Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 1/2010

Paikka: Sähköposti
Aika: 14.01.2010 – 18.1.2010.

Osallistujat:
Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Noa Saarelma, sihteeri
Antero Sihvonen, jäsen
Eero Etelälahti, varajäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.1.2010 kello 13:27.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytiin yksimielisesti.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen hallituksen kokous oli 30.12.2009. Pöytäkirja oli kunnossa.

5. Nettisivujen palvelinpäivitys

Nykyisen Starter-tasoisen palvelimen rajat ovat tulleet vastaan, 300 megan kovalevytila ei riitä enää nettisivuille ja keskustelupalstan tietokannalle. Erityisesti tämä on näkynyt keskustelupalstan ajoittaisena toimimattomuutena. Puheenjohtaja esittää, että päivitetään palvelu Webhotelli.fi:n Gold-tasoiseen palveluun, jossa levytilaa on 5000 megatavua ja muitakin lisäominaisuuksia saatavilla. Gold-palvelun hinta on 69 euroa vuodessa, kun nykyiset palvelumenot ovat 32 euroa/vuosi palvelimesta ja 9 euroa/vuosi lisädomainista. Samalla voidaan luopua vanhasta greenfree.fi-osoitteesta, joka edelleen on olemassa. Palvelun päivityskulu on uuden palvelun ja nykyisen jo maksetun palvelun erotus.

Ehdostus hyväksyttiin.

6. Jäsenrekisteri ja jäsenhakemukset

Uusia jäsenhakemuksia on tullut 6 kappaletta: K.K. (30.12.), L.M. (5.1.), J.V. (7.1.), I.Y. (7.1.), J.M., (8.1.) ja H.J. (13.1.). Kaikki hakemukset hyväksyttiin

Tämän jälkeen yhdistykseen kuuluu 110 jäsentä.

7. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.1.2010 kello 10:20.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This