Mediatiedote 24.01.2010
Vapaa julkaistavaksi heti

Suomen hallituksen ja EU:n on uudelleenarvioitava ilmasto- ja energiapolitiikkansa

YK:n hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n luotettavuuteen kohdistuneiden paljastusten johdosta kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry vaatii Suomen hallitukselta ja Euroopan Unionilta ilmasto- ja energiapolitiikan välitöntä uudelleenarviointia, erityisesti IPCC:n väitteisiin pohjautuvilta osin. On ehdottomasti selvitettävä, missä määrin IPCC:n tieteellisiin yhteenvetoraportteihin ja ennusteisiin on vaikuttanut muun muassa kansainvälisten suuryritysten voitontavoittelu.

Äskettäin IPCC:n myönsi viimeisimmässä arviointiraportissaan olevan virheen koskien väitettä, jonka mukaan ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurauksena Himalajan jäätiköt olisivat kokonaan sulaneet vuoteen 2035 mennessä. Vastoin IPCC:n toimintasääntöjä väite ei perustunut vertaisarvioituun tieteeseen, vaan yksittäisen tutkijan, tri Syed Hasnainin, lehtihaastattelussa antamaan arvioon. IPCC:n raportissa väitteen lähteeksi oli mainittu ympäristöjärjestö WWF, joka oli sisällyttänyt Hasnainin väitteen omaan vertaisarvioimattomaan raporttiinsa.

Himalajan jäätiköiden sulamista koskeva väite esitettiin IPCC:n arviointiraportin luvussa, joka koskee ihmisperäisen ilmastonmuutoksen vaikutuksia Aasiassa. Kyseisen luvun koordinoiva pääkirjoittaja tri Murari Lal on juuri äskettäin myöntänyt lehtihaastattelussa, että IPCC tiesi väitteen alkuperästä ja virheellisyydestä. Siitä huolimatta se sisällytettiin raporttiin tri Lalin mukaan poliitikkojen painostamiseksi. Daily Mail -lehdessä Tri Lal sanoi: ”[Väite] liittyi useiden alueen maiden makean veden varantoihin. Ajattelimme, että jos voisimme korostaa sitä, se vaikuttaisi poliitikoihin ja kannustaisi heitä ryhtymään konkreettisiin toimiin. … Me tiesimme, että vuotta 2035 koskeva WWF:n raportti oli ’harmaata aineistoa’ [aineistoa, jota ei oltu julkaistu vertaisarvioidussa julkaisusarjassa]. Mutta työryhmän kirjoittajista, yli viidestä sadasta ulkopuolisesta arvioijasta, raportin saaneista hallituksista tai IPCC:n loppuraportin päätoimittajista kukaan ei kiinnittänyt siihen huomiota.”

Kyseistä väitettä käytettiinkin laajalti politiikassa ja mediassa osoituksena ilmastopoliittisten toimien tarpeellisuudesta. Lisäksi EU käynnisti eurooppalaisten veronmaksajien varoilla hankkeen Himalajan jäätiköiden nopean vetäytymisen tutkimiseksi. Hankkeen perusteluna käytettiin nimenomaan IPCC:n arviointiraportin kyseistä virheellistä väitettä ja hankkeen toteuttajaksi valittiin The Energy Research Institute (TERI). TERI, jonka pääjohtajana toimii IPCC:n puheenjohtaja Rajendra K. Pachauri, kuuluu Intian suurimpaan yksityiseen teollisuuskonserniin Tata Groupiin. Myös Himalajan jäätiköiden sulamista koskevan väitteen takana ollut tri Hasnain on nykyisin TERI:n palkkalistoilla.

Ei tarvitse olla ilmastotiedemies huomatakseen tästä kuviosta vahvat taloudelliset kytkökset, jotka ovat vaikuttaneet maailman vaikutusvaltaisimman ilmastopoliittisen organisaation tieteellisiin raportteihin. Tahallisen Himalaja-virheen havaitsemiseen meni kolme vuotta IPCC:n raportin julkaisemisesta. Mistä voimme tietää, että valtavan raportin muissa tiedoissa ei ole muita tarkoitushakuisia väitteitä tai taloudellisista tai poliittisista syistä tehtyä hienovaraisempaa vääristelyä? Arvovallallaan IPCC on yli kahden vuosikymmenen ajan vaikuttanut koko ilmastotieteen suuntaan, valiten mitkä tutkimukset huomioidaan raportissa ja kuinka niiden joskus ristiriitaisia tuloksia tulkitaan ja painotetaan. Tämän tapahtumaketjun ja sen tarkoitusperien paljastuminen asettaa kyseenalaiseksi koko IPCC:n luotettavuuden.

IPCC:n luotettavuus on kyseenalaistettu aiemminkin, esimerkiksi kun IPCC:ssä mukana ollut johtava hurrikaanitutkija Christopher Landsea lähti IPCC:stä syyttäen sitä politisoitumisesta. Myös johtava hyönteistutkija Paul Reiter jätti IPCC:n sen liioiteltua trooppisten tautien yleistymistä. Pachaurin taloudelliset kytkökset ja virheellisen Himalaja-väitteen tarkoituksellisuus ovat kuitenkin paljastuksina vertaansa vailla. Uusimpien tietojen mukaan IPCC:n raportissa on ilmeisesti muitakin tiedossa olevia virheitä, joita ei vielä ole julkisesti eritelty. On ehdottoman tärkeää, että IPCC:n raportteihin perustuvat Suomen ja EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset linjaukset arvioidaan tältä pohjalta kokonaan uudelleen.

Tämänkin tapahtumaketjun, kuten muiden ilmastotieteen ja -politiikan epäselvyyksien, paljastumisessa ovat tärkeässä osassa olleet anglosaksisten maiden julkisuuslait. Ilmastotieteen läpinäkyvyyden lisäämiseksi Ilmastofoorumi ry vaatii lisäksi, että Suomen Ilmatieteen laitoksen verovaroilla keräämät ja tuottamat päivittäiset korjaamattomat ja korjatut lämpötilasarjat sekä niiden korjaamiseen ja tilastointiin käytettävät muut aineistot, menetelmät ja ohjelmistot julkaistaan täydellisinä ohjelmistojen lähdekoodeineen ja vapaasti sekä helposti käytettävinä kaikkien käyttöön ja tutkittaviksi. Lisäksi Ilmatieteen laitoksen tulisi oma-aloitteisesti edistää julkisuusperiaatetta julkaisemalla työntekijöidensä IPCC:n toimintaan liittyvät sähköpostit. Verovaroilla tapahtuvan tieteellisen toiminnan tulisi olla lähtökohtaisesti täysin julkista.

Ilmastofoorumi ry on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on osallistua ilmastonmuutoksesta käytävään julkiseen keskusteluun puuttuen siinä esiintyviin virheisiin ja edistäen tasapuolista tiedotusta ilmastonmuutosta koskevasta tieteellisestä tutkimuksesta. Ilmastofoorumi ry on perustettu vuonna 2007 ja siihen kuuluu 110 jäsentä suomalaisen yhteiskunnan laidasta laitaan. Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Pasi J. Matilainen, email. pasi.matilainen.ei.spämmiä@ilmastofoorumi.fi. Yhdistyksen internet-sivut ovat osoitteessa www.ilmastofoorumi.fi.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This