Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 6/2009

Paikka: Sähköposti
Aika: 6.10.2009 – 8.10.2009

Läsnä:
Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Antti Huttunen, varapuheenjohtaja
Noa Saarelma, sihteeri
Antero Sihvonen, jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 6.10.2009 kello 12:47.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

4. Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtaja esittää pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Huttusta ja Antero Sihvosta. Ehdotus hyväksytään yksimielisesti.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen hallituksen kokous oli 18.8.2009. Pöytäkirja ei vielä verkossa, se toimitetaan verkoon mahdollisimman pian.

6. Ihmistulva

Yhdistyksen iskuryhmä osallistui Ihmistulvaan 5.9.2009 ja jakoi ison nipun käsikirjoja ja postikortteja. Yleisradio myönsi tästä jonkin verran medianäkyvyyttä tv-uutisissa ja netissä. Tavoitteet saavutettiin.

7. Yhdistyksen pankkitili

Nordea nosti erikseen ilmoittamatta yhdistyksen tilin kuukausimaksut noin 18 euroon. Puheenjohtajan selvityksen mukaan Sampo Pankista pieni yhdistys voi saada 3,40e/kk perustilipaketin.

Puheenjohtaja esittää, että puheenjohtaja siirtää yhdistyksen tilin Sampo Pankkiin pikimmiten ja sulkee Nordeassa olevan tilin. Puheenjohtaja esittää myös tilinkäyttöoikeuksia puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Esitykset hyväksytään.

8. Jäsenrekisteri ja jäsenhakemukset

Uusia jäsenhakemuksia on tullut kolme kappaletta: K. R., (3.9.), A. K., (16.9.) ja K. Y., (25.9.). Kaikki hakemukset hyväksytään. Tämän jälkeen yhdistykseen kuuluu 82 jäsentä.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulleita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen sähköpostilla 8.10.2009 kello 08:06.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This