mielipiteet voidaan sivuuttaa” ja ”Ei yksittäisten vuosien vaihteluun vetoamalla voi kumota tieteellistä totuutta”, viitaten Ilmastofoorumi ry:n julkaisemaan ”varjoraporttiin”.

Toimittajan (ja ministerin?) varjoraportiksi kutsuma hallituksista riippumattoman kansainvälisen ilmastonmuutospaneeli NIPCC:n tieteellinen raportti on yli 50 tiedemiehen ympäri maailmaa tieteellisistä julkaisuista koostama lähes 1200-sivuinen raportti. Ilmastofoorumi ry suomensi ja julkaisi viime viikolla kyseisen raportin n. 20-sivuisen yhteenvedon.

NIPCC:n raportin rooli on toimia puolustusasianajajana tutkien ilmaston luonnollisen vaihtelun merkitystä kun taas YK:n alainen IPCC toimii syyttäjänä ja keskittyy mandaattinsa mukaisesti ihmisen toiminnan ilmastolliseen vaikutukseen. Raportin sisältö perustuu vertaisarvioituhin tieteellisiin julkaisuihin, aivan kuten IPCC:n raportitkin.

NIPCC:n varsinaisen raportin teossa on ollut mukana tiedemiehiä Yhdysvaltojen lisäksi muun maussa Norjasta, Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Venäjältä. On siis hyvin hälyyttävää, että ympäristöministeri, joka siis on maallikko itsekin, haluaa sivuuttaa heidän tieteellisen panoksensa ”maallikkoskeptikkojen mielipiteinä”.

On myös surullista huomata, että ympäristöministeri ei tiedä mistä puhuu, sillä NIPCC:n raportti ei yritä kumota mitään vetoamalla yksittäisten vuosien vaihteluun, vaan tuo toisen näkökulman ”tieteelliseen totuuteen” vetoamalla laajaan vertaisarvioituun tutkimusaineistoon.

Raportti toteaakin, että luonnolliseen vaihteluun verrattuna ihmisen vaikutus ilmastoon on todennäköisesti pieni, että ilmaston lämpenemisellä on myös mahdollisia hyötyvaikutuksia mahdollisten haittojen lisäksi, ja että todennäköisesti hyödyt ovat pelättyä vähäisemmiksi jääviä haittoja suuremmat.

Jos NIPCC on enemmän oikeassa kuin IPCC, niin kaikki ilmasto- ja energiapolitiikkaan hassitut miljardit ovat varsinkin näin talouskriisin keskellä pois todellisesta tarpeesta ja teollisuuskin on turhaan ajettu maanpakoon. Voidaanko tämä vaihtoehto todellakin noin vain sivuuttaa?

Pasi Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry

Kirjoitus on julkaistu Ilkan yleisönosastolla 4.10.2013.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This