Ilmastofoorumi ry, hallituksen kokous 4/2009

Paikka: Sähköposti

Aika: 29.6.2009 – 27.7.2009

Läsnä:

Pasi Matilainen, puheenjohtaja
Noa Saarelma, jäsen
Antti Huttunen, jäsen
Antero Sihvonen, jäsen
Pete Räsänen, varajäsen
Santtu Mäki, varajäsen
Eero Etelälahti, varajäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen 29.6.2009 kello 14:41.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

4. Hallituksen järjestäytyminen

Yhdistyksen vuosikokous 17.5.2009 valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Matilaisen ja hallituksen jäseniksi Noa Saarelman, Antti Huttusen ja Antero Sihvosen, sekä hallituksen varajäseniksi Pete Räsäsen, Santtu Mäen ja Eero Etelälahden. Puheenjohtajan esityksen mukaisesti hallitus järjestäytyy seuraavasti. Pasi Matilainen on hallituksen puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja, Antti Huttunen on varapuheenjohtaja ja Noa Saarelma on sihteeri.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen hallituksen kokous oli 14.5.2009. Pöytäkirja oli verkossa, ja se hyväksyttiin.

6. Jäsenhakemukset ja jäsenrekisteri

Edellisen kokouksen jälkeen uusia jäsenhakemuksia on tullut neljä

kappaletta: I. T. (18.5.), I. P. (29.5.), P. P. (11.6.) ja A. L. (28.6.).

Kaikki hakemukset hyväksyttiin.

7. Kirjaprojekti

Antero Sihvonen vastaa kirjaprojektista.

8. Varainhankinta

Vuosikokouksessa oli myös puhetta aktiivisemmasta varainhankinnasta. Ei vielä uusia ideoita. Asia otetaan uuteen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen sähköpostilla 27.7.2009 kello 15:29.

Facebook-kommentit

kommentti(a)

Share This